Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Vzdělávejte podle standardu IPMA a ověřte svůj přípravný kurz u IPMA CZ. Akreditace je otevřena všem vzdělávacím společnostem - poradenským a školícím firmám, jednotlivým lektorům nebo programům v rámci interního vzdělávání. Akreditace je platná po dobu 3 let a je možné si zažádat o reakreditaci. Akreditace se vztahují na certifikace projektového řízení a agile leadership IPMA.

Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA
Akreditace vzdělávacích společností a Partnerství IPMA

Výhody:

 • Potvrdíme kvalitu vašich vzdělávacích aktivit
 • Uvedeme vaší vzdělávací společnosti na webu IPMA mezi akreditovanými partnery
 • Získáte právo používat logo Partner IPMA CZ
 • Propagujte své kurzy na webu IPMA CZ
 • Příspívejte na blog IPMA CZ
 • Účastníci vašich kurzů si budou moci započítat dvojnásobek hodin osobního rozvoje při recertifikaci IPMA, tj. budou motivovaní jít na Vámi poskytované kurzy.
 • A další….

Typy Akreditací:

 • Akreditace vzdělávacích společností
 • Akreditovaný lektor
 • Partnerství IPMA

Akreditace vzdělávacích společností

Určena pro vzdělávací společnosti, které poskytují  přípravné kurzy na certifikace IPMA. Kurzy jsou vedeny Akreditovaným lektorem a musí pokrývat všechny kompetence podle standardu IPMA.  Akreditované vzdělávací společnosti získají přístup k ukázkovým testovým otázkám. Zároveň jim poskytujeme zpětnou vazbu ohledně úspěšnosti jejich kandidátů, aby mohli průběžně vylepšovat svoje přípravné kurzy.

Akreditovaný lektor

Určena pro lektory s praxí v min. rozsahu 100 odškolených hodin, kurzů a tréninků v oblasti projektového řízení nebo agilního řízení v předchozích 3 letech.

Partnerství IPMA

Určeno pro vzdělávací společnosti, které rozvíjí alespoň ⅓ z kompetencí podle standardu IPMA. Vzdělávací společnost nemusí poskytovat přípravný kurz na certifikaci IPMA.

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) je vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá výukou projektového managementu a soft skills již od roku 2001. Na trhu proto nabízí jedny z nejkvalitnějších služeb v této oblasti. Akreditovaný vzdělávací program Akademie projektového řízení se skládá z několika kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě. Program nabízí komplexní přípravu pro práci projektového manažera z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů. Vybrané moduly jsou také vhodné pro zkušené manažery, kteří mají zájem se neustále vzdělávat nebo se recertifikovat.

Lektoři projektového řízení ACSA jsou mezinárodně certifikovanými projektovými manažery v několika standardech (IPMA®, PMI®, PRINCE2®) a zároveň jsou kvalifikovanými projektovými manažery dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V oblasti vzdělávání a přípravy na certifikace dle IPMA® je ACSA jednou z mála organizací v ČR, které získaly ocenění IPMA Česká republika "Excellent" za nadprůměrný počet úspěšných absolventů certifikace IPMA®.

Přidanou hodnotou kurzů jsou bezesporu zkušenosti lektorů získané několikaletou praxí v řízení projektů u nás i v zahraničí. ACSA vždy úspěšně realizovalo projekty a bylo důvěryhodným, spolehlivým a profesionálním partnerem při projektové spolupráci, což dokládá jeho častá spolupráce s univerzitami, Ministerstvem školství, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úřady a firmami (např. ALVAO, NUVIA, ABB). Pro svoji práci využívá tým ACSA metody procesního a projektového řízení a samozřejmostí je také odborný růst členů týmu a zvyšování jejich kvalifikace a znalostí.

ACSA již proškolilo více než 300 úředníků státní správy a samosprávy na certifikaci dle IPMA® a realizovalo otevřené kurzy, jichž se zúčastnilo přes 650 profesionálů z praxe (komerční firmy i NNO).

