Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Vzdělávejte podle standardu IPMA a ověřte svůj přípravný kurz u IPMA CZ. Akreditace je otevřena všem vzdělávacím společnostem - poradenským a školícím firmám, jednotlivým lektorům nebo programům v rámci interního vzdělávání. Akreditace je platná po dobu 3 let a je možné si zažádat o reakreditaci. Akreditace se vztahují na certifikace projektového řízení a agile leadership IPMA.

Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA
Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Výhody:

 • Potvrdíme kvalitu vašich vzdělávacích aktivit
 • Uvedeme vaší vzdělávací společnosti na webu IPMA mezi akreditovanými partnery
 • Získáte právo používat logo Partner IPMA CZ
 • Propagujte své kurzy na webu IPMA CZ
 • Příspívejte na blog IPMA CZ
 • Účastníci vašich kurzů si budou moci započítat dvojnásobek hodin osobního rozvoje při recertifikaci IPMA, tj. budou motivovaní jít na Vámi poskytované kurzy.
 • A další….

Typy Akreditací:

 • Akreditace vzdělávacích společností
 • Akreditovaný lektor
 • Partnerství IPMA

Akreditace vzdělávacích společností

Určena pro vzdělávací společnosti, které poskytují  přípravné kurzy na certifikace IPMA. Kurzy jsou vedeny Akreditovaným lektorem a musí pokrývat všechny kompetence podle standardu IPMA.  Akreditované vzdělávací společnosti získají přístup k ukázkovým testovým otázkám. Zároveň jim poskytujeme zpětnou vazbu ohledně úspěšnosti jejich kandidátů, aby mohli průběžně vylepšovat svoje přípravné kurzy.

Akreditovaný lektor

Určena pro lektory s praxí v min. rozsahu 100 odškolených hodin, kurzů a tréninků v oblasti projektového řízení nebo agilního řízení v předchozích 3 letech.

Partnerství IPMA

Určeno pro vzdělávací společnosti, které rozvíjí alespoň ⅓ z kompetencí podle standardu IPMA. Vzdělávací společnost nemusí poskytovat přípravný kurz na certifikaci IPMA.

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) je vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá výukou projektového managementu a soft skills již od roku 2001. Na trhu proto nabízí jedny z nejkvalitnějších služeb v této oblasti. Akreditovaný vzdělávací program Akademie projektového řízení se skládá z několika kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě. Program nabízí komplexní přípravu pro práci projektového manažera z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů. Vybrané moduly jsou také vhodné pro zkušené manažery, kteří mají zájem se neustále vzdělávat nebo se recertifikovat.

Lektoři projektového řízení ACSA jsou mezinárodně certifikovanými projektovými manažery v několika standardech (IPMA®, PMI®, PRINCE2®) a zároveň jsou kvalifikovanými projektovými manažery dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V oblasti vzdělávání a přípravy na certifikace dle IPMA® je ACSA jednou z mála organizací v ČR, které získaly ocenění IPMA Česká republika "Excellent" za nadprůměrný počet úspěšných absolventů certifikace IPMA®.

Přidanou hodnotou kurzů jsou bezesporu zkušenosti lektorů získané několikaletou praxí v řízení projektů u nás i v zahraničí. ACSA vždy úspěšně realizovalo projekty a bylo důvěryhodným, spolehlivým a profesionálním partnerem při projektové spolupráci, což dokládá jeho častá spolupráce s univerzitami, Ministerstvem školství, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úřady a firmami (např. ALVAO, NUVIA, ABB). Pro svoji práci využívá tým ACSA metody procesního a projektového řízení a samozřejmostí je také odborný růst členů týmu a zvyšování jejich kvalifikace a znalostí.

ACSA již proškolilo více než 300 úředníků státní správy a samosprávy na certifikaci dle IPMA® a realizovalo otevřené kurzy, jichž se zúčastnilo přes 650 profesionálů z praxe (komerční firmy i NNO).

V oblasti projektového řízení nabízíme tyto služby:

PM Consulting, s.r.o

PM consulting. Žijeme projektovým řízením. Naším úsilím je být lídrem v oboru a přispívat k budování projektové kultury v ČR. Věříme, že kvalitní projektové řízení má smysl a pomáhá dosahovat stanovených cílů, proto:

Naše kurzy jsou akreditovány IPMA Česká republika a jsme držitelé značky EXCELLENT, což znamená, že absolventi našeho tréninku mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.

