Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Vzdělávejte podle standardu IPMA a ověřte svůj přípravný kurz u IPMA CZ. Akreditace je otevřena všem vzdělávacím společnostem - poradenským a školícím firmám, jednotlivým lektorům nebo programům v rámci interního vzdělávání. Akreditace je platná po dobu 3 let a je možné si zažádat o reakreditaci. Akreditace se vztahují na certifikace projektového řízení a agile leadership IPMA.

Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA
Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Výhody:

 • Potvrdíme kvalitu vašich vzdělávacích aktivit
 • Uvedeme vaší vzdělávací společnosti na webu IPMA mezi akreditovanými partnery
 • Získáte právo používat logo Partner IPMA CZ
 • Propagujeme vaše kurzy na webu IPMA CZ
 • Příspívejte na blog IPMA CZ
 • Účastníci vašich kurzů si budou moci započítat dvojnásobek hodin osobního rozvoje při recertifikaci IPMA, tj. budou motivovaní jít na Vámi poskytované kurzy.
 • A další….

Typy Akreditací:

 • Akreditace vzdělávacích společností
 • Akreditovaný lektor
 • Partnerství IPMA

Akreditace vzdělávacích společností

Určena pro vzdělávací společnosti, které poskytují  přípravné kurzy na certifikace IPMA. Kurzy jsou vedeny Akreditovaným lektorem a musí pokrývat všechny kompetence podle standardu IPMA.  Akreditované vzdělávací společnosti mají možnost  získat  přístup k ukázkovým testovým otázkám. Zároveň jim poskytujeme zpětnou vazbu ohledně úspěšnosti jejich kandidátů, aby mohli průběžně vylepšovat svoje přípravné kurzy.

Akreditovaný lektor

Určena pro lektory s praxí v min. rozsahu 100 odškolených hodin, kurzů a tréninků v oblasti projektového řízení nebo agilního řízení v předchozích 3 letech.

Partnerství IPMA

Určeno pro vzdělávací společnosti, které rozvíjí alespoň ⅓ z kompetencí podle standardu IPMA. Vzdělávací společnost nemusí poskytovat přípravný kurz na certifikaci IPMA.

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

Aneta Hašková

Jmenuji se Aneta Hašková a jsem držitelka certifikace IPMA Level B a profesní kvalifikace Manažerka programů a komplexních projektů

Připravuji projektové manažery do praxe, ale i na certifikaci. Certifikaci IPMA vnímám jako nejvíc vypovídající o Vašich znalostech a dovednostech a já Vás ráda provedu přípravou na Vámi zvolenou úroveň certifikace.

Nabízím komplexní 5 denní školení, kde si projdeme většinu kompetencí projektového manažera a prakticky vyzkoušíme aplikaci jednotlivých technik projektového řízení na Vámi vybraném projektu.

Dále nabízím individuální konzultaci nad vybranými oblasti projektového řízení a zejména koučovací, případně mentoringové setkání, na podporu Vaší přípravy na certifikaci.

Již od roku 2007 se podílím na realizaci projektů s různým zaměřením. Z počátku jako členka týmu a postupně jako projektová manažerka, manažerka programů, manažerka portfolií a nyní také jako externí konzultantka. Mám za sebou úspěšné projekty zejména v neziskových organizací, avšak také ve školství a veřejné správě. Ve své praxi využívám zejména klasicky waterfallový nebo hybridní přístup řízení projektů, čistě agilní přístup se v mých oborech zatím často neobjevuje.

PM Consulting, s.r.o

PM consulting. Žijeme projektovým řízením. Naším úsilím je být lídrem v oboru a přispívat k budování projektové kultury v ČR. Věříme, že kvalitní projektové řízení má smysl a pomáhá dosahovat stanovených cílů, proto:

Naše kurzy jsou akreditovány IPMA Česká republika a jsme držitelé značky EXCELLENT, což znamená, že absolventi našeho tréninku mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.

Kurzy vedou lektoři s bohatými praktickými zkušenostmi, mezinárodní profesní certifikací a znalostí světových standardů řízení projektu (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM).

V oblasti tréninků a profesního rozvoje dodáváme tato řešení:

 • Simulace: Učení se na realisticky simulovaném projektu, intenzivní prožitek a důkladná zpětná vazba. Tématy simulací je řízení 1 projektu, řízení portfolia projektů a agilní přístup SCRUM.
 • Hard skills: Plánování, řízení, sledování a vyhodnocování, SW podpora aj.
 • Soft skills: Sebeřízení, leadership, motivace, týmová spolupráce aj.
 • Přípravy k mezinárodním certifikacím: IPMA®, PMI®, Prince2®.

