Školení akreditovaných firem

Strategické řízení a plánování ve veřejné správě

31. 3. 2020 – 2. 4. 2020

Brno, Údolní 53, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy strategického řízení v prostředí územních samosprávných celků. Během kurzu bude kladen důraz na přípravu, tvorbu a implementaci strategického plánu a jeho jednotlivých částí.

Zaměření kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy strategického plánování územněsprávních celků s akcentem na přípravu, tvorbu a realizaci strategického plánu a jeho jednotlivých částí, ohled bude kladen na zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování.

Naučíme vás

  • Jaké jsou základní pojmy a metody používané při tvorbě, aktualizaci a vyhodnocení strategického plánu
  • Základní typologii strategických rozvojových dokumentů na různých územních úrovních
  • Jakými metodami lze tvořit strategický plán na místní úrovni
  • Identifikovat předpoklady a rizika
  • Jakým způsobem zapojit veřejnosti pro procesu strategického plánování
  • Jak zpracovat socioekonomické a finanční analýzy území
  • Vytvořit akční plán dle požadavků externích dotačních titulů a jak strategicky a ekonomicky ohodnotit efektivnost investice

Datum konání

  • 31.03. ... 9:00 - 17:00
  • 01.04. ... 8:00 - 16:00
  • 02.04. ... 8:00 - 16:00

Přihlaste se na kurz