Školení akreditovaných firem

Praktické řízení projektů

23. 6. 2022 – 24. 6. 2022

Národní 416/37

Správný začátek je nezbytným předpokladem úspěšné realizace projektu, dobře sestavený a motivovaný projektový tým dokáže zázraky.

Efektivní řízení projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace. Je nezbytné nevynechat žádný důležitý krok, ale zároveň netrávit nějakou činností více času, než je nezbytně nutné. Také je důležité si hned na začátku uvědomit, jaký typ projektu vás čeká, a patřičně tomu přizpůsobit další postup. Tento kurz vám pomůže nastavit a realizovat projekt tak, aby dával smysl, aby splnil očekávání zainteresovaných stran a zajistil požadované přínosy.

Komu je kurz určený?

 • projektovým manažerům, kteří již mají zvládnuté základy projektového řízení
 • projektovým specialistům
 • absolventům kurzu Vedení a motivace projektového týmu, na který tento kurz volně navazuje a který doplňuje

Program:

Shrnutí základních pojmů

 • projekt, program a portfolio projektů
 • životní cyklus projektu
 • IPMA Competence Baseline, PMBok, PRINCE2

Příprava na realizaci projektu

 • Proč to vlastně děláme? (Business Case)
 • o jaký typ projektu se jedná?
 • prostředí projektu a zainteresované strany
 • požadavky na projekt
 • řízení kvality

Příprava na realizaci projektu (pokračování)

 • odhad času a nákladů
 • plánování projektu a metoda kritického řetězce
 • řízení rizik - minimalizace hrozeb a maximalizace příležitostí

Efektivně k úspěšné realizaci

 • efektivní reportování o postupu projektu na jedné stránce (One Page Project Manager)
 • sledování realizace projektu na základě vytvořené hodnoty (Earned Value Management)
 • řízení realizace přínosů projektu (Benefit Realisation Management)
 • záchrana projektu v nesnázích a kdy je lepší projekt předčasně ukončit

Agilní přístupy k řízení projektů

 • agilní přístup a jeho výhody
 • nejrozšířenější agilní přístupy – Scrum a Atern

Co se nám na projektu osvědčilo a co udělat příště jinak a lépe?

 • Jak se poučit z realizace projektu?

Přihlaste se na kurz