Zakládáme si na individuálním přístupu k našim zákazníkům, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy.

ProEduCo s.r.o.

Project – Education – Consulting. To je ProEduCo. Jsme agilní společnost, která se zabývá vzděláváním,
 projektovým poradenstvím, projektovým řízením, projektovým a procesním outsourcingem. Klíčová priorita řady společností po celém světě je mít kvalitní a vzdělané zaměstnance a celé týmy. To je také důvod, proč se zabýváme oblastí řízení kariéry zaměstnanců a age managementem (řízení lidí podle věku), a to nejen v projektovém řízení.

Přinášíme na český trh čerstvé novinky ze zahraničí, ve své práci používáme licencované know-how a řadu vlastních inovativních postupů a nástrojů. Jsme akreditovanou vzdělávací společností pro přípravu na certifikaci projektových manažerů podle IPMA® Individual Competence Baseline verze 4 pro stupně – IPMA level D, C, B, A.

Jsme silní v projektovém řízení.

Tradiční nástroje a styly řízení již nestačí, žijeme v „době projektové“, projektové řízení se stalo naprosto nezbytným nástrojem managementu v organizacích. Na projektového manažera jsou kladeny stále vyšší nároky. Projektům je věnována stále větší a větší pozornost. Firmy přecházejí na tzv. projektové řízení, startují stále nové projekty a kladou důraz na vzdělávání svých projektových manažerů. Doba je turbulentní a plná změn. Nabízíme buď komplexní řešení při realizaci projektů včetně zajištění výrobního personálu, anebo on/off-site podporu našich expertů přímo ve Vašich týmech.

Nabízíme:

 1. Akreditované kurzy IPMA Česká republika

Základy projektového řízení (2 dny, 16 školících hodin)

Projektové řízení pro pokročilé (2 dny, 16 školících hodin)

Projektové řízení od A až do Z (5 dnů, 40 školících hodin)

Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení ®IPMA ICB (1 den, 8 školících hodin)

Praktický workshop pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností (3 dny, 24 školících hodin)

Komplexní příprava k certifikaci IPMA® (5 dnů, 40 školících hodin)

 1. Supervize a mentoring vašich projektových managerů
 2. Projektové konzultace
 3. Designování projektů
 4. Projektové řízení
 5. Kompletní projektový outsourcing
 6. Kompletní outsourcing procesů

Kompletní nabídka projektových služeb ZDE

PortaSys s.r.o.

Společnost PortaSys s.r.o. je expertem  agilních a digitálních transformacích,

 pomůže vaší organizaci růst.

Kromě přípravy ke zkoušce IPMA se společnost PortaSys s.r.o. věnuje těmto oblastem:

 • Řízení projektů, programů a portfolia
 • Dotační managment
 • IT Service Management
 • Konzultace, vzdělávání a simulace
 • Kyberbezpečnost
 • Enterprise architektura

SHINE Consulting, s. r. o.

Shine Consulting

Jsme česká poradenská a vzdělávací společnost působící na trhu od roku 1996. Poskytujeme smysluplná, jednoduchá a praktická projektová řešení, která zvyšují efektivitu a přispívají k osobní pohodě a radosti.

Reference, tým, řešení

Vybrané otevřené akreditované programy:

Zjednoduším a zefektivním svou práci díky vybraným postupům digitálního projektového řízení:

Zvládnu projekty a přicházející změny jak v klasickém, tak agilním prostředí:

Nastavuji zdravé a spolupracující prostředí a realizuji úspěšné projekty jako lídr:

Představení všech našich řešení najedete ZDE.

Termínovník se všemi  otevřenými programy najdete ZDE.

Shine Leadership s.r.o.

Shine Leadership s.r.o. je naším partnerem. Nepřipravuje na certifikační zkoušku, ale bude se vám hodit při udržování vašeho rozvoje a to především behaviorálních dovedností. 

Žádná trvalá pozitivní změna ve vašem životě nepřijde zvenčí, ale musí přijít z vás. Protože jen to, co si uvědomujete, můžete opravdu řídit – Lead Yourself. Tvoříme a realizujeme na českém trhu unikátní programy, které vás zásadně posunou v hluboké proměně osobních postojů a vztahů, stejně jako v manažerských dovednostech.

