Školení akreditovaných firem

Přípravný kurz na IPMA Agile level D - Agile associate ONLINE

26. 11. 2020 – 27. 11. 2020

Přípravný kurz na CERTIFIED AGILE ASSOCIATE IPMA LEVEL D vás provede veškerými oblastmi, které potřebujete pro úspěšné zvládnutí certifikační zkoušky.

Co vám kurz přinese?

Seznámení se ze všemi 28 kompetencemi, které jsou požadovány v rámci standardu ICB4 pro level IPMA Agile Associate. Porozumíte všem aspektům agile na týmové úrovni, seznámíme se se základním fungováním SCRUM, KANBAN, rolemi v agile, ceremoniemi. Následně postoupíme na základy agile ve velkých společnostech (tzv agile(zavinac)scale), lean praktiky a veškeré praktické kompetence, na které se často opomíjí a které v reálném životě způsobují největší problémy.Celý kurz doprovázíme reálnými příklady z praxe, aby přínos školení byl pro absolventy co největší. Upozorňujeme na oblasti, které bývají po přečtení velmi jasné a srozumitelné a ve kterých se následně nejvíce chybuje.

Pro koho je kurz určen?

V agilních organizacích existuje mnoho oddělení, které plní primárně podpůrnou (supportní) roli, je očekáváno, že budou umět s agilními týmy fungovat, nicméně nemají své agilního kouče, neprocházejí pravidelně vzděláváním v oblasti agile. Typicky se jedná ozástupce HR,back-office, prodejní síť, call-centra, IT support, Finance, Risk, Center of Excellance a mnoho dalších. Znalost IPMA Certified Agile Associate vám umožní velmi efektivně v tomto prostředí fungovat a být platným členem v agilní organizaci.

Certifikace je rovněž určenaabsolventům škol, kteří vstupují do praxe. Po absolvování kurzu a certifikace IPMA Certified Agile Associate získáte komplexní základ, který po vás agilní organizace budou vyžadovat, navíc podpořený mezinárodně uznávaným certifikátem.

Na kurz se můžete přihlásit zde