Kurzy vedou lektoři s bohatými praktickými zkušenostmi, mezinárodní profesní certifikací a znalostí světových standardů řízení projektu (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM).

V oblasti tréninků a profesního rozvoje dodáváme tato řešení:

 • Simulace: Učení se na realisticky simulovaném projektu, intenzivní prožitek a důkladná zpětná vazba. Tématy simulací je řízení 1 projektu, řízení portfolia projektů a agilní přístup SCRUM.
 • Hard skills: Plánování, řízení, sledování a vyhodnocování, SW podpora aj.
 • Soft skills: Sebeřízení, leadership, motivace, týmová spolupráce aj.
 • Přípravy k mezinárodním certifikacím: IPMA®, PMI®, Prince2®.

Zakládáme si na individuálním přístupu k našim zákazníkům, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy.

SHINE Consulting, s. r. o.

Shine ConsultingPotřebujete v praxi realizovat zvolenou firemní strategii? Potřebujete kvalitně nastavit projektové řízení ve vaší organizaci? Chcete se připravit k mezinárodní certifikaci podle IPMA® nebo PMI®? Je před vámi náročný projekt? Nebo máte pocit, že je toho na vás moc a práce vás přestává bavit?

Jsme česká poradenská a vzdělávací společnost působící na trhu od roku 1996. Věříme, že projekty, změny a inovace lze dělat s radostí. Poskytujeme smysluplná, jednoduchá a praktická řešení, která zvyšují efektivitu a přispívají k osobní pohodě. 

Naše prakticky orientované tréninky v sobě kombinují ověřené, mezinárodně uznávané, standardy, vysoce interaktivní tréninkové metody, špičkovou kvalifikaci a inovativnost našeho týmu.

Naše kurzy mají jako jediné v ČR akreditaci od obou klíčových oborových komunit IPMA® a PMI®.

Absolvované kurzy je tak možné využít k prokázání povinných tréninkových hodin (PDU) pro certifikaci a recertifikaci IPMA® a PMI®.

JEDNODUCHOST - PRAKTIČNOST - SMYSLUPLNOST

IPMA CZ udělila společnosti SHINE Consulting akreditaci vzdělávacího programu ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V PRAXI, který připravuje na certifikace IPMA®  stupně D, C, B a A a rovněž i na certifikaci v oblasti agilního leadershipu IPMA® Certified Agile Leader/ IPMA® Certified Agile Associate.

Vybrané otevřené akreditované programy:

Kompletní přehled otevřených programů najdete zde

Inspiraci pro svůj rozvoj na osobní i profesní rovině najdete na www.jaknazmenu.cz.

Red Tie, s.r.o.

Společnost Red Tie s.r.o. Vám pomůže v oblasti agilního řízení a s profesionálním projektovým řízením.

Zaměřujeme se na předávání nabytých praktických zkušeností formou školení a workshopů. Disponujeme zkušeným a osvědčeným týmem s širokým portfoliem úspěšně dodaných projektů přes různá odvětví a technologie. Naši konzultanti a školitelé získali za posledních 20 let zkušenosti na velkých a komplexních projektech v České republice i zahraničí.   Důležitá je pro nás využitelnost nových znalostí v praxi a proto  naši školitelé tráví minimálně 6 měsíců ročně na reálných projektech. Naše dlouholeté zkušenosti jsou podpořeny mezinárodními certifikacemi jak v oblasti klasického řízení projektů (IPMA LEVEL B®, PMP®) tak v oblasti agilních metodik (Certified Scrum Master ®, SAFe®).

Ve spolupráci s IPMA Česká republika jsme připravili akreditované školení vedoucí k certifikaci IPMA Agile Leader (level "C")  a IPMA Agile Associate (level "D")

Top Vision, s.r.o.

