Agile pro začátečníky dle IPMA

Agile pro začátečníky dle IPMA - startovací level podporující agilní leadership

V září 2020 jsme v IPMA Česká republika oficiálně spustili novou certifikaci Agile IPMA “D”, neboli IPMA Agile Associate. Jedná se o startovací stupeň, který nevyžaduje u kandidátů předchozí praktické zkušenosti.

Agilní způsob fungování je charakteristický schopností vytvářet prostředí, které podporuje samostatnost členů týmů a schopnost přijmout odpovědnost a rozhodování. Hlavním rozdílem mezi tradičním a agilním řízením je přechod z manažersky řízené hierarchie do svěření pravomocí a odpovědnosti do rukou týmů a vytváření takového prostředí, aby tito členové týmů byli schopni vykonávat práci samostatně a efektivně. Hovoříme o tzv. agilním leadershipu.  IPMA Agile Level D neboli IPMA Certified Agile Associate, se zaměřuje na základní charakteristiky agilních přístupů, jejich specifik, pojmů a porozumění způsobu práce agilních týmů, včetně odlišností oproti tradičním přístupům. Stejně jako u standardní certifikace IPMA je celý koncept založen na zvládnutí 28 kompetencí, které by měl úspěšný lídr v agilní společnosti znát a vhodně je využít ve svém každodenním fungování.

Pro startovací level “D” je rozsah kompetencí shodný jako u vyššího “C” levelu. Jelikož se jedná o startovací stupeň, jsou u absolventů očekávány nabyté znalosti v nižším rozsahu než je tomu u vyššího stupně.

Pro koho je certifikace určena

Klíčovou otázkou je - pro koho je tato certifikace určena? Typickým problémem každé organizace, která se rozhodla jít směrem agile (nejdříve jsem chtěl napsat “snad každé organizace”, ale neznám žádnou, která by do výčtu nespadala), je velmi složitá a bolestná cesta směrem k sebeřízení a přijetí odpovědnosti celého týmu. Po přečtení základů SCRUMu, vizualizace workflow v KANBAN boardu, přečtení základních hodnot agilního manifesta - se zdá být vše naprosto jasné a jednoduše aplikovatelné. Od mnoha manažerů (prsty obou rukou by mi na to nestačily) jsem slyšel: to vše už nyní dodržujeme, my už vlastně jsme agilní. A hned poté rozešlou na své podřízené přesně dané plány a rozhodnutí udělané “shora” s následným očekáváním pravidelného reportingu, to vše doprovázené kontinuálním mikromanagementem. A to je vlastně důvod, proč typicky agile selhává - jeho základní a úplné nepochopení.

Mé zkušenosti ze společností, kterým se podařilo agile úspěšně aplikovat a začít se dle agilních hodnot chovat, ukazují, že úspěch/neúspěch agilní transformace vůbec nezávisí na znalosti SCRUMu, pochopení KANBANu a už vůbec ne na přejmenování týmů na squady a oddělení na triby. Klíčovou je zde schopnost všech lidí v organizaci fungovat v souladu s agilními hodnotami.

V článcích, které popisují fungování agilních týmů, se nejčastěji popisují procesy okolo SCRUMu - tj. pro týmy, které vyvíjí nějaký produkt nebo službu. Ve velkých organizacích tvoří tyto týmy typicky okolo 15 až 50% z celku organizace. Jestliže to organizace myslí s agile vážně, není možné svůj “cílový stav” opřít o to, že ztransformuje jen  20% společnosti a ostatní nechá fungovat po staru. Pak se totiž bavíme jen o mezikroku, tzv. provozní agilitě (nastavíme iterativní procesy, vytvořím product backlogy, jmenuji roli Product Ownera a Scrum Mastera,...). Ta dokáže organizaci určitě o kousek posunout; o agilitě a reálných business přínosech lze ovšem hovořit až v případě business agility, tj. o stavu, kdy se agile stane základem kultury organizace.

V každé organizaci je kromě “vývojových týmů” i spousta týmů a oddělení, které nevyvíjí nové produkty ani služby, nicméně s těmito “agilními týmy” musí na denní bázi fungovat nebo pracovat s výstupy těchto týmů. Jedná se typicky o:

  • Business support
  • HR
  • Back-office
  • Centra expertízy (CoE)
  • Prodejní síť
  • Telefonická call-centra,...

Na tyto role, stejně tak ale i na standardní členy agilních týmů, se zaměřuje startovací stupeň certifikace IPMA Agile Associate. IPMA certifikace  je dlouhodobě uznávána jako komplexní soupis popisující kompetenční schopnosti, které by lídři v organizaci měli mít. Oproti jiným standardům se více zabývá lidmi a jejich schopnostmi úspěšně fungovat než jen na procesní znalost postupů. A proč? Protože úspěch jakékoliv agilní organizace je jen a pouze o kvalitních lidech a jejich schopnostech budování reálné business agility.

Proč tedy Agile IPMA? Pokud chcete USPĚT v agilní organizaci, zaměřte se na kompetence jedinců. A tom Agile IPMA přesně je.

Bližší informace o certifikaci jsou dostupné na https://www.ipma.cz/certified-agile-associate/

Přípravné kurzy na certifikaci

Přípravné kurzy pro agilní certifikace jsou dostupné skrze akreditované vzdělávací společnosti. Seznam těchto kurzů je dostupný na https://www.ipma.cz/kalendar-akci/.


Máte nějaké dotazy? Neváhejte se na nás obrátit na agile(zavinac)ipma.cz nebo khun(zavinac)ipma.cz

Přihlásit se k certifikaci

Jiří Khun

Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner.

Jiří se již  více než 15 let  pohybuje v oblasti návrhu a implementace komplexních informačních systémů a řízení komplexních programů rozvoje IS. V posledních 8 letech se úzce zaměřuje na agilní způsoby rozvoje produktů a s tím spojenou digitální transformaci. Jako lídr KPMG Agile CoE se účastnil řady implementačních projektů realizace agilních transformací ve velkých společnostech v ČR (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB) i v zahraničí. V  IPMA CZ je zodpovědný za rozvoj a certifikaci Agile Leadership v České Republice.