Akreditace předmětů projektového řízení univerzit

Zajistěte svým studentům rychlý start kariéry s certifikací IPMA level D.
S akreditací předmětů projektového řízení získáte možnost ukončit předmět certifikační zkouškou stupně D. Studenti se mohou rozhodnout do roku po složení zkoušky, zda chtějí certifikát.

Akreditace předmětů projektového řízení univerzit
Akreditace předmětů projektového řízení univerzit

Kromě diplomu z vysoké školy je při hledání práce pro studenty důležité prokázat své znalosti a zkušenosti. Proto nabízíme pro studenty možnost získání mezinárodního certifikátu IPMA level D za zvýhodněných podmínek. Zařaďte se mezi univerzity, které školí projektové řízení podle standardu IPMA ICB4 a nechte akreditovat své předměty projektového řízení.

Pozn.: Produkt Akreditace předmětů projektového řízení univerzit nahrazuje produkt Národní certifikace studentů.

Proč nabízet studentům certifikaci IPMA

Certifikace IPMA vyniká především v ověření praktických znalostí certifikovaných v měkkých i tvrdých dovednostech. Při certifikaci ověřujeme kompetence projektového řízení a schopnosti být platným členem projektového týmu nebo vedoucím projektu.

Od roku 2021 jsme zkoušeli a pilovali nabídku certifikace IPMA pro studenty vysokých škol a potvrdili jsme si, že studenti, kteří se v praxi chtějí věnovat projektovému řízení,  mají o certifikaci velký zájem, proto jsme se rozhodli rozšířit naší nabídku i pro další univerzity.

Mezi akreditované vysoké školy patří:

 • České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicinského inženýrství
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

Jak probíhá proces certifikace pro studenty

Hlavním předpokladem pro přihlášku k certifikaci je splnění akreditovaného předmětu a splnění závěrečné zkoušky studentem na minimálně 65%. Přihlášku k certifikaci může student podat do roku po jejím splnění. Pro studenty nabízíme zvýhodněnou cenu certifikace za 6 000 Kč s DPH (původní cena 11 979 Kč s DPH). Více informací o procesu najdete v Informace o Akreditaci předmětů projektového řízení univerzit.

Benefity akreditace pro vysokou školu

Z Akreditace vašich předmětů vám plynou následující výhody:

 • výuka předmětu v souladu s mezinárodně uznávaným standardem,
 • prezentace partnerství s mezinárodní odbornou asociací IPMA a její českou pobočkou,
 • možnost zvýšení kvality vaší výuky a zvýšení prestiže vaší univerzity,
 • rozšířit poskytovanou nabídku benefitů studentům, s tím, že získají možnost, jak již při studiu získat certifikát uznávaný v praxi,
 • poskytnutí základních materiálů pro výuku zdarma.

Co musí splnit vysoká škola, aby mohla nabízet certifikaci

Aby mohla vysoká škola nabízet certifikaci IPMA v rámci svého předmětu musí získat Akreditaci předmětů projektového řízení univerzit a to splněním následujících podmínek:

 • akreditace předmětů projektového řízení univerzit je univerzitám udělována na 5 let,
 • váš předmět projektového řízení je minimálně ze 70 % vyučován vyučujícím s platnou IPMA certifikací minimálně stupně D,
 • alespoň jeden vyučující s certifikací minimálně IPMA stupně C zajišťující zkoušení,
 • předmět projektového řízení pokrývá všechny kompetence IPMA podle standardu ICB4,
 • nezáleží na formě výuky (on-line, on-site) ani na poměru přednášek a seminářů,
 • označení Akreditovaný předmět mohou používat všechny předměty uvedené v přihlášce k Akreditaci předmětů projektového řízení univerzit,
 • propagování IPMA Česká republika na Vašich webových stránkách (logo IPMA, logo Akreditováno, text o IPMA CZ v určeném rozsahu),
 • vyplnění závazné Přihlášky k Akreditaci předmětů projektového řízení univerzit; Přihláška obsahuje sylabus předmětu projektového řízení  a namapování předmětu na elementy kompetencí, nástroje a techniky,
 • uhrazení akreditačního poplatku,
 • úspěšné absolvování akreditačního procesu.

Jak získat akreditaci?

Chcete se přidat mezi vysoké školy, které chtějí nabízet studentům Národní certifikaci studentů? Pak musíte akreditovat svůj vzdělávací program u IPMA CZ. Pošlete nám:

Nevíte si rady, jak vyplnit Přihlášku ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Více informací o akreditacích

Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

ČASTÉ OTÁZKY

Je akreditace platná pro fakultu nebo univerzitu?

Akreditace je platná pro celou univerzitu, ale vztahuje se pouze na předměty, které jsou akreditované.

Můžeme v průběhu času přidávat i další předměty?

Pokud budete chtít rozšířit seznam předmětů v rámci, kterých chcete nabízet certifikaci IPMA stačí nám poslat aktualizovaný seznam předmětů s jejich základním popisem. Na základě těchto podkladů bezplatně rozšíříme akreditované předměty na vaší vysoké škole.

Jak probíhá prodloužení akreditace?

Podmínky pro prodloužení akreditace o další 5 let:

 • vaše  univerzita zašle aktualizovaný popis předmětu projektového řízení,
 • povinná účast na workshopu IPMA CZ pro vzdělávací společnosti pořádané 1x ročně,
 • povinná účast zkoušejícího na workshopu IPMA CZ pro zkoušející pořádané 1x ročně,
 • daný předmět vyučují nejméně ze 70% vyučující s platnou IPMA certifikací minimálně stupně D,
 • zaplacení poplatku za prodloužení akreditace.

Pomůžete nám se sylabem předmětu a přípravou výuky?

Ano, pro zájemce o akreditaci máme připravený vzorový sylabus, který mohou využít jako inspiraci pro aktualizaci svého sylabu, případně ho mohou zcela převzít pro výuku nového předmětu. Zároveň vám pomůžeme s nastavením všech potřebných procesů.

Jednou z podmínek je i účast na workshopech pro zkoušející a vzdělávací společnosti, díky kterým získáte další doporučení pro výuku a způsobu hodnocení studentů.

Jaké materiály nám poskytnete?

Můžeme vám poskytnout vzorový sylabus a podpůrné materiály pro výuku a zkouškový test. Případně vám zajistíme i konzultace pro nastavení výuky podle IPMA.

Mohou se studenti přihlásit k certifikaci rovnou u IPMA?

Ano mohou, po předložení platného potvrzení o studiu mohou získat certifikaci za 6 000 Kč s DPH, ale musí projít procesem certifikace jako všichni ostatní kandidáti - tedy splnit certifikaci jako ostatní žadatelé o certifikaci IPMA stupně D.

Cena akreditace na 5 let je 15 000 Kč bez DPH, 18 150 Kč vč. DPH.

Kompletní ceník