Navrhni projekt - soutěž pro studenty

31. 1. 2018 – 19. 4. 2018

Soutěž „Navrhni projekt“ pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je pro studenty skvělou příležitostí, jak nahlédnout pod pokličku fondů EU a získat další cenné zkušenosti. Díky soutěži „Navrhni projekt“ si studenti vyzkouší, jaké to je sestavit projekt z evropských peněz.

Úkolem studentů je rozhlédnout se kolem sebe a zamyslet se, které věci by bylo možné dělat jinak a lépe, či zda v jejich okolí něco potřebného chybí. V návaznosti na to sestaví fiktivní zjednodušenou projektovou žádost, kterou mohou průběžně konzultovat s poradci v Eurocentrech.  Realizaci projektu jim slíbit nelze, ale vítězné týmy vč. učitele, který se na přípravě do soutěže podílel, dostanou hodnotné ceny.

Jak to probíhá

Průběh soutěže je rozložen do celého školního roku s přihlédnutím na období prázdnin, přijímacích a jiných zkoušek na středních školách. Pro školní rok 2017/2018 platí následující harmonogram:

  • do 31. 1. 2018: přípravná fáze - práce na projektu, konzultace s učitelem či pracovníkem Eurocentra
  • 31. 1. – 15. 2. 2018: hodnocení zaslaných projektů
  • 19. – 31. 3. 2018: regionální kola
  • 19. 4. 2018: celostátní finále

Studenti se díky soutěži naučí lépe pracovat v týmu, správně stanovit cíle, vytvořit časový harmonogram, rozpočet projektu a SWOT analýzu. Pokud postoupí do regionálního kola, budou projekt prezentovat před odbornou porotou, čímž si vyzkouší své prezentační dovednosti před někým jiným, než jsou jejich spolužáci. Ti nejlepší budou své projekty prezentovat na Ministerstvu pro místní rozvoj v celostátním finále.

Více informací naleznete v přiloženém letáku a brožuře a na webu navrhniprojekt.cz. Soutěž je zařazena ve Věstníku MŠMT a očekává se její zařazení do programu Excelence SŠ.