Certifikace

Zvyšte svou odbornou cenu a prestiž jako jednotlivec i jako firma. Potvrďte svou profesionalitu mezinárodním osvědčením IPMA® a prokažte tak schopnost plánovat, organizovat a řídit projekty či schopnost to učit i druhé.

Ověřte svoje schopnosti řídit projekty s certifikacemi pro projektové manažery, nebo být správným Agile Leaderem podle kompetenčního modelu IPMA.

Projekty řídí lidé a proto se zaměřujeme na osobu projektového manažera/agile leadera a jeho schopnosti. Součástí zkoušky je kromě písemné zkoušky také simulace reálných situací na projektu a pohovor. Certifikovaným poskytujeme důkladnou zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj.

Nabízíme certifikace IPMA také  plně ONLINE. Můžete si vybrat, které části zkoušky chcete splnit onsite nebo online.

Jste firma a chcete certifikovat svoje projektové manažery? Ozvěte se nám a poradíme Vám, jak je nejlépe připravit na certifikaci případně, která certifikace je pro ně vhodná.

Certifikace projektových manažerů

Certified Project Management Associate IPMA LEVEL D®

Je určena pro začínající projektové manažery, projektové koordinátory a členy týmů.

 • Není nutné dokládat žádnou praxi.
 • Platnost certifikátu je 5 let.
 • Zkouška je písemný test skládající se z případové studie a otevřených otázek.
Certified Project Management Associate IPMA LEVEL D®

Více o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Certified Project Manager IPMA LEVEL C®

Je určena pro projektové manažery se schopností řídit projekt s omezenou složitostí. Znamená to, že kromě znalostí prokazujete také určité dovednosti.

 • V přihlášce prokážete, že jste  v posledních 6 letech řídil/a samostatně projekty nebo  jste působil/a jako asistent/ka manažera komplexního projektu v celkovém rozsahu alespoň 300 čld.

 • Platnost certifikátu  je 5 let.

 • Zkouška je  složena z písemného testu obsahující případovou studii a otevřené otázky,  simulačního workshopu a osobního pohovoru se zkoušejícími.
Certified Project Manager IPMA LEVEL C®

Více o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Certified Senior Project Manager IPMA LEVEL B®

Je určena pro seniorní projektové manažery se schopností řídit komplexní projekty.

 • V přihlášce prokážete, že jste v posledních 8 letech řídil/a projekty v celkovém rozsahu alespoň 500 čld, z toho alespoň 300 čld činily komplexní projekty.
 • Platnost certifikátu je 5 let.
 • Zkouška je se skládá ze Zprávy o projektu, písemného  testu, simulačního  workshopu  a osobního pohovoru se zkoušejícími.
Certified Senior Project Manager IPMA LEVEL B®

Více o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Certified Project Director IPMA LEVEL A®

Je určena pro seniorní projektové manažery se schopností vést  projekty ve velmi komplexním prostředí, které mají přímou vazbu na strategii organizace.

 • V přihlášce prokážete, že jste v posledních 12 letech řídil/a komplexní nebo velmi komplexní projekty v celkovém rozsahu alespoň 500 čld, z toho alespoň 300 čld činily velmi komplexní projekty se strategickým významem pro organizaci.
 • Platnost certifikátu je 5 let.
 • Zkouška je se skládá ze Zprávy o projektu, simulačního  workshopu  a osobního pohovoru se zkoušejícími.
Certified Project Director IPMA LEVEL A®

Více o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Národní certifikace

Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Akreditujte svoje vzdělávací programy a přidejte se mezi nejlepší vzdělávací firmy na trhu. Akreditace platí 3 roky.

Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Více o akreditaci

Akreditace předmětů projektového řízení

Nastartujte kariéru svých studentů v projektovém řízení s mezinárodní certifikací IPMA stupně D.

 • Akreditace vzdělávacího předmětu
 • Zkoušku mohou složit studenti akreditovaných předmětů.
 • Platnost akreditace 5 let
Akreditace předmětů projektového řízení

Více o akreditaci

Informace pro studenty

DESKOVÁ HRA SEA WOLF

Vítejte na palubě v moři projektového řízení! Každý 4 – 6členný tým představuje posádku jachty. Týmy soutěží v překonávání překážek v projektu – prochází životním cyklem projektu a naráží na situace (rizika a příležitosti). Úkolem týmu je správně odhadnout, které kompetence potřebuje projektový manažer, aby se vyhnul daným rizikům či využil příležitostí. Vítězí tým, který dorazí do cíle s nejnižšími náklady.

DESKOVÁ HRA SEA WOLF

DESKOVÁ HRA SEA WOLF

ASSESSMENT PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ

Ověřte kompetence a měkké dovednosti svých projektových manažerů a  získejte zpětnou vazbu pro jednolivce i tým formou. Assessment je určený pro firmy nebo organizace, které chtějí prověřit kvality svých projektových manažerů aniž by je nechali projít certifikačním procesem.

ASSESSMENT PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ

Více o certifikaci

Principy certifikace

Principy certifikace

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý, s použitím standardního postupu a se stejným přístupem ke všem uchazečům bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštní potřeby uchazeče.

Více o principech