Školení akreditovaných firem

Projektové řízení krok za krokem

14. 9. 2022 – 15. 9. 2022

PM Consulting, Sokolovská 247, Praha

Projektové řízení ve dvou dnech. Budete umět zadat, naplánovat, uřídit, ukončit a vyhodnotit projekt.

Užitečné a snadno použitelné nástroje

Hry, simulace a případové studie

Konvenční přístup i agilní prvky

 • Užitečné a snadno použitelné nástroje
 • Hry, simulace a případové studie
 • Konvenční přístup i agilní prvky

Co vám kurz přinese?

Naučíte se projektové řízení, budete umět odřídit projekt a používat nástroje projektových manažerů.

Po tomto kurzu projektového řízení budete:

 • Umět sestavit projektový záměr, který obsahuje všechny důležité informace o projektu.
 • Vědět, jak posoudit smysluplnost projektu a co vše je potřeba pro úspěšný projekt.
 • Znát, jak nastavit role v projektovém týmu.
 • Schopni naplánovat rozsah, čas i rozpočet pro středně složitý projekt.
 • Ovládat základy agilních přístupů k řízení projektů.
 • Umět dobře odřídit projektové porady včetně kick-off meetingu.
 • Mít vše potřebné k odřízení projektu během realizace.

Obsah kurzu:

Projdeme celý životní cyklus projektu krok za krokem. Ukážeme si formou příkladů, her a případových studií nástroje, které snadno zavedete do své praxe.

Naučíte se používat nejen „tvrdé“ nástroje, jako je náš canvas Záměr na projekt či WBS, ale seznámíte se také s nejdůležitějšími „měkkými“ dovednostmi projektových manažerů a věnovat se budeme i agilním přístupům k řízení projektu.

Tento kurz na projektové řízení obsahuje témata:

 • Projekt a jeho fáze
 • Správně provedené zahájení projektu
  • Jak se dobře ptát zadavatele? – simulační hra pro získání co nejlépe specifikovaného zadání na projekt
  • Canvas Záměr na projekt (námi vyvinutý nástroj pro definici projektu)
  • Sběr a prioritizace požadavků – MoSCoW
  • Stanovení vhodné organizační struktury projektu, rozdělení rolí
  • Zahájeníprojektu – případová studie, reflexe
 • Plánování
  • Plán řízení projektu
  • Různé přístupy k plánování projektu, včetně agilních přístupů
  • Řízení rizik projektu prakticky a jednoduše
 • Realizace projektu – simulační hra, která zahrnuje:
  • Sledování a vyhodnocování projektu v realizační fázi
  • Reporting 
  • Změny projektu a jejich řízení
  • Řízení porad
 • Ukončení a vyhodnocení projektu
  • Ukončení projektu
  • Lessons learned
 • Projektové řízení a světové standardy (IPMAPMIPrince2)

Přihlaste se na kurz