IPMA CZ zvládá certifikace plně on-line

Jako první na světě zvládla IPMA Česká republika převést do on-line prostředí celou certifikační zkoušku včetně simulačního workshopu, který prověřuje měkké dovednosti kandidátů. Od 1. října 2020 si tak uchazeči o certifikaci mohou vybrat mezi on-site a on-line variantou celé zkoušky.

IPMA certifikace je unikátní tím, že prověřuje jak tvrdé dovednosti (schopnost definovat cíle, sestavit časový plán, analyzovat rizika atp.), tak měkké dovednosti (komunikace, týmová spolupráce, vyjednávání, kreativita). Uchazeči o vyšší stupně certifikace (level C, B a A) proto musí zvládnout kromě tříhodinové písemky i tzv. simulačním workshopem, což je půldenní assessment centrum, ve kterém jsou primárně prověřovány právě měkké dovednosti.

“Na začátku letošního září jsme si plně uvědomili, že minimálně do příštího jara bude v řadě firem a organizací obtížné či nemožné svolat skupinu 4 - 6 projektových manažerů k týmovému simulačnímu workshopu. Agilně jsme proto začali pracovat na převedení celé zkoušky včetně simulace do on-line prostředí. Během necelého měsíce jsme zvládli vytvořit návrh, otestovat jej a připravit ostré spuštění. 2. října tak mohla proběhnout první on-line certifikace s šesti uchazeči”, říká Jiří Krátký, předseda Certifikační rady IPMA CZ.

Certifikace on-line probíhá následovně:

  • písemná zkouška (IPMA level D, C, B) běží v prostředí Moodle s doplňkovým modulem, který sleduje dění na počítači a snímá uchazeče prostřednictvím kamery.
  • simulační workshop (IPMA level C, B, A) organizujeme přes Zoom. Tým uchazečů dostane společné úkoly a ty zpracovává s využitím virtuální nástěnky Mural. (Více informací o simulačním workshopu najdete zde.)
  • pohovor (IPMA level C, B, A) navazuje na simulační workshop a probíhá také přes Zoom. Vždy jeden uchazeč dostane zpětnou vazbu od dvou zkoušejících na písemnou zkoušku i simulační workshop a probíhá diskuse o jeho praxi.

Celou certifikační zkoušku zvládáme zrealizovat do 24 hodin. Například 1. 10. od 16 hodin probíhala písemná zkouška, 2. 10. dopoledne simulační workshop, odpoledne pak pohovory.

Při pilotním ověření i ostré certifikační zkoušce se prokázalo, že týmové, komunikační i vyjednávací dovednosti je možné testovat i on-line. Účastníci certifikace ocenili, že se díky zkoušce naučili lépe zvládat spolupráci v on-line prostředí, což se jim v aktuální době více, než hodí.

On-line simulační workshop funguje nejen jako součást certifikace projektových manažerů podle IPMA, je možné jej využít samostatně jako assessment centrum projektových manažerů v organizaci. Chcete prověřit, jak zvládají vaši projektoví manažeři on-line spolupráci, komunikaci, jak efektivně pracují pod zátěží? Naši zkoušející jsou připraveni simulační workshop on-line i on-site zrealizovat a to včetně týmové i individuální zpětné vazby. V případě zájmu nás kontaktujte.

Chci se certifikovat online

Snímek z průběhu simulačního workshopu 2. 10.

Jiří Krátký

Je aktuálně předsedou Certifikační rady IPMA Česká republika, kde uvádí v život novou koncepci certifikací projektových manažerů založenou na testování měkkých dovedností v praxi. 3 roky působil jako viceprezident IPMA ČR. Živí se jako konzultant a lektor projektového řízení ve společnosti PM Consulting.

Kontakt: kratky(zavinac)ipma.cz, +420 777 140 513, Linkedin