Nová verze standardu IPMA je zde!

Tak se nám po více jak pětileté práci dvou mezinárodních týmů s častou personální obměnou narodila nová verze standardu IPMA s názvem ICB v.4 - Individual Competence Baseline v. 4 a pravidla pro certifikaci podle tohoto standardu s názvem ICR v.4 – IPMA International Certification Regulations v. 4.

ICB4 je celosvětovým standardem, který definuje nově kompetence (schopnosti, znalosti, dovednosti) požadované pro úspěšné řízení projektů. ICB4 navazuje na předchozí verzi ICB3 a předkládá nové pohledy na kompetence projektového manažera a  představuje významný krok v chápání kompetencí tak, aby projekty byly úspěšně realizovány. Jako novinka se zde objevují kompetence nejen pro řízení projektů, ale i pro řízení programů a řízení projektového portfolia.

Standard ICB4 se snaží sjednotit možnosti chápání pojmu kompetence a staví tak na několika klíčových konceptech. Předně apeluje na rozdílné chápání rolí a jejich názvů zejména v různých jazycích a odvětvích. Proto se ICB4 zaměřuje na kompetence důležité jak pro projektový management, tak pro programový a portfolio management. Každá tato doména managementu potom obsahuje přesně stanovené role, které do dané oblasti spadají. ICB 4 má rovněž dále vytyčeny tři kompetenční oblasti, které tvoří tzv. Oko kompetencí. Tyto oblasti platí pro všechny tři domény (projekt, program, portfolio). Zmíněnými kompetenčními oblastmi jsou kontextové, behaviorální a technické kompetence. Nově bylo definováno celkem 29 kompetencí (což je významná redukce z 46 kompetencí ve verzi ICB3).

3 typy kompetencí

Kompetence v oblasti behaviorální definují osobní a interpersonální schopnosti požadované pro úspěšné řízení projektů, programů a portfolií. Kompetence technické pak definují technické aspekty řízení projektů, programů a portfolií a kompetence kontextové se týkají těch kompetencí, které tvoří kontext řízení projektů, programů a portfolií. V rámci každé této domény definuje patřičné znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro úspěšné řízení v dané oblasti.

Novým prvkem, o který se nová verze standardu ICB4 opírá, jsou tzv. klíčové indikátory kompetencí. Ty se vztahují k jednotlivým kompetenčním elementům v rámci každé kompetenční oblasti a poskytují konečné ukazatele úspěšného projektu. ICB4 své kompetence také více detailizuje na základě uvedených potřebných znalostí a dovedností.

Podobně jako předchozí verze ICB3, není a nemůže být standard vyčerpávajícím zdrojem pro seznámení, studium a přípravu pro individuální certifikaci. Je však vodítkem, které stávajícího i budoucího projektového manažera nasměruje ke správnému pochopení kompetencí.

Rok 2018 bude z hlediska certifikačního procesu rokem přechodovým. Co to znamená?

  • Žadatelé o certifikaci, kteří zaplatí poplatek za certifikaci do 31. 12. 2017 budou v roce 2018 certifikováni podle verze ICB3.
  • Žadatelé, kteří zaplatí poplatek za certifikaci od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2018 se budou moci rozhodnout, zda chtějí být certifikováni podle verze ICB3 nebo ICB4.
  • A konečně žadatelé, kteří zaplatí poplatek za certifikaci po 1. 7. 2018 budou certifikováni výhradně podle verze ICB4.

Více informací o certifikaci podle ICB3 najdete na následujícím odkazu.

Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Pavel MáchalDlouholetý člen Certifikační rady IPMA CZ. Jako zástupce IPMA CZ pracoval v mezinárodním  týmu pro tvorbu IPMA International Certifikation Regulations v.4.  V současnosti působí jako místopředseda CR a Výkonný manažer Certifikačního orgánu. Pod jeho vedením vznikla  česká verze Mezinárodního standardu IPMA Individual Competence Baseline v.4. Je vedoucím Ústavu projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.