Certified Project Director IPMA IPMA Level A®

Získejte certifikát, kterým prokážete, že umíte pracovat na strategické pozici v prostředí komplexních projektů.
Minimální praxe uchazeče 5 let. Platnost certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ.

Certified Project Director IPMA IPMA Level A

Mám zájem o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Certified Project Director IPMA IPMA Level A

Seznam certifikovaných manažerů a agilních leaderů

Certifikace IPMA level A je nastavena tak, abyste díky ní získali znalosti a dovednosti, které potřebujete při řízení velmi komplexních projektů, které mají zásadní vliv na strategii organizace.

Výhody certifikace IPMA

 • Soustředíme se na měkké dovednosti potřebné pro řízení projektů (komunikace, spolupráce v týmu) i na nástroje a techniky řemesla projektových manažerů (sestavení harmonogramu, práce s riziky atp.)
 • Zkouškou Vás provedou dva zkušení praktici - zkoušející, kteří vám dají na závěr zpětnou vazbu pro Váš další rozvoj.
 • Měkké dovednosti ověřujeme v praxi – hlavní částí naší zkoušky je simulační workshop, kde si týmovou spolupráci a komunikaci vyzkoušíte živě na případové studii - IPMA zkouška rozhodně není ABCD test na počítač.
 • Součástí zkoušky je vždy aktuálně to, co budete potřebovat pro budoucí úspěch – obsah zkoušky neustále ladíme tak, abyste díky ní získali znalosti a dovednosti potřebné pro řízení projektů dnes i v budoucnosti.
 • Vodopádový i agilní přístup – certifikace IPMA prokazuje, že jsou jeho držitelé či držitelky schopni univerzálního nasazení do pozice projektových manažerů bez ohledu na obor. Protože z našich zkušeností většina projektů je aktuálně řízena hybridním přístupem, tedy kombinací agilních a prediktivních technik, jsme přesvědčeni, že dobrý projektový manažer by měl znát oba světy, aby z nich vybral pro konkrétní projekt optimální přístup.

JAK TO PROBÍHÁ?

Požadavky pro získání certifikátu

Jediným požadavkem pro stupeň A je praxe v řízení projektů. V přihlášce prokážete, že jste v posledních 12 letech řídil/a komplexní nebo velmi komplexní projekty v celkovém rozsahu alespoň 500 čld, z toho alespoň 300 čld činily velmi komplexní projekty se strategickým významem pro organizaci.

Pro certifikaci stupně A nemusíte být certifikován/a v nižším stupni.

Žadateli doporučujeme absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu kandidátů na certifikaci IPMA.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Doporučená literatura

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky uchazeč oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je:
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Prohlášení o nepodjatosti
  • Sebehodnotící test
  • Souhrnný seznam tří  projektů a jejich reference
 • Profesní životopis

02 Zpráva o projektu

Ve zprávě prokazujete naplnění kompetencí Vaší vlastní praxí, popíšete alespoň 23 kompetencí. U každé popisované kompetence charakterizujte konkrétní situaci, výzvu, nepředvídatelnou událost, problém či získanou zkušenost při Vaší praxi v řízení projektu. Maximální rozsah zprávy je 25 stran textu.

Zprávu zašlete elektronicky na e-mail certifikace(zavinac)ipma.cz, a to nejpozději 21 pracovních dnů před plánovaným termínem písemné zkoušky, abychom stihli Vaši zprávu posoudit a bylo možné ji případně doplnit a uzavřít před zahájením písemné zkoušky.

03 Simulační workshop

Simulační workshop, který testuje především behaviorální dovednosti, trvá 4,5 hodiny a probíhá formou případové studie. Ve skupině 3 – 6 kandidátů budete mít za úkol připravit a prezentovat klíčové informace o projektu top managementu, ten budou představovat 2 zkoušející, budete řešit vyjednávání, strategii prosazení změny a další úkoly.

Simulační workshop můžete v případě neúspěchu jedenkrát opakovat, opakování je zpoplatněno.

04 Pohovor

Pohovor probíhá ve stejný den jako simulační workshop (obvykle v odpoledních hodinách). Pro účast pohovoru musíte úspěšně absolvovat předchozí fáze certifikačního procesu ( zprávu o projektu i simulační workshop)

Pohovor trvá 1,5 hodiny. Při pohovoru jsou posuzovány Vaše zkušenosti z projektového řízení.

Pohovor můžete v případě neúspěchu jedenkrát opakovat, opakování je zpoplatněno.

05 Rozhodnutí

Tato fáze obsahuje celkové výsledné vyhodnocení Vašeho certifikačního procesu. V případě kladného vyhodnocení je Vám předán mezinárodní certifikát a etický kodex.

Součástí zhodnocení je zpětná vazba od dvou zkoušejících a doporučení pro  Váš další rozvoj v projektovém řízení

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 26 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 24 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Naše reference

A další...