Certifikace Certified Agile Associate IPMA level D ®

Získejte certifikát, kterým ověříte své předpoklady úspěšně fungovat jako profesionální člen týmu v agilní organizaci. Platnost certifikátu je 5 let. Pro členy IPMA® CZ jsou poskytovány slevy.

Certified Agile Associate

Mám zájem o certifikaci

Certified Agile Associate

Lidé jsou klíč k úspěšným projektům

Agilní způsob fungování je charakteristický schopností vytvářet prostředí, které podporuje samostatnost členů týmů a schopnost přijmout odpovědnost a rozhodování. Hlavním rozdílem mezi tradičním a agilním řízením je přechod z manažersky řízené hierarchie do svěření pravomocí a odpovědnosti do rukou týmů a vytváření prostředí, aby tito členové týmů byli schopni vykonávat práci efektivně. IPMA Agile Level D neboli IPMA Certified Agile Associate, se zaměřuje na základní charakteristiky agilních přístupů, jejich specifik, pojmů a porozumění způsobu práce agilních týmů, včetně odlišností oproti tradičním přístupům.

Pro každého jedince, který chce úspěšně fungovat v agilní organizaci, a to jako člen agilního týmu, stejně jako člen podpůrných týmů (back-office, business operations, HR, Legal, Controlling,...) je nezbytné správně porozumět celé charakteristice agile. Je zapotřebí chápat, že agile není o změně organizační struktury a přejmenování rolí, ale o kompletní změně kultury projevující se samořiditelností týmů a přechodem z manažerského způsobu řízení na leadership styl.

Seznam certifikovaných manažerů

Ukažte, co umíte - zvyšte svoji cenu na trhu práce

Posuňte se v kariéře o úroveň výš. Získejte certifikát IPMA Certified Agile Associate, který potvrzuje vaše schopnosti a porozumění práce agilního týmu. Nejedná se o další framework pro agilní způsoby dodávky. Zaměřujeme se na kompetenční schopnosti jedince potřebné pro práci v agilním prostředí a rozvoj těchto personálních kompetencí.

Úspěšný žadatel, který obdrží certifikaci, bude zapsán v mezinárodní databázi držitelů certifikace IPMA Certified Agile Associate.

Pro koho je certifikace určena

IPMA Certified Agile Associate se zaměřuje na nezbytné minimum, kterému by měl porozumět každý člověk pracují v organizaci stavějící svou kulturu na agilních hodnotách a použít tyto agilní kompetence v praxi.

V agilních organizacích existuje mnoho oddělení, které plní primárně podpůrnou (supportní) roli.  Je očekáváno, že budou umět s agilními týmy fungovat, nicméně nemají své agilního kouče, neprocházejí pravidelně vzděláváním v oblasti agile. Typicky se jedná o zástupce HR, back-office, prodejní síť, call-centra, IT support, Finance, Risk, Center of Excellance a mnoho dalších. Znalost IPMA Certified Agile Associate vám umožní velmi efektivně v tomto prostředí fungovat a být platným členem v agilní organizaci.

V neposlední řadě je certifikace určena absolventům škol, kteří vstupují poprvé do praxe. Znalostní bází IPMA Certified Agile Associate dostanete výborný komplexní základ, který po vás organizace budou vyžadovat, navíc podpořený mezinárodně uznávaným certifikátem.

Zkoušíme komplexně

Certifikační zkouška IPMA Certified Agile Associate se zaměřuje na všechny kompetence a ověřuje orientaci uchazeče v agilním prostředí.  Ověřuje zejména schopnost práce v agilním týmu a pochopení principů práce v agilní organizaci.

 • Certifikace se skládá z on-line písemné zkoušky zahrnující otázky ze všech kompetenčních celků, na kterých ověříme, zda-li má kandidát znalosti a dovednosti potřebné ke splnění certifikace.

Přizpůsobení certifikace českému prostředí

Zkouška probíhá dle mezinárodního standardu, ale její obsah je přizpůsoben českým podmínkám. Nemusíte se tak obávat studia složitých definic, přesného názvosloví, technik a postupů v anglickém jazyce, které se v českém prostředí nepoužívají.

Forma a rozsah certifikace umožňuje složení zkoušky on-line.

JAK TO PROBÍHÁ?

_ Požadavky pro získání certifikátu

IPMA Agile “level D” bereme jako základní a komplexní seznámení se s prostředím agile. Důraz klademe na oblasti, které jsou v agile vnímány jako klíčové a současně na oblasti, kde lidé častokráte tápou, což následně vede často k negativnímu vnímání přínosů agilní transformace.

Z charakteristiky certifikace nevyžadujeme u kandidátů žádnou předchozí praxi v agilní organizaci či práce v agilním týmu.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Učební materiály jsou dostupné v českém nebo anglickém jazyce (zejména doporučená literatura a jiná doplňková literatura). Písemná zkouška je v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Žadateli doporučujeme  absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu kandidátů na certifikaci Agile IPMA.

Zkouška je zaměřena na:

 • Všeobecný přehled o agilním způsobu práce a dodávek – pojmy, procesy, nástroje.
 • Nástroje a techniky behaviorálních kompetencí dle IPMA ICB4 (Agile)
 • Nástroje, postupy a techniky produktového vývoje agilním způsobem.

Jednotlivé části zkoušky jsou blíže specifikovány v závazné přihlášce ke zkoušce.

Doporučená literatura:

Základní zdroje:

 • The Agile Leadership Certification Guide, vydáno IPMA
 • Agile manifesto (dostupné on-line na www.agilemanifesto.org)
 • SCRUM guide (dostupné online na www.scrumguides.org)
 • The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses (publikace)

Doplňkové zdroje:

 • Scaled Agile Framework (dostupné on-line na https://www.scaledagileframework.com)
 • LeSS.works - základní popis LeSS frameworku
 • LALOUX, F: Budoucnost organizací, Praha:Peoplecom,2016, s. 377, ISBN 978-80-87917-29-9
 • SEMLER R.: Podivín – příběh nejneobvyklejšího pracoviště světa, PeopleComm, 2. vydání, Praha  2013, ISBN 978-80-87917-01-5

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky uchazeč oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je:
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Prohlášení o nepodjatosti
  • Profesní životopis

Do 10 dnů od podání přihlášky k certifikaci obdrží kandidát nabídku termínů k on-line složení zkoušky.

02 Písemná zkouška

Zkouška probíhá kompletně on-line. Kandidát skládá zkoušku na libovolném místě tam, kde je mu to příjemné. Cílem zkoušky je ověřit kandidátovy znalosti v oblasti agilního prostředí a dodávek v rámci agilních týmů dle ICB4. Písemná zkouška je složena z otázek z jednotlivých kompetencí. Ke splnění zkoušky je potřeba správně zodpovědět alespoň 65% otázek a prokázat, že kandidát splňuje min. 80% požadovaných odborných kompetencí v souladu s ICB4.

Uchazeč se dozví výsledek zkoušky neprodleně po jejím skončení. V případě úspěšného složení je kandidátovi zaslán certifikát IPMA Certified Agile Associate.

04 Rozhodnutí

Zkoušející ověří, zda uchazeč prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti v 80% klíčových indikátorů kompetencí a kandidátovi sdělí výsledné hodnocení a to do 7 kalendářních dnů. Uchazeč dále získá zpětnou vazbu k jeho celkovému výkonu u zkoušky a doporučení dalšího zaměření v projektové oblasti.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 9 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 8 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Naše reference

A další...