Ohlédnutí za 2nd IPMA Global Best Practice Week

Druhý ročník konference IPMA Best Practice Week byl zaměřen na téma Resilience neboli odolnost. Řečníci, byli z různých kontinentů a z rozmanitých oborů a věnovali se těmto druhům odolností: odolnosti jednotlivce, týmové odolnosti, odolnosti organizace, a odolnosti společenské. Nestihli jste? Přinášíme Vám krátké ohlédnutí očima jedné z účastnic konference Ireny Polákové, členky IPMA.

Ohlédnutí za 2nd IPMA Global Best Practice Week

Minulý týden skončil druhý ročník celosvětové konference pořádané IPMA, jehož tématem bylo How to achieve and maintain resilience. Pokud jste neměli příležitost účastnit se, přečtěte si krátké ohlédnutí.

Na konferenci vystoupilo 72 řečníků a konference byla zároveň příležitostí pro setkání s představiteli IPMA po celém světě. Přednášky / webináře se konaly paralelně ve čtyřech streamech, účastníci si mohli vybrat, jaké akce se budou účastnit, dle popisu akce a informací o lektorovi.

S ohledem na šíři tématu bylo možné setkat se s profesionály z různých oblastí – nejen manažery projektů, portfolií či programovými manažery, ale také s profesionály na oblast soft skills. Témata byla poměrně konkrétní, a proto měli účastníci možnost vybrat si téma, o němž se chtějí dozvědět víc. Řada témat se vztahovala k aktuální situaci, například možnosti kontroly (organizace, projektových týmů etc.) v době pandemie a práce v online prostoru, jiná byla zaměřena obecně – konkrétní best practices v rámci daného tématu.

Řečníci se samozřejmě lišili, co do přístupu i formy webináře – někteří zařazovali aktivizační prvky (dotazníky), a nejlepší z nich udrželi pozornost auditoria po celou dobu webináře (po dobu téměř 90 minut), což v online prostředí v odpoledních hodinách není snadné.

Jakožto přímý účastník konference hodnotím jako největší přínos jednak možnost seznámit se s představiteli IPMA, jednak navázání kontaktu s řečníky, což mě motivuje pro další vzdělávání v dané oblasti. Pro některé řečníky byla konference jen začátkem, což je vidět v následném kontaktu s účastníky konference. I v případě, že máte omezený prostor účastnit se online přenosů, můžete zhlédnout záznam – šíře témat přináší možnost odnést si z každého webináře konkrétní techniku / přístup nebo zkušenost, na níž lze v každodenní praxi projektového řízení navázat.

Irena Poláková 

Působí jako projektový manažer více než 8 let. Největší zkušenosti  nasbírala při vedení komplexních projektů pro TV Nova s. r. o., dříve CET 21 spol. s r. o. a následně při řízení dodavatelských projektů v ABRA Software a.s. Řídí projekty dodávek ERP systému, systémové integrace apod. Na projektovém řízení jí nejvíc baví rozmanitost daná tím, že každý projekt je jiný – ráda hledá nové cesty.