Principy certifikace

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý, s použitím standardního postupu a se stejným přístupem ke všem uchazečům
bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštní potřeby uchazeče.

Proces certifikace je validní, vyžadující pouze důkazy, které jsou vhodné pro hodnocenou úroveň.  Každá otázka certifikace ověřuje schopnost řídit projekty podle kompetencí IPMA vzhledem k danému  stupni certifikace.

Zajišťujeme, aby certifikace byla spolehlivá a konzistentní. Uchazeč je hodnocen vždy stejným způsobem, nehledě na to, jaký zkoušející je uchazeči přiřazen.

Certifikace je  transparentní, uchazeč je informován o procesu hodnocení ve všech fázích certifikace.