Konference a semináře

PMcon 2017 - Krok do neznáma… aneb čím prochází začínající projekťák

pátek 2. 6. 2017, 9:00 – 17:00

ČZU, Studijní a informační centrum, Kamícká 129, Praha 6

Konference projektového řízení PMcon, letos na téma Krok do neznáma… aneb čím musí projít každý projekťák.

PMcon 2017 - Krok do neznáma… aneb čím prochází začínající projekťák

2. června 2017 se uskutečni již 4. ročník konference projektového řízení PMcon, letos na téma Krok do neznáma… aneb čím musí projít každý projekťák. Předat své zkušenosti z praxe přijdou zkušení profesionálové ve formě odborných přednášek a workshopů. Součástí akce je také festival pracovních příležitostí Talent Magnet, kde si účastníci mohou najít novou práci či stáž. Chybět nebude ani večerní networking s doprovodným programem po konferenci. Zejména ale očekávejte pozitivní atmosféru a spoustu inspirace pro Váš další profesionální rozvoj.

Zpráva z konference

V pátek 2. 6. 2017 se v příjemných prostorách Studijního a informačního centra ČZU v Praze konal 4. ročník konference PMcon s podtitulem „Krok do neznáma“. Začínajícím projektovým manažerům zde předávali své zkušenosti praxí ostřílení projektoví manažeři.

Roman Slivka z IBM v přednášce mimo jiné kladl důraz na to, že v projektovém řízení nejde jen o trojimperativ, ale velký význam má i zapojení uspokojení a pocitových složek zainteresovaných stran. Dále kladl začínajícím PM na srdce, aby se zaměřili na kvalitní reporting spojený s viualizační stránkou.

Alena Vejsadová v říší zázraků poukázala na to, že v praxi se bez vlastní angažovanosti nelze obejít.

Pavel Šmejkal z Digimates na grafech a tabulkách předvedl výsledky výzkumu stávajících projektových manažerů v oblasti jejich vzdělání, certifikací, platů a mnoha dalších zajímavých parametrů.

Petr Lev pak velmi jednoduše nastínil, jak vyměnit svého šéfa. Klíčem je spolehlivost a získání důvěry, bez nich se to nikomu nepodaří.

Michal Kroft řešil otázku, zda se PMem stát z odborníka na svoji problematiku a nebo mít osvojeny techniky PM a nebýt zatížen procesy svého oboru. Odpověď je někde uprostřed.

Součástí konference byl také festival pracovních příležitostí, kde někteří partneři akce nabízeli možnost získání prvních pracovních zkušeností.

Odpolední část workoshopů pak nabídla možnost vyzkoušet si PM na „reálných“ příkladech. Následoval pak networking, kde bylo možné neformálně navázat nové kontakty tolik nutné k získání zkušeností tak, aby nebyl „Krok do neznáma“ tak výrazný.

Za vyzdvihnutí stojí především velmi přátelská atmosféra a pohoda, která pramenila nejen z přednášejících, ale všech účastníků. To vše jistě povede k ještě lepšímu PMconu 2018.

Ing. Václav Bláha Vedoucí
OBMI FN Motol