Školení akreditovaných firem

Projektové řízení podle IPMA

3. 11. 2021 – 4. 11. 2021

Online

V rámci kurzu si rozšíříte a utřídíte své znalosti a dovednosti pro úspěšné složení certifikační zkoušky IPMA. Budeme se věnovat nástrojům a technikám práce projektového manažera, které v rámci praktických nácviků rozšíříme o měkké dovednosti. Při hodnocení dospějeme k vnímání souvislostí, k pochopení kontextu a k nadhledu, který je nezbytný pro budoucí úspěch.

Co mi kurz přinese?

 • seznámíte se s podmínkami a požadavky certifikační zkoušky IPMA
 • budete vědět, jaké technické, behaviorální a kontextové kompetence máte a kde jsou vaše rozvojové body
 • po absolvování budete mít přehled o znalostech a dovednostech potřebných pro řízení projektů
 • procvičíte si techniky, komunikaci a prvky práce projektového manažera na realizaci projektů
 • získáte praktické rady a doporučení od profesionála z praxe

Komu je kurz určený?

 • projektovým manažerům, kteří se chtějí v projektovém řízení dále zlepšovat
 • vedoucím projektů, kteří hledají zkoušku, která je posune dopředu
 • všem, kteří řídí projekty intuitivně a hledají doporučení pro další osobní rozvoj

Program:

1. DEN  09:00-16:30

Systémový přístup k řízení projektů

 • Kontext a prostředí projektů ve firmách
 • Osobní přístup a organizace vlastní práce projektového manažera
 • Životní cyklus projektu a souběh několika projektů
 • Agilní a prediktivní (vodopádové) metody řízení projektů

Organizace práce projektového manažera – jak řídit konkrétní projekty

 • Stanovení cíle projektu v kontextu prostředí, logický rámec
 • Reálnost závazku, zdroje vlastní i cizí
 • Příprava a plánování projektu, studie proveditelnosti, rozsah projektu
 • Harmonogram projektu, WBS, stakeholders, příprava zdrojů

2. DEN 09:00-16:30

Aktivní řízení projektu

 • Výběr a kapacita týmu, vytváření rezerv a jejich pružné využívání
 • Sdílený cíl projektového týmu, dekompozice na úkoly jednotlivců
 • Principy spolupráce, dohody, kompetence a odpovědnosti
 • Pravidelná a mimořádná komunikace, zadávání a vyžadování, vyjednávání

Předcházení kolizím a práce s týmem

 • Průběh projektu a kontrolní body, kritická cesta
 • Změny a předcházení poruchám – očekávání, nepochopení, nedorozumění
 • Rizika a krizové scénáře
 • Agenda projektu - záznamy, zápisy a reporty o průběhu

Lektor:


Mgr. Miloš Pícha, MBA
 Po studiích na MFF UK Praha jsem pracoval v centrále České spořitelny, ve které jsem se zajímal o řízení firemních financí. Od roku 1995 jsem působil ve společnosti Samsung-Calex ČR jako finanční ředitel od roku 1997 na pozici výkonného ředitele (Nový Calex ČR). V červnu 1999 jsem získal titul MBA udělený Sheffield Hallam University na Masarykově Ústavu Vyšších Studií při ČVUT. Moje diplomová práce obdržela titul ‚Nejlepší diplomová práce roku 1999‘ a zvláštní ocenění od The Chartered Institute of Marketing. Od roku 2000 jsem pracoval jako Country Manager ve společnosti Saint-Gobain Isover ČR. V rámci koncernu jsem byl pověřen i vedením společnosti Saint-Gobain trubní systémy, s. r. o. V letech 2005 až 2009 jsem zastával funkci Operations Manager Czech, Slovakia and Poland pro společnost NCH Czechoslovakia. Od roku 1999 jsem členem akademického sboru Masarykova ústavu vyšších studií. Vedle manažerské praxe se věnuji lektorské praxi v oblasti vzdělávání manažerů. Zaměřuji se na řízení týmu při práci na tvorbě marketingových strategií, strategického plánování, controllingu, projektového řízení, leadershipu a motivace pracovníků.

Přihlaste se na kurz