IPMA Certified Agile Leader díl třetí - People

Agilní IPMA se zaměřuje primárně na 28 kompetencí, které byste jako agilní lídr měli mít. Tyto kompetence se člení do 3 oblastí: Strategie, Lidé a Oblasti řízení. V tomto článku vám Jiří Khun ve stručnosti představí oblast PEOPLE

Na květen 2020 jsem si vytyčil za cíl představit jednotlivé kompetence agilní IPMA. Před týdnem jsem začal s první oblastí zaměřenou na oblast strategie. V dnešním díle se zaměřím na druhou oblast, která je z mého pohledu v agilní firmě stěžejní – People. Už zde je možné vidět hned první rozdíl oproti standardnímu projektovému řízení – na lidi se díváme jako na lidi, kteří jsou klíčovým prvkem úspěchu v agile a nikoliv jen jako na „lidské zdroje“.

Agilní IPMA Framework rozeznává v oblasti PEOPLE celkem 10 kompetencí:

  • Self-reflection and self-management - Personality as a set of qualities, Self-reflection and analysis, Personal goal setting and time management (self-learning, habits of successful people, stress management.
  • Personal communication - Set of communication, conversation, and presentation skills required for moderating and leading meetings and workshops and promoting necessary information to all team members and stakeholders.
  • Leadership - Agile is based on equality, autonomy and self-determination. Personal leadership of people in such an environment is crucial to choose direction, motivate and facilitate people.
  • Conflicts and crisis - Ability to anticipate, manage and resolve conflicts and crises which have impacts to project goals and values.
  • Resourcefulness - Ability to deliver results with the scarce resources available. Individuals and teams initially look for the solutions or resources they need, without expecting this from others. The agile leader stimulates in developing creativity.
  • Personal integrity and reliability - The agile leader acts in line with his inner motives, in this way he preserves his personal integrity. Not only does one 'do' agile, one should BE agile.
  • Relationship and engagement - Focus on openness (giving transparency and asking questions, while postponing judgment), self-knowledge, self-steering, self-directed existence. Enhancing the individual’s motivation and team’s engagement.
  • Teamwork - Focus on collaboration, both between individuals, teams and customers. Self-steering teams play. Willingness of the individual team members to work agile.
  • Negotiation - Negotiation skills are crucial for good agile leader. Leader needs to demonstrate his/her facilitation skills and helps people to find the solution with the highest value while supporting the sustainable cooperation between teams as well as individuals.
  • Result orientation - Agile leader shall focus on creating the process of continuous improvement that contributes to achieving top performance.

Stejně jako v první oblasti (strategie) je i zde každá kompetence popsána sadou doporučených a osvědčených technik a procesů, které by měl každý agilní lídr ovládat a efektivně je využívat ve svém každodenním životě. Osobně cítím, že osvojit si návyky popsané touto kompetencí je v porovnání s ostatními dvěma oblastmi (strategie, praktiky/postupy) nejsložitější. Zaměřuje se na osobnostní schopnosti jednotlivce jako je komunikace, sebereflexe, řešení konfliktů, vyjednávání, podpora týmové spolupráce, ad. – tj. oblasti, kde se úspěch dostavuje většinou až postupně s narůstající praxí. U kandidátů o IPMA certifikaci pro vyšší level „B“ – Senior Agile Leader je vyžadována již hluboká znalost těchto praktik, protože právě jejich zvládnutí je klíčové v oblasti agilního leadershipu.

Certified Agile Leader level se zaměřujeme hlavně na zvládnutí základních technik a procesů spojených s kategorií „PEOPLE“. Jejich výčet je popsán na následujícím obrázku.

V posledním článku bude předmětem úvodního představení Agile IPMA třetí oblast – PRACTICE. Do češtiny to překládám jako PRAKTIKY, POSTUPY.

Aktuální informace o agile IPMA najdete na webu  https://www.ipma.cz/certified-agile-leader/  a na LinkedIn profilu IPMA Česká republika.

Přihlásit se k certifikaci

Jiří Khun

Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner.

Jiří se již  více než 15 let  pohybuje v oblasti návrhu a implementace komplexních informačních systémů a řízení komplexních programů rozvoje IS. V posledních 8 letech se úzce zaměřuje na agilní způsoby rozvoje produktů a s tím spojenou digitální transformaci. Jako lídr KPMG Agile CoE se účastnil řady implementačních projektů realizace agilních transformací ve velkých společnostech v ČR (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB) i v zahraničí. V  IPMA CZ je zodpovědný za rozvoj a certifikaci Agile Leadership v České Republice.