Certifikační proces se mění

Certifikace podle IPMA se v roce 2020 zásadně změní. Zkoušku se posunou více směrem k praxi. Celý certifikační proces bude také významně zkrácen na cca 1,5 dne.

Informace o nové zkoušce IPMA verze 4.1. platné od 1. 3. 2020

Proč jsme změnili IPMA zkoušku?

Svět se dynamicky mění. Na rychlost a nepředvídatelnost změn prostředí, ve kterém projekty fungují, a  na vysokou míru nejistoty čím dál více organizací reaguje zaváděním agilních přístupů. Pro dnešní i budoucí úspěch jsou proto čím dál důležitější měkké dovednosti projektových manažerů, jako jsou komunikační dovednosti, leadership, schopnost pracovat v týmu či kreativita.

IPMA ČR se proto rozhodla zcela změnit zkoušku a vytvořit verzi IPMA 4.1. (IPMA 4 je verze standardu kompetencí, IPMA 4.1. je nová generace zkoušek).

V čem se IPMA zkouška mění?

Hlavní částí zkoušky stupňů C, B a A bude 4,5 hodinový simulační workshop, který bude testovat primárně behaviorální kompetence (měkké dovednosti) v praxi – skupina 3 – 6 účastníků dostane společně za úkol vytvořit a prezentovat top managementu společnosti (v roli top managementu budou hodnotitelé) klíčové informace o projektu. Simulační workshop tak bude testovat schopnost:

  • komunikace,
  • spolupráce v týmu,
  • vůdcovství,
  • ale také řešení konfliktů
  • či facilitaci týmové retrospektivy.

Písemná část se bude soustředit na technické kompetence (scope, čas, finance, rizika, kvalita atp.), a to jak z prediktivního, tak agilního světa.

Kdy se zkouška bude měnit?

Pokud podáte přihlášku k certifikaci do 29. 2. 2020, poběží Váš certifikační proces dle zkoušky IPMA verze 4, tedy bez simulačního workshopu u stupňů C, B a A. U přihlášek podaných od 1. 3. 2020 už bude certifikační proces probíhat nově.

Kde najdu více informací?

Vytvořili jsme pro vás myšlenkové mapy, které popisují, jaké principy a nástroje jsou zkoušeny v rámci jednotlivých kompetencí:

A co o simulaci říkají účastníci z pilotní skupiny, kteří si ji vyzkoušeli na vlastní kůži?

Workshop mě velice a mile překvapil. Lidský přístup, konečně byl workshop zaměřený na člověka jako takového a jeho schopnosti (kompetence vzhledem k IPMA) a ne pouze na příručkové znalosti.
Je sice krásné zapamatovat si věty z předchozích školení typu „Riziko vzniká působením hrozby na zranitelnost aktiva“, ale to ve výsledku nic neřekne o člověku a jeho přístupu k práci a ke komunikaci se zadavatelem a kooperujícím firmám.
Vřele doporučuji všem se zúčastnit!


Robert Janko, AŽD Praha s.r.o., účastník pilotní simulace

--------------

Workshop je rozhodně zábavná forma zkoušky - je to hra, při které má každý šanci projevit své dovednosti a kompetence jak projektové, tak lidské. Zkoušející ve své “projektové roli” ostřížím zrakem sledují účastníky projektu, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že po několika minutách ostražitosti se všichni ponoří do práce a projeví se tak, jak se přirozeně projevují v životě.


Kateřina Kocourová, účastnice pilotní simulace

Jak vnímá změnu v certifikaci náš zkoušející?

Z průběhu dnešní pilotní simulace jsem nadšený, bavilo to podle mě uchazeče i nás zkoušející. O uchazečích si lze udělat ucelený a reálný obrázek a certifikát jim udělit s vědomím, že jsme jejich kompetence fakt ověřili.

Michal Beránek, zkoušející IPMA

Ověřte svoje schopnosti řídit projekty a přihlaste k certifikaci IPMA ještě dnes.

Přihlaste se na certifikaci

Webinář o novinkách IPMA