Spolupráce komor PMI a IPMA

V polovině února se sešli prezident České komory PMI Stanislav Bílek a prezidentka IPMA Česká republika Alena Vejsadová u jednoho stolu, aby prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce obou komor.

V polovině února se sešli prezident České komory PMI Stanislav Bílek a prezidentka IPMA Česká republika Alena Vejsadová u jednoho stolu, aby prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce obou komor. „Schůzka se nesla ve velmi pozitivním duchu a společně jsme hledali především to, co nás spojuje“ říká Stanislav Bílek.

Obě sdružení spojuje především dobrovolnická práce pro projektovou komunitu a snaha přinášet hodnotu projektovým manažerům ve formě zprostředkování informací, znalostí, zkušeností a kontaktů z oblasti projektového řízení v České republice. „Témata, která zajímají naše členy i problémy, které řeší naše instituce, jsou velmi podobné a spolupráce na nich může přinést zajímavé synergie.“ uvedla Alena Vejsadová.

Oba prezidenti se dohodli na několika základních bodech, ve kterých bude spolupráce zahájena téměř okamžitě:

  • Výměna akcí a událostí v kalendářích na webu IPMA a PMI
  • Společná akce na jaře týkající se certifikací
  • Výměna zajímavých a ověřených speakerů a přednášek

Historicky nebylo nikdy k takové spolupráci blíže a těšíme se, až našim členům začneme přinášet její první plody. Sledujte nadále informační kanály PMI.CZ a IPMA.CZ pro další novinky v této oblasti!