Project Management Championship 2023

IPMA Young Crew Česká Republika vyhlašuje pro rok 2023 soutěž ve znalostech a dovednostech projektového řízení pro studenty vysokých škol.

O soutěži

Project Management Championship 2023 je tříkolová týmová soutěž, která prověřuje teoretické znalosti projektového řízení a jejich aplikaci na reálných případových studiích.

Postupně tým projde kvalifikačním kolem, národním finále v České Republice a může doputovat až do mezinárodního finále, které je pro rok 2023 pořádáno ve španělské Valencii.

Kdo může soutěžit

Studenti prezenčního studia jakékoli vysoké školy v ČR včetně zahraničních studentů, ideálně ti, kteří studují kurzy související s projekty nebo je téma projektového řízení prostě zajímá a chtějí se v něm dále rozvíjet.

Zapojené vysoké školy v minulém ročníku:

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Praha
 • Západočeská  univerzita v Plzni ZČU
 • Vysoké učení technické v Brně VUT
 • Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Masarykova univerzita Brno
 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Máte o soutěž zájem a vaše škola není na seznamu? Pošlete nám kontakt na vyučujícího projektového řízení na pmc(zavinac)ipma.cz a my to zařídíme.

Proč se zúčastnit

Jako absolvent VŠ se téměř v každé druhé firmě setkáte s řízením projektů. Je však velký rozdíl v tom, jak profesionálně se dají projekty řídit. Pojďte se to naučit s námi a najděte své silné a slabé stránky v soutěži PM Championship 2023. Jen tak se dá růst a rozvíjet.

 • Získáte zkušenosti z řešení reálné případové studie jak v národním tak mezinárodním prostředí zábavnou formou
 • Poznáte a uplatníte nové přístupy, nástroje a techniky projektového managementu
 • Rozvinete dovednosti potřebné pro komunikaci a spolupráci v týmovém prostředí
 • Získáte zpětnou vazbu od poroty složené z profesionálů v projektovém managementu a projdete reflexí o úspěchu a výsledcích vašeho projektu
 • Porovnáte se s dalšími studenty v osobních a týmových dovednostech nutných pro projektové řízení
 • Získáte zkušenost v celostátním i mezinárodním kole soutěže a procvičíte si tak cizí jazyk
 • Stanete se součástí sítě IPMA Young Crew a sponzorů soutěže a rozšíříte tak svou profesionální síť a komunitu projektového řízení
 • Stanete se šampionem v projektovém řízení a získáte certifikát o účasti na mezinárodním projektu, jež se bude skvěle vyjímat ve vašem životopise a může vám přinést konkurenční výhodu
 • Na výherce čeká certifikace IPMA Level D a další skvělé ceny od sponzorů

Kdo soutěž pořádá

Mezinárodní soutěž Project Management Championship, pořádaná organizací IPMA Young Crew, patřící pod IPMA Czech Republic, je určena k podnícení zájmu o projektové řízení a rozvoji kompetencí budoucích projektových manažerů z řad studentů vysokých škol formou týmové spolupráce na řešení případových studií nejen v domácím, ale také v mezinárodním prostředí. Vizí tohoto projektu je vybudování silné kooperační sítě budoucích projektových profesionálů a sponzorů soutěže a jejich vzájemné propojení v dalších aktivitách organizací IPMA Czech a IPMA Young Crew.

Ernst & Young

Hlavní partner soutěže

IPMA Young Crew Czech Republic

Pořadatel soutěže

IPMA Czech Republic

Spolupořadatel soutěže

Podporovatelé:

Logo v novém vizuálním stylu

Podrobný průběh soutěže

Registrace (od března 2023) v tomto časovém horizontu se soutěžní týmy hlásí do soutěže a připravují se na kvalifikaci soutěže.

Soutěž je rozdělena do 3 kol:

Kvalifikace (1. března - 11. dubna 2023)

probíhá prostřednictvím vyplnění testu ve webovém prostředí. Testové otázky jsou zaměřené na ověření znalostí v projektovém řízení podle standardů IPMA. Úroveň otázek odpovídá úrovni certifikace IPMA stupně D. Kvalifikace soutěže probíhá v anglickém jazyce.

Národní kolo (22. dubna 2023)

soutěže prověří schopnost soutěžících aplikovat znalosti projektového řízení na případové studii dodané hlavním partnerem soutěže. Výherce soutěže určí porota složená z odborníků z praxe i akademické sféry. Vítězný tým získá možnost zdarma složit certifikační zkoušku IPMA Level D.

Mezinárodní kolo (2. - 3. června 2023)

je posledním stupněm soutěže, kterého se zúčastní výherci národních kol v rámci všech místních organizací IPMA Young Crew.

Finále bude probíhat ve španělské Valencii a jeho náplní bude kromě workshopů a společenské akce pro všechny týmy, také řešení případové studie v anglickém jazyce, jejíž nejlepší zpracování vyhodnotí porota složená z mezinárodních členů IPMA.

JAK SE ZAPOJIT

Jeví se ti tato událost jako zajímavá výzva, která napomůže tvé budoucí kariéře? Následuj tento postup:

 • Vytvoř 3-4 členný tým.
 • Zvol kapitána.
 • Registruj tým do soutěže

Výsledky soutěže

Druhého ročníku soutěže se účastnilo 6 týmů z Vysokého učení technického v Brně,  Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vysoké školy ekonomické.

🥇 1. místo - Vysoká škola ekonomická

 • Jana Loudová
 • Jana Fišerová
 • Martin Kouček
 • Dominik Jeřábek

🥈 2. místo - Vysoké učení technické v Brně

 • Marek Chřibek
 • Kateřina Jelenová
 • Artur Bezverhnii

🥉 3. místo - Vysoké učení technické v Brně

 • Klára Kašparová
 • Yelizaveta Shvedova
 • Dominika Menšíková
 • Yuliya Avechkina