Barometr projektů – duben 2020

Jaký dopad měl první měsíc nouzového stavu v ČR na projekty? Asociace projektových manažerů IPMA ČR provedla bleskový průzkum, kterého se zúčastnilo přes 200 projektových manažerů. Přinášíme celkové výsledky a v komentářích se zaměřujeme na dvě největší skupiny respondentů – projektové manažery z oboru IT a projektové manažery z velkých firem nad 100 zaměstnanců.

Jak se projekty změnily od poloviny března do poloviny dubna 2020?

V následujícím grafu jsou uvedeny odpovědi týkající se projektů v realizační fázi. Respondenti mohli vybrat více, než jednu možnost.

Bezprostřední dopady prvního měsíce po vyhlášení nouzového stavu do projektů
v realizaci nejsou zásadní. Více, než 4/5 aktuálních projektů běží dál, pouze s omezením osobních kontaktů. U projektů z oboru informačních technologií běží dál téměř 90% projektů. Žádná statisticky významná odchylka nebyla zaznamenána ani u velkých organizací nad 1000 zaměstnanců.

Téměř pětina projektových manažerů uvedla, že jejich plánované projekty jsou pozastaveny. Pozastavení by se mělo nejméně dotknout IT projektů, neboť v tomto oboru došlo k pozastavení pouze 4 % plánovaných projektů.

Projekty jsou svojí povahou dlouhodobé aktivity, a tak očekáváme, že se dopady zastavení ekonomiky projeví na projektech naplno až s několikaměsíčním zpožděním.

Jaké největší problémy aktuálně řešíte?

Na polovině projektů je hlavním problémem práce týmu na dálku.

V komentářích respondenti nejčastěji uváděli konkrétní příklady, jako je nemožnost projektových týmů cestovat a realizovat fyzické práce přes hranice nebo problémy s dodávkami do či ze zahraničí.

Práce na dálku je menším problémem v IT sektoru, kde tuto odpověď vybralo „pouze“ 43% respondentů. Naopak ve velkých firmách trápí práce týmu na dálku 56% projektových manažerů.

Jak se změnila úroveň spolupráce lidí ve vašem projektovém týmu?

První měsíc mimořádných vládních opatření a práce z domova měl spíše negativní vliv na spolupráci a produktivitu, což koresponduje s předchozí otázkou. Přechod do on-line prostředí tak pro projektové týmy nebyl všude úplně hladký.

Odpovědi na tuto otázku se významně neliší u různých velikostí organizací ani u různých oborů působení projektových manažerů.

Jak se ve vaší organizaci změní objem projektů v následujících 6 měsících?

Třetina respondentů očekává, že objem projektů se nezmění. Celých 40% respondentů očekává, že projektů bude v následujícím půlroce méně, jen 18% respondentů je v odhadu objemu projektů optimistických.

Organizace nad 1000 zaměstnanců spoléhají na svoji stabilitu. Neměnný objem projektů predikuje 46% projektových manažerů velkých organizací. 36% projektových manažerů ve velkých organizacích očekává, že projektů bude v následujícím půlroce méně, 11% se naopak domnívá, že bude projektů více.

Respondenti z IT sektoru jsou ohledně blízké budoucnosti spíše pesimističtí – polovina respondentů z oblasti IT očekává v následujícím půlroce méně projektů, 22% více projektů a 19% předvídá stabilní objem.

Struktura respondentů

Počet zaměstnanců organizace

Délka praxe respondentů

Obor působení respondenta

Autor barometru projektů

Jiří Krátký

Je aktuálně předsedou Certifikační rady IPMA Česká republika, kde uvádí v život novou koncepci certifikací projektových manažerů založenou na testování měkkých dovedností v praxi. 3 roky působil jako viceprezident IPMA ČR. Živí se jako konzultant a lektor projektového řízení ve společnosti PM Consulting.

Kontakt: kratky(zavinac)ipma.cz, +420 777 140 513, Linkedin