Školení akreditovaných firem

Příprava na certifikační zkoušku IPMA

čtvrtek 20. 5. 2021, 0:00

Online

V rámci tohoto kurzu se připravíte na úspěšné složení certifikační zkoušky IPMA. Tento kurz probíhá jako praktická příprava na zkoušku k certifikaci IPMA. Budete mít možnost si „nanečisto“ vyzkoušet, jak reagujete na písemné zadání pod časovým tlakem, jak pohotově dokážete řešit případové studie a nakolik jste schopni prokázat své zkušenosti z projektového řízení.

Co mi kurz přinese?

 • seznámíte se s organizací a průběhem jednotlivých fází certifikační zkoušky IPMA
 • vyzkoušíte si na vlastní kůži, jak se vypracovávají odpovědi na písemná zadání v časovém limitu
 • procvičíte si své dovednosti při ovlivňování skupiny řešící případovou studii
 • ukážete své schopnosti při řešení praktických úkolů v rámci případové studie
 • budete vědět, jak představit své technické, behaviorální a kontextové kompetence během pohovoru
 • získáte praktické zkušenosti a společně prodiskutujete slabá místa při certifikační zkoušce

Komu je kurz určený?

 • projektovým manažerům, kteří mají za sebou přípravný kurz a chtějí se seznámit s průběhem, postupem a pravidly zkoušky
 • vedoucím projektů, kteří si chtějí udělat „refresh“ před zkouškou
 • všem, kteří se připravují na certifikační zkoušku IPMA

Program:

Průběh zkoušky pro certifikaci IPMA

 • Průběh zkoušky a kritéria úspěchu
 • 28 elementů kompetencí ve 3 oblastech – kontextové, behaviorální a technické
 • Písemná zkouška, simulační workshop, pohovor, shrnutí
 • Platnost certifikátu a uplatnění

Příprava na písemnou část

 • Praktický nácvik písemné zkoušky
 • Řešení případového zadání s časovým limitem
 • Případová studie zaměřená na technické kompetence
 • Logický rámec, WBS, registr rizik, řízení kvality a další

Příprava na simulační workshop

 • Praktický nácvik simulačního workshopu
 • Behaviorální kompetence v průběhu případové studie
 • Prezentace projektu top managementu ke schválení
 • Kick-off, vyjednávání, prosazení změny, řešení konfliktu

Úspěšný postup při certifikaci

 • Praktický nácvik pohovoru
 • Shrnutí zkušeností z celého dne – co se povedlo a co dělat lépe
 • Společná diskuse o taktice a strategii pro úspěšné složení zkoušky

Lektor:


Mgr. Miloš Pícha, MBA
 Po studiích na MFF UK Praha jsem pracoval v centrále České spořitelny, ve které jsem se zajímal o řízení firemních financí. Od roku 1995 jsem působil ve společnosti Samsung-Calex ČR jako finanční ředitel od roku 1997 na pozici výkonného ředitele (Nový Calex ČR). V červnu 1999 jsem získal titul MBA udělený Sheffield Hallam University na Masarykově Ústavu Vyšších Studií při ČVUT. Moje diplomová práce obdržela titul ‚Nejlepší diplomová práce roku 1999‘ a zvláštní ocenění od The Chartered Institute of Marketing. Od roku 2000 jsem pracoval jako Country Manager ve společnosti Saint-Gobain Isover ČR. V rámci koncernu jsem byl pověřen i vedením společnosti Saint-Gobain trubní systémy, s. r. o. V letech 2005 až 2009 jsem zastával funkci Operations Manager Czech, Slovakia and Poland pro společnost NCH Czechoslovakia. Od roku 1999 jsem členem akademického sboru Masarykova ústavu vyšších studií. Vedle manažerské praxe se věnuji lektorské praxi v oblasti vzdělávání manažerů. Zaměřuji se na řízení týmu při práci na tvorbě marketingových strategií, strategického plánování, controllingu, projektového řízení, leadershipu a motivace pracovníků.

Přihlaste se na kurz