Změny se ději jen " zevnitř ven". Zjistěte si o tom více. 

Top Vision, s.r.o.

Top Vision, s.r.o. Naše manažerské kurzy a dlouhodobé rozvojové programy vedou lektoři a profesionálové z oboru s těmi nejlepšími referencemi.  Ve spolupráci s nimi a díky internímu teamu metodiky jsme tak schopni obsáhnout i specifické požadavky. Výsledkem naší práce jsou školení sestavené na míru a s reálným dopadem do praxe. Ať už si tedy chcete prohloubit znalosti ve svém oboru nebo rozvíjet manažerské a komunikační dovednosti celých týmů, doporučíme a sestavíme vám ten nejvhodnější kurz. Vysoký a stále rostoucí počet spokojených klientů je pro nás tou nejlepší vizitkou. I proto jsme na trhu již 19 let.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Akreditované přípravné kurzy na certifikaci IPMA na úrovni A, B, C i D pro širokou odbornou veřejnost jsou týdenní kurzy realizované zkušenými akreditovanými lektory v moderních prostorách Ústavu stavební ekonomiky a řízení. V případě zájmu nabízíme i kurzy na míru prováděné přímo na pracovišti účastníků kurzu.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, je renomovaným centrem vzdělávání a výzkumu v oblasti stavebnictví. Tato instituce se může pyšnit dlouhou tradicí, v rámci které zkušení akademičtí pracovníci spojují klasické metody s moderními přístupy a inovacemi, aby poskytli špičkovou výuku a prováděli výzkum v oblasti navrhování, řízení a realizace pozemních, dopravních či vodních staveb, inovativních materiálů či speciálních konstrukcí.

Fakulta stavební ve své práci spojuje základní a aplikovaný výzkum s praxí, což umožňuje studentům získat komplexní vzdělání a praktické zkušenosti. Její akademici jsou známí nejen svými pedagogickými schopnostmi, ale také schopností přenášet své odborné zkušenosti do praxe a inovovat procesy v rámci stavebního průmyslu.

Díky svému zaměření na plánování, navrhování, realizaci a provoz staveb a infrastruktury má fakulta významný dopad na region i celou zemi. Studenti zde získávají znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v oboru a stávají se nedocenitelnými součástmi pracovní síly stavebního průmyslu. Moderní přístupy a technologie jsou využívány jak ve výuce, tak ve výzkumu, což umožňuje fakultě udržovat krok s neustále se vyvíjejícím průmyslem a přispívat k jeho inovacím. Spolupráce se soukromým sektorem a účast na smluvním výzkumu dále posiluje spojení mezi teorií a praxí a přináší užitek jak studentům, tak i průmyslovým partnerům. Fakulta stavební na Vysokém učení technickém v Brně si tak udržuje svou vynikající reputaci a pokračuje ve své misi poskytovat vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni v oblasti stavebnictví a infrastruktury. Klíčovou podmínkou úspěšného návrhu, provedení a provozu stavby je projektové řízení. Projektovému řízení je na stavební fakultě věnována značná a je zde možné jej vnímat ve třech klíčových úrovních:

 • dlouholetá výuka projektového řízení či projektového řízení staveb ve všech úrovních studia, tedy na úrovni bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia,
 • akreditované přípravné kurzy studentů FAST na certifikaci IPMA na úrovni D zakomponované do běžné výuky předmětů zaměřených na projektové řízení (obory Management stavebnictví a Městské inženýrství),
 • akreditované přípravné kurzy na certifikaci IPMA na úrovni A, B, C i D pro širokou odbornou veřejnost.

ČASTÉ OTÁZKY

Pro jaké typy certifikací se můžeme akreditovat?

Akreditovat se můžete pro certifikace IPMA:

 • IPMA Level A®, Certified Projects Director
 • IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager
 • IPMA Level C®, Certified Project Manager
 • IPMA Level D®, Certified Project Management Associate
 • IPMA Level C®, Certified Agile Leader
 • IPMA Level D®, Certified Agile Associate

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat . Rádi vám odpovíme.

Cena Akreditace vzdělávací společnosti  je 18 000 Kč bez DPH.

Cena Akreditace Lektor je 5000 Kč bez DPH.

Cena Partnerství IPMA CZ je 12 000 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

NEZÁVAZNÁ REGISTRACE

Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.