Top Vision, s.r.o. Naše manažerské kurzy a dlouhodobé rozvojové programy vedou lektoři a profesionálové z oboru s těmi nejlepšími referencemi.  Ve spolupráci s nimi a díky internímu teamu metodiky jsme tak schopni obsáhnout i specifické požadavky. Výsledkem naší práce jsou školení sestavené na míru a s reálným dopadem do praxe. Ať už si tedy chcete prohloubit znalosti ve svém oboru nebo rozvíjet manažerské a komunikační dovednosti celých týmů, doporučíme a sestavíme vám ten nejvhodnější kurz. Vysoký a stále rostoucí počet spokojených klientů je pro nás tou nejlepší vizitkou. I proto jsme na trhu již 19 let.

Shine Leadership s.r.o.

Žádná trvalá pozitivní změna ve vašem životě nepřijde zvenčí, ale musí přijít z vás. Protože jen to, co si uvědomujete, můžete opravdu řídit – Lead Yourself. Tvoříme a realizujeme na českém trhu unikátní programy, které vás zásadně posunou v hluboké proměně osobních postojů a vztahů, stejně jako v manažerských dovednostech.

Změny se ději jen " zevnitř ven". Zjistěte si o tom více. 

IPMA Česká republika udělila společnosti Shine Leadership s.r.o.  akreditaci vzdělávacího programu Leadership projektů v praxi /Project Leadership in Practice,který připravuje na certifikace stupně D, C, B a A.

Vyberte si kurz, který vám bude vyhovovat.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu „Řízení projektů – Příprava projektových manažerů“ je zprostředkovat znalosti a povědomí účastníků kurzu o kvalitním projektovém řízení dle zásad IPMA (International Project Management Association) v maximálním možném pokrytí jednotlivých elementů standardu ICB (IPMA Competence Baseline) a plně připravit účastníky na certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA, stupně D a C.

Vzdělávací program se skládá ze dvou kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě v rámci Celoživotního vzdělávání na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Výuka je uspořádána do čtyřhodinových bloků, které jsou vyučovány každý týden v rámci jednoho semestru (13 týdnů).

1. Projektový manažer

Cílem kurzu je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů, nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím plně připravit účastníky na mezinárodní certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA stupně D a C. Vznik kurzu byl podpořen z projektu OP VK Vzdělávání v IT pro praxi.

2. Management projektů

Kurz je součástí magisterského studijního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Pro některé obory je kurz povinný.

Cílem kurzu je získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech procesního přístupu v deseti znalostních oblastech projektového řízení. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Detailně se seznámit se základními metodami a technikami řízení projektů a procvičit si tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení.

Kurz je vhodný zejména pro manažery projektů z oblasti Informačních technologií. Kurz přispívá k získání znalostí a dovedností pro certifikaci dle IPMA stupně D a C.

Popis obsahu vzdělávacícho programu Projektové řízení podle IPMA naleznete zde.

O2 Czech Republic a.s.

Když se řekne O2, vybaví se většině z nás především telekomunikace. Pro řadu obchodních partnerů a zákazníků je společnost mimo poskytování telekomunikačních služeb i průkopníkem technologických novinek. To všechno díky dlouhodobé promyšlené strategii, což je další oblast, v níž může O2 významně inspirovat – a to nejen své zaměstnance.

V roce 2014 vznikla právě v souvislosti s podporou rozvoje projektového řízení Projektová akademie tvořená ucelenou sérií kurzů od těch základních až po specializované programy pro senior manažery. Zahrnuje mimo jiné i přípravu na certifikaci podle IPMA standardu, a to úroveň C i B.

Další část projektové akademie představují kurzy takzvaných měkkých dovedností (opět v souladu s kompetenčním modelem IPMA standardu), ale i úvod do technik procesního zlepšování a SIX SIGMA.

Popis obsahu vzdělávacícho programu O2 projektová akademie naleznete zde.

ČASTÉ OTÁZKY

Pro jaké typy certifikací se můžeme akreditovat?

Akreditovat se můžete pro certifikace IPMA:

 • IPMA Level A®, Certified Projects Director
 • IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager
 • IPMA Level C®, Certified Project Manager
 • IPMA Level D®, Certified Project Management Associate
 • IPMA Level C®, Certified Agile Leader
 • IPMA Level D®, Certified Agile Associate

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat . Rádi vám odpovíme.

Cena Akreditace vzdělávací společnosti  je 18 000 Kč bez DPH.

Cena Akreditace Lektor je 5000 Kč bez DPH.

Cena Partnerství IPMA CZ je 12 000 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o akreditaci

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím