Certifikace Certified Agile Leader IPMA level C ®

Získejte certifikát, kterým ověříte své předpoklady úspěšně fungovat v pozici agilní leader.. Minimální praxe uchazeče 1 rok. Platnost certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ.

Certified Agile Leader

Mám zájem o certifikaci

Certified Agile Leader

Lidé jsou klíč k úspěšným projektům

Agilní způsob řízení je úzce spjatý s leadership stylem a schopností vytvářet prostředí, které podporuje samostatnost členů týmů a schopnost přijmout odpovědnost a rozhodování. IPMA Agile leadership se zaměřuje, podobně jako ICB4, na behaviorální schopnosti jedince fungovat jako agilní leader ve společnosti a vytvářet pozitivní a kreativní prostředí pro zbytek týmu.

Seznam certifikovaných manažerů a agilních leaderů

Ukažte, co umíte - zvyšte svoji cenu na trhu práce

Posuňte se v kariéře o úroveň výš. Získejte certifikát IPMA Certified Agile Leader, který potvrzuje vaše kvality a schopnosti v oblasti agilního leadershipu. Nejedná se o další framework popisující agilní způsob dodávky. Zaměřujeme se na kompetenční schopnosti jedince pro oblast agilního leadershipu. Certifikace navíc poskytuje hodnotnou rozvojovou zpětnou vazbu každému žadateli.

Úspěšný žadatel, který obdrží certifikaci Certified Agile Leader, bude zapsán v mezinárodní databázi certifikovaných agilních leaderů.

Zkoušíme komplexně

Při certifikaci prověřujeme nejen znalosti a orientaci v agilním prostředí, ale také schopnosti a dovednosti agilního leadera. Proto je zkouška rozdělena do dvou částí:

 • Písemná zkouška s případovými studiemi, na kterých ověříme, zda-li má kandidát znalosti a dovednosti potřebné ke splnění certifikace. 
 • Osobní hodnocení kandidáta, při němž probíhá ověření jeho schopností na základě realizovaných projektů. Hodnocení vedou zkušení zkoušející, kteří jsou špičkami ve svých oborech.

Použití správných nástrojů ve vhodnou chvíli

Mezi důležité charakteristiky projektů patří jedinečnost a komplexnost. Proto není možné používat v různých projektech stále stejný přístup. Praxe ukazuje, že rozdílné typy projektů vyžadují specifické dovednosti agilních leaderů. Proto se při zkoušce ověřují nejen znalosti nástrojů a technik řízení, ale i jejich smysluplné použití na konkrétních případech.

Hodnocení řídí zkoušející

Hodnocení kandidáta je řízeno zkušenými zkoušejícími. Během diskuze dostanete velmi hodnotnou zpětnou vazbu, která Vám pomůže kontinuálně pracovat na vašich schopnostech a rozvíjet Vaše předpoklady stát se úspěšným agilním leadrem.

Přizpůsobení certifikace českému prostředí

Zkouška probíhá dle mezinárodního standardu, ale její obsah je přizpůsoben českým podmínkám a zkoušející jsou z České republiky. Nemusíte se tak bát biflování přesného názvosloví, technik a postupů, které se v českém prostředí nepoužívají a/nebo nefungují.

JAK TO PROBÍHÁ?

_ Požadavky pro získání certifikátu

Zájemce o certifikaci Certified Agile leader prokazuje že během posledních 3 let pracoval v agilně řízené organizaci nebo využíval agilní framework (Scrum, LeSS, SAFe či další) pro vývoj nových produktů v organizaci; to vše v minimálním rozsahu 200 čld.

Žadateli doporučujeme  absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu kandidátů na certifikaci Agile IPMA.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Veškeré učební materiály, stejně jako self-assessment a písemná zkouška jsou v anglickém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Zkouška je zaměřena na:

 • Všeobecný přehled o agilním způsobu dodávek - strategie, governance, procesy, nástroje.
 • Nástroje a techniky behaviorálních kompetencí dle IPMA ICB4 (agile)
 • Nástroje, postupy a techniky produktového vývoje agilním způsobem.

Jednotlivé části zkoušky jsou blíže specifikovány v závazné přihlášce ke zkoušce.

Doporučená literatura:

Základní zdroje:

Doplňkové zdroje:

 • LeSS.works - základní popis LeSS frameworku
 • LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Zrození kmenového vůdce, Praha: Synergie Publishing SE, 2014,ISBN 978-80-7370-252-6 
 • LOGAN D., KING J.,FISCHER-WRIGHT H.: Tribal leadership, New York: HarperCollins Publishers, 2008, ISBN  978-0-06-125132-0
 • LALOUX, F.: Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness, Belgium:Nelson Parker,2014, ISBN 978-2-960133-50-9
 • LALOUX, F: Budoucnost organizací, Praha:Peoplecom,2016, s. 377, ISBN 978-80-87917-29-9 
 • SEMLER R.: Podivín – příběh nejneobvyklejšího pracoviště světa, PeopleComm, 2. vydání, Praha  2013, ISBN 978-80-87917-01-5
 • SEMLER R.: Maverick!, Random House Business Books, 1999, p.336, ISBN13(EAN) 9780712678865
 • ASSHBY W.R.: Zákon nutné variety [online] WikiKnihovna.cz, ©2015 [cit.19.9. 2019]  - dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/William_Ross_Ashby#Z.C3.A1kon_nutn.C3.A9_variety
 • LIVAS, Javier. Ashby's Law of Requisite Variety and Autonomy / Stafford Beer // Javier Livas [online]. 2009 [cit. 15.5.2014]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=bDRudRhNgy4&app=desktopvariety
 • PINK D.H.: Drive/pohon – překvapivá pravda o tom, co nás motivuje, ANAG, 2017, ISBN 978-80-7554-104-8
 • PINK D.H.: Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us,Riverhead Books,2011,ISBN: 978-1594484803
 • DWECK, C: Nastavení mysli. Jan Melvil Publishing, Brno, 2016, s. 304 ISBN 978-80-87270-75-2
 • DWECK, C:  Mindset: How you can fulfill your potential. Constable & Robinson Limited.

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky kandidát oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je: 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů 
  • Prohlášení o nepodjatosti 
  • Sebehodnocení - jak moc jsem compliance s jednotlivými kompetencemi
  • Souhrnný seznam agilních projektů a reference
 • Profesní životopis

Do 10 dnů od podání přihlášky k certifikaci obdrží kandidát pozvánku na písemnou zkoušku.

02 Písemná zkouška

Cílem písemné zkoušky  je ověřit kandidátovy znalosti v oblasti agilního leadershipu podle standardu The agile leadership certification guide dle ICB4. Písemná část je složena z  otevřených otázek a případové studie. Ke splnění písemné části zkoušky je potřeba správně zodpovědět v každé části alespoň 65% otázek.

03 Pohovor

Během pohovoru ověřují zkoušející zkušenosti a schopnosti kandidáta. Kandidát odpovídá na otázky, které se týkají projektů, na kterých působil a které byly realizovány v souladu s agilními praktikami.

04 Rozhodnutí

Zkoušející ověří, zda kandidát prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti v 80% klíčových indikátorů kompetencí a kandidátovi sdělí výsledné hodnocení. Kandidát dále získá zpětnou vazbu k jeho celkovému výkonu u zkoušky a doporučení dalšího zaměření v projektové oblasti.

V den konání pohovoru si v případě úspěšně složené zkoušky kandidát odnese i certifikát.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 18 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 16 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Naše reference

A další...