IPMA Certified Agile Leader díl první

V únoru 2020 jsme oficiálně spustili novou certifikaci Certified Agile Leader. Jiří Khun, člen výkonného výboru IPMA, vám postupně celou certifikaci představí.

V únoru 2020 byla na www.ipma.cz oficiálně spuštěna nová certifikace Certified Agile Leader. Dnes na trhu existuje řada frameworků, které se více či méně úspěšně aplikují při snaze využívat agilní praktiky v různých společnostech. Pro SW vývoj na týmové úrovni najdeme nejčastěji standardní SCRUM, při potřebě škálování a aplikace agile na větší organizační celky se více setkáváme s přístupem dle ING (Spotify), velmi detailně popsaného SAFe frameworku, large SCRUM v době LeSS a řady dalších.

Všechny zmíněné frameworky se zaměřují na agilní hodnoty, organizační aspekty, ceremonie, způsob synchronizace týmů, řízení portfolia v agilní firmě. Definují nové role a co se od těchto nových rolí očekává: prioritizace produktového backlogu od Product Ownera, rozvoj kompetencí u Chapter Leadera, koučování lidí od Scrum Mastera,... Úspěch jakékoliv agilní transformace ovšem vždy závisí na konkrétních jedincích a schopnosti těchto jedinců fungovat jako reálný lídr.

Agilní IPMA se zaměřuje primárně na 28 kompetencí, které byste jako agilní lídr měl mít. Tyto kompetence člení do 3 oblastí: Strategie, Lidé a Oblasti řízení.

Celý systém agilních certifikací je rozdělen do 4 stupňů dle očekávané seniority:

  1. CERTIFIED AGILE ORGANISATIONAL LEADER - Functional area lead zodpovědný za směřování organizace v oblasti business agility.
  2. CERTIFIED AGILE SENIOR LEADER - Change agenti, jejichž cílem je připravit organizaci na přechod do agilní způsobu přístupu.
  3. CERTIFIED AGILE LEADER - Kompetenční ověření klíčových rolí v agilní organizaci - Product Owner, Chapter lead, Agile coach,
  4. CERTIFIED AGILE ASSOCIATE - Důraz na kompetence, které kandidát potřebuje pro úspěšné fungování v agilním týmu jako člen týmu.

Od března budou zahájeny první certifikace pro level Certified Agile Leader. Ještě během roku 2020 bude spuštěn stupeň Certified Agile Associate, který poskytne základní znalostní minimum pro člověka pracující v agilní organizaci. Bude tak vhodný nejen pro absolventy škol a profesionály, kteří s agile teprve začínají, ale i zástupce supportních týmů jako HR, back-office, business operations,..

Prezentaci nové certifikace naleznete zde. Jakékoliv otázky k agilní IPMA můžete směřovat přímo na mě skrze LinkedIn nebo přes khun(zavinac)ipma.cz

Přihlásit k certifikaci

Jiří Khun


Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner.

Jiří se již  více než 15 let  pohybuje v oblasti návrhu a implementace komplexních informačních systémů a řízení komplexních programů rozvoje IS. V posledních 8 letech se úzce zaměřuje na agilní způsoby rozvoje produktů a s tím spojenou digitální transformaci. Jako lídr KPMG Agile CoE se účastnil řady implementačních projektů realizace agilních transformací ve velkých společnostech v ČR (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB) i v zahraničí. V  IPMA CZ je zodpovědný za rozvoj a certifikaci Agile Leadership v České Republice.