IPMA Certified Agile Leader díl druhý - Strategie

Agilní IPMA se zaměřuje primárně na 28 kompetencí, které byste jako agilní lídr měli mít. Tyto kompetence se člení do 3 oblastí: Strategie, Lidé a Oblasti řízení. V tomto článku vám Jiří Khun ve stručnosti představí první oblast, věnující se primárně strategickému směřování agile - Perspective.

V předchozím článku jsem představil novou agilní certifikaci pod hlavičkou IPMA - Certified Agile Leader. Jelikož se jedná obsahově o novou certifikaci, jejíž znalostní obsah pomůže pochopit agilní mindset ve škálovaném (korporátním) prostředí lidem napříč rolemi, zaměříme se postupně na představení všech třech oblastí, na které se agile IPMA zaměřuje. V dnešním článku ve stručnosti představím první oblast, věnující se primárně strategickému směřování agile - Perspective.

  • STRATEGY - Agile leaders understand that a strategy is not set in stone, but is a learning process, an instrument for giving meaning to the work an organisation carries out.
  • Control, structures, processes - Agile, Agile manifesto, Lean, Agile frameworks (SCRUM, SAFe, Spotify, LeSS), Line organisation (Segregation of duties, value streams), Portfolio in agile
  • Compliance with laws and regulations - Sustainability, Laws and regulations, CSR, norm/provision/standard, Health - security - safety and environment.
  • Influence and interest - Influence without force is the backbone of agile leadership.The different influences and interests ultimately result in an equilibrium, and the agile leader brings people together rather than dividing them.
  • Culture and values - Organisational culture, National culture

Každá z těchto 5 kompetencí je dle standardu IPMA popsána řadou technik a procesů, které pomohou agilním lídrům efektivně fungovat v agilní organizaci a plně podporovat agilní hodnoty a principy. Pro úroveň IPMA Certified Agile Leader u zkoušky vyžadujeme následující sadu znalostí:

V dalším článku se zaměřím na představení druhé oblasti zaměřené na nejkomplikovanější kompetenční schopnosti agilního lídra, a to práce s lidmi. Aktuální informace o agile IPMA budou vždy dostupné na https://www.ipma.cz/certified-agile-leader/ a na LinkedIn profilu IPMA Česká republika

Přihlásit se k certifikaci

Jiří Khun

Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner.

Jiří se již  více než 15 let  pohybuje v oblasti návrhu a implementace komplexních informačních systémů a řízení komplexních programů rozvoje IS. V posledních 8 letech se úzce zaměřuje na agilní způsoby rozvoje produktů a s tím spojenou digitální transformaci. Jako lídr KPMG Agile CoE se účastnil řady implementačních projektů realizace agilních transformací ve velkých společnostech v ČR (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB) i v zahraničí. V  IPMA CZ je zodpovědný za rozvoj a certifikaci Agile Leadership v České Republice.