Assessment projektových manažerů

IPMA Assessment PM je nástroj na prověření primárně měkkých, ale i tvrdých dovedností projektových manažerů, postavený na mezinárodním standardu kompetencí IPMA Individual Competence Baseline.

Ověření kompetencí PM probíhá ve formě praktické simulace, kdy skupina 3 – 6 účastníků dostane společně
za úkol vytvořit a prezentovat klíčové informace o projektu. Certifikovaní zkoušející IPMA jsou přítomni po celou dobu, kdy tým na úkolech pracuje a hrají roli sponzorů projektu. Interakce s uchazeči jim dává možnost sledovat a posoudit kompetence i osobnostní profil účastníků pro následné vyhodnocení a zpětnou vazbu.

Výhody:

  • otestování je  zaměřené na osobnostní zralost a behaviorální kompetence každého účastníka
  • individuální i týmová zpětná  vazbu pro účastníka i tým
  • zpětná vazby pro management společnosti včetně písemné zprávy
  • ideální forma přípravy na samotnou certifikaci
  • Pokud uchazeč úspěšně projde assessment a přihlásí se k některé z certifikací IPMA, nemusí již tuto část v
    rámci zkoušky znovu absolvovat.

Pokud máte jakékoliv dotazy k produktu Assessment PM, neváhejte nás kontaktovat

Cena PM Assessmentu se liší podle počtu přihlášených účastníků.