IPMA Certified Agile Leader díl čtvrtý - Praktiky/Postupy

Agilní IPMA se zaměřuje primárně na 28 kompetencí, které byste jako agilní lídr měli mít. Tyto kompetence se člení do 3 oblastí: Strategie, Lidé a Oblasti řízení. V tomto článku vám Jiří Khun představí poslední oblast, kterou nazývá Praktiky/Postupy

V květnu 2020 jsem začal psát minisérii blogových příspěvků, které se zaměřují na agile IPMA jako mezinárodně uznávaný standard v oblasti agilního leadershipu. Po první části popisující oblast strategie a druhé zdůrazňující práci s lidmi, popíšu v tomto článku třetí oblast, kterou do češtiny překládám jako praktiky/postupy (v angličtině practice).

Na počet kompetencí je v porovnání s předchozími dvěma nejbohatší; důraz je kladen na celkově 13 kompetenčních vlastností agilních lídrů.

 • Design - Leader’s competence in areas of empirical working, experimentation, Failure-welcome culture, learning points, success.
 • Time - Understanding the concept of fixed time-boxes, sustained over a long period of time. Need for synchronize and work in cadence concept.
 • Finance - Ability to work with budget allocation and controlling the budget in agile organization. Using economic view principle for prioritization.
 • Planning and Control - Understanding of difference between the planning and control in agile and waterfall approach. Usage of planning poker estimation, story points usage, release plans, roadmaps, velocity, retrospectives.
 • Change and transformation - Agile work itself is also a continuous process of change in which the agile leader plays an important role. He must understand how change processes work and furthermore, he must play an active role in the process itself.
 • Goals and requirements - The agile leader embraces uncertainty and accepts changing requirements as a result of changing insights. Focus on product vision, solutions, epics, user stories, definition of done.
 • Organization and information - Assignment of the required roles and responsibilities as well as effective information exchange within the temporary organization. Feature/Component teams. Self-organization.
 • Resources - Even there is an assumptions for fixed number of members in agile teams, agile leader needs to understand the capacity plans, usage of Shared services, T-shape approach for sustainable development.
 • Risks and opportunities - Fail first, learn fast. Agile leaders needs to adapt different approach for risk management. Insisting on short iterations, hypothesis verification. Confidence voting as agile way of common commitment.
 • Scope - Prioritization of product backlog based on common understanding about the importance of every requirement. Understanding of terms MVP, User story, Story map, potentially shippable product.
 • Quality - Determination what is the necessary output quality in every solution increment. Application e.g. Test-driven-development to ensure that all release outputs meet the criteria.
 • Procurement and partnership - Decisions whether it makes more business sense to either build the solution entirely, buy or outsource an existing solution and integrate it, or some combination of both approaches. Control of expected inputs/outputs.
 • Stakeholders - Identification of stakeholders, their goals and expected benefits. Stakeholder management. Collaboration on goals/values achievement.

Praktiky a postupy definované celou třetí oblastí by měli ovládávat všichni, kdo v agilní organizaci působí v roli scrum mastera/agilního kouče. Z mého pohledu by znalost všech 13 zahrnutých kompetencí měla u SM/AC být až na úrovni mentoringu, důležitá je zde schopnost challengovat agilní týmy a posouvat je mimo jejich komfortní zónu pro dosažení co nejlepších výsledků s přidanou hodnotou pro klienty. Pro role mimo scrum mastera/agilního kouče je velmi důležité pochopit všechny postupy/praktiky s prioritou jedna tak, aby dokázali porozumět jednotlivým dílkům agilního puzzle. Kompetenční matici pokrývající potřeby v IPMA Certified Agile Leader popisuje následující schéma.

Aktuální informace o agile IPMA najdete na webu  https://www.ipma.cz/certified-agile-leader/  a na LinkedIn profilu IPMA Česká republika.

Tímto uzavírám základní představení certifikace „IPMA Certified Agile Leader“. Pokud chcete prokázat své znalosti v oblasti agile a získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující vaší znalost všech 28 kompetencí, můžete se přihlásit na zkoušku:

Přihlásit se k certifikaci

Jiří Khun

Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner.

Jiří se již  více než 15 let  pohybuje v oblasti návrhu a implementace komplexních informačních systémů a řízení komplexních programů rozvoje IS. V posledních 8 letech se úzce zaměřuje na agilní způsoby rozvoje produktů a s tím spojenou digitální transformaci. Jako lídr KPMG Agile CoE se účastnil řady implementačních projektů realizace agilních transformací ve velkých společnostech v ČR (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB) i v zahraničí. V  IPMA CZ je zodpovědný za rozvoj a certifikaci Agile Leadership v České Republice.