V oblasti projektového řízení nabízíme tyto služby:

PM Consulting, s.r.o

PM consulting. Žijeme projektovým řízením. Naším úsilím je být lídrem v oboru a přispívat k budování projektové kultury v ČR. Věříme, že kvalitní projektové řízení má smysl a pomáhá dosahovat stanovených cílů, proto:

Naše kurzy jsou akreditovány IPMA Česká republika a jsme držitelé značky EXCELLENT, což znamená, že absolventi našeho tréninku mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.

Kurzy vedou lektoři s bohatými praktickými zkušenostmi, mezinárodní profesní certifikací a znalostí světových standardů řízení projektu (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM).

V oblasti tréninků a profesního rozvoje dodáváme tato řešení:

 • Simulace: Učení se na realisticky simulovaném projektu, intenzivní prožitek a důkladná zpětná vazba. Tématy simulací je řízení 1 projektu, řízení portfolia projektů a agilní přístup SCRUM.
 • Hard skills: Plánování, řízení, sledování a vyhodnocování, SW podpora aj.
 • Soft skills: Sebeřízení, leadership, motivace, týmová spolupráce aj.
 • Přípravy k mezinárodním certifikacím: IPMA®, PMI®, Prince2®.

Zakládáme si na individuálním přístupu k našim zákazníkům, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy.

ProEduCo s.r.o.

Project – Education – Consulting. To je ProEduCo. Jsme agilní společnost, která se zabývá vzděláváním,
 projektovým poradenstvím, projektovým řízením, projektovým a procesním outsourcingem. Klíčová priorita řady společností po celém světě je mít kvalitní a vzdělané zaměstnance a celé týmy. To je také důvod, proč se zabýváme oblastí řízení kariéry zaměstnanců a age managementem (řízení lidí podle věku), a to nejen v projektovém řízení.

Přinášíme na český trh čerstvé novinky ze zahraničí, ve své práci používáme licencované know-how a řadu vlastních inovativních postupů a nástrojů. Jsme akreditovanou vzdělávací společností pro přípravu na certifikaci projektových manažerů podle IPMA® Individual Competence Baseline verze 4 pro stupně – IPMA level D, C, B, A.

Jsme silní v projektovém řízení.

Tradiční nástroje a styly řízení již nestačí, žijeme v „době projektové“, projektové řízení se stalo naprosto nezbytným nástrojem managementu v organizacích. Na projektového manažera jsou kladeny stále vyšší nároky. Projektům je věnována stále větší a větší pozornost. Firmy přecházejí na tzv. projektové řízení, startují stále nové projekty a kladou důraz na vzdělávání svých projektových manažerů. Doba je turbulentní a plná změn. Nabízíme buď komplexní řešení při realizaci projektů včetně zajištění výrobního personálu, anebo on/off-site podporu našich expertů přímo ve Vašich týmech.

Nabízíme:

 1. Akreditované kurzy IPMA Česká republika

Základy projektového řízení (2 dny, 16 školících hodin)

Projektové řízení pro pokročilé (2 dny, 16 školících hodin)

Projektové řízení od A až do Z (5 dnů, 40 školících hodin)

Kompetenční model projektového manažera dle Mezinárodního standardu projektového řízení ®IPMA ICB (1 den, 8 školících hodin)

Praktický workshop pro projektové manažery k posílení svých vůdčích a manažerských dovedností (3 dny, 24 školících hodin)

Komplexní příprava k certifikaci IPMA® (5 dnů, 40 školících hodin)

 1. Supervize a mentoring vašich projektových managerů
 2. Projektové konzultace
 3. Designování projektů
 4. Projektové řízení
 5. Kompletní projektový outsourcing
 6. Kompletní outsourcing procesů

Kompletní nabídka projektových služeb ZDE

PortaSys s.r.o.

Společnost PortaSys s.r.o. je expertem  agilních a digitálních transformacích,

 pomůže vaší organizaci růst.

Kromě přípravy ke zkoušce IPMA se společnost PortaSys s.r.o. věnuje těmto oblastem:

 • Řízení projektů, programů a portfolia
 • Dotační managment
 • IT Service Management
 • Konzultace, vzdělávání a simulace
 • Kyberbezpečnost
 • Enterprise architektura

Red Tie, s.r.o.

