Členství

Staňte se naším členem a získejte mnoho výhod.
UŽITEČNÉ INFORMACE, DŮLEŽITÉ KONTAKTY, VÝRAZNÉ SLEVY

Mám zájem o členství

Slevy na certifikace a recertifikace

Členstvím získáváte slevu nejen na získání certifikátu, ale také slevu z ceny recertifikace – prodloužení platnosti certifikátu, který jste již získal/a.

Členům, kteří se aktivně zapojují do činnosti spolku navíc nabízíme výrazné slevy na naše služby.

Přístup k novým kontaktům

Při účasti na našich akcích můžete navázat užitečné kontakty s kolegy - projektovými manažery z různých sfér, jako jsou státní instituce, neziskové organizace, soukromý sektor nebo akademický svět.

Young Crew pro mladé projektové manažery

Young Crew je platforma pro osobní růst a efektivní vzdělávání projektových manažerů do 35 let. Přidejte se k nám a poznejte to nejlepší z oboru.

Více o Young Crew

Slevy na publikace

Jako člen získáváte slevu na publikace vydané naší společností. Navíc jako bonus získáte 10% slevu na publikaci Projektový management podle IPMA a na všechny další publikace z nakladatelství Grada.

Otázky a odpovědi

Jaké výhody mi přinese členství?

Členstvím v IPMA CZ získáte tyto výhody:

 • Vstup zdarma nebo sleva na akce organizované IPMA CZ
 • Slevy na konference organizované partnerskými organizacemi
 • Slevy na certifikace a recertifikace podle IPMA
 • Informace z dění v oblasti projektového řízení, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí
 • Zapojení se do Expertních skupin a díky tomu i možnost rozšiřovat si obzory, sdílet zkušenosti v projektovém řízení
 • Přístup do knihovny IPMA CZ, která obsahuje více než 200 českých i zahraničních publikací z oblasti projektového řízení
 • Slevy na publikace vydané IPMA CZ
 • Sleva 10% na všechny publikace z nakladatelství Grada

Seznam výhod průběžně doplňujeme.

Jak se stát členem?

Členem IPMA Czech Republic se stane každý, kdo vyplní přihlášku a prokáže svůj zájem o projektové řízení.

Jak na to?

 • Formulář přihlášky získáte po vyplnění nezávazného formuláře na naše webu
 • Následně vám na e-mail zašleme formulář přihlášky
 • Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail
 • Přihlášku projedná na nejbližším jednání výbor
 • Po zaplacení faktury za členství se stáváte členem

Přihlášením ke členství v IPMA Czech Republic se automaticky stáváte i členem IPMA.

Jaká práva má člen?

Práva členů, jsou zakotvena ve stanovách. Každá člen má právo:

 • Podílet se na řízení spolku prostřednictvím valné hromady
 • Účastnit se všech akcí organizovaných spolkem
 • Kandidovat a být volen do všech orgánů spolku
 • Podílet se na činnosti Young Crew
 • Být na vyžádání informován o všech rozhodnutích orgánů spolku
 • Využívat všech výhod plynoucích z řádného členství ve spolku
 • Obracet se s podněty a stížnostmi na orgány spolku

Jaké jsou povinnosti člena?

Povinnosti členů, jsou zakotveny ve stanovách. Každá člen má povinnost:

 • Dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy spolku a Etický kodex profesionála v oblasti projektového řízení
 • Platit členské příspěvky
 • Podle svých možností přispívat k rozvoji spolku, jeho dobrému jménu a popularitě v širší veřejnosti
 • Oznámit výboru změny všech údajů souvisejících s členstvím ve spolku

Na jaké období je členství platné?

Členství v IPMA Czech Republic je platné po dobu kalendářního roku. Pro udržení členství je potřeba ho každý rok obnovit.

Může být členem i právnická osoba?

Ano, členem IPMA Czech Republic se může stát i právnická osoba. V takovém případě je nutné do přihlášky ke členství uvést, kdo bude vaši organizaci zastupovat. Výhody plynoucí ze členství se pak vztahují na celou organizaci.

Co je to čestné členství?

Členům, kteří se zasloužili o rozvoj IPMA Czech Republic může být uděleno čestné členství. Návrhy na čestné členství vznáší členové valné hromady, kteří i hlasují o udělení čestného členství.

Jaké dokumenty potřebuji znát?

Pokud máte zájem o členství v IPMA Czech Republic doporučujeme vám prostudovat:

Je seznam členů veřejný?

Seznam členů není veřejný, ale k seznamu ostatních členů se dostanete v privátní části webu.

Cena pro fyzické osoby: 700 Kč/rok
Cena pro právnické osoby: 6 000 Kč/rok

Kompletní ceník

Mám zájem o členství