Společnost Red Tie s.r.o. Vám pomůže v oblasti agilního řízení a s profesionálním projektovým řízením.

Zaměřujeme se na předávání nabytých praktických zkušeností formou školení a workshopů. Disponujeme zkušeným a osvědčeným týmem s širokým portfoliem úspěšně dodaných projektů přes různá odvětví a technologie. Naši konzultanti a školitelé získali za posledních 20 let zkušenosti na velkých a komplexních projektech v České republice i zahraničí.   Důležitá je pro nás využitelnost nových znalostí v praxi a proto  naši školitelé tráví minimálně 6 měsíců ročně na reálných projektech. Naše dlouholeté zkušenosti jsou podpořeny mezinárodními certifikacemi jak v oblasti klasického řízení projektů (IPMA LEVEL B®, PMP®) tak v oblasti agilních metodik (Certified Scrum Master ®, SAFe®).

Ve spolupráci s IPMA Česká republika jsme připravili akreditované školení vedoucí k certifikaci IPMA Agile Leader (level "C")  a IPMA Agile Associate (level "D")

SHINE Consulting, s. r. o.

Shine Consulting

Jsme česká poradenská a vzdělávací společnost působící na trhu od roku 1996. Poskytujeme smysluplná, jednoduchá a praktická projektová řešení, která zvyšují efektivitu a přispívají k osobní pohodě a radosti.

Reference, tým, řešení

Vybrané otevřené akreditované programy:

Zjednoduším a zefektivním svou práci díky vybraným postupům digitálního projektového řízení:

Zvládnu projekty a přicházející změny jak v klasickém, tak agilním prostředí:

Nastavuji zdravé a spolupracující prostředí a realizuji úspěšné projekty jako lídr:

Vytvářím fungující projektový tým a rozvíjím soft skills dovednosti:

Termínovník se všemi otevřenými programy najdete zde.

Přehled všech produktů a služeb najdete zde

Inspiraci pro svůj rozvoj najdete na www.jaknazmenu.cz. a rovněž na LinkedIN stránce SHINE

Shine Leadership s.r.o.

Shine Leadership s.r.o. je naším partnerem. Nepřipravuje na certifikační zkoušku, ale bude se vám hodit při udržování vašeho rozvoje a to především behaviorálních dovedností. 

Žádná trvalá pozitivní změna ve vašem životě nepřijde zvenčí, ale musí přijít z vás. Protože jen to, co si uvědomujete, můžete opravdu řídit – Lead Yourself. Tvoříme a realizujeme na českém trhu unikátní programy, které vás zásadně posunou v hluboké proměně osobních postojů a vztahů, stejně jako v manažerských dovednostech.

Změny se ději jen " zevnitř ven". Zjistěte si o tom více. 

Top Vision, s.r.o.

Top Vision, s.r.o. Naše manažerské kurzy a dlouhodobé rozvojové programy vedou lektoři a profesionálové z oboru s těmi nejlepšími referencemi.  Ve spolupráci s nimi a díky internímu teamu metodiky jsme tak schopni obsáhnout i specifické požadavky. Výsledkem naší práce jsou školení sestavené na míru a s reálným dopadem do praxe. Ať už si tedy chcete prohloubit znalosti ve svém oboru nebo rozvíjet manažerské a komunikační dovednosti celých týmů, doporučíme a sestavíme vám ten nejvhodnější kurz. Vysoký a stále rostoucí počet spokojených klientů je pro nás tou nejlepší vizitkou. I proto jsme na trhu již 19 let.

ČASTÉ OTÁZKY

Pro jaké typy certifikací se můžeme akreditovat?

Akreditovat se můžete pro certifikace IPMA:

 • IPMA Level A®, Certified Projects Director
 • IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager
 • IPMA Level C®, Certified Project Manager
 • IPMA Level D®, Certified Project Management Associate
 • IPMA Level C®, Certified Agile Leader
 • IPMA Level D®, Certified Agile Associate

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat . Rádi vám odpovíme.

Cena Akreditace vzdělávací společnosti  je 18 000 Kč bez DPH.

Cena Akreditace Lektor je 5000 Kč bez DPH.

Cena Partnerství IPMA CZ je 12 000 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o akreditaci