Model HUPRO

Zajímá vás, jak si vaše organizace stojí s úrovní projektového řízení? Na jaké oblasti se máte zaměřit při dalším rozvoji projektové kultury? Vyzkoušejte model pro hodnocení úrovně projektového řízení v organizaci.

Hodnocení úrovně projektového řízení v organizaci (dále HUPRO) slouží pro rychlé zjištění zpětné vazby na stav projektové kultury a úrovně v organizaci a v případě zájmu o podrobnější hodnocení nabízí přehled dostupných podrobných modelů hodnocení úrovně projektového řízení podle vašich požadavků.

Jaké výstupy z hodnocení získáte

Pokud vás zajímá, jak si vaše organizace stojí v projektovém řízení, pak posouzením deseti nejdůležitějších oblastí zjistíte, jakou úroveň z pěti možných vaše organizace má:

 • nižší úroveň projektového řízení
 • nižší střední úroveň projektového řízení
 • střední úroveň projektového řízení
 • pokročilá úroveň projektového řízení
 • vysoká úroveň projektového řízení

Případně můžete získat doporučení, jaké další nástroje pro hodnocení úrovně projektového řízení můžete využít.

Jaká kritéria se při hodnocení sledují

V rámci hodnocení je posouzeno 10 oblastí:

 • Vymezení role projektového manažera v týmu a organizaci
 • Kvalifikace projektového manažera
 • Metodika projektového řízení
 • Dokumentace projektů
 • Kontrola projektů a projektového řízení v organizaci a reporting
 • Organizační podpora projektů
 • Zohlednění diferenciace řízení projektů podle specifik projektů, typů projektů, velikosti a počtu projektů
 • Řízení podle trojimperativu – zdroje, čas, rozsah a jeho kvalita
 • Řízení rizik v projektech
 • Řízení komunikace v projektu a směrem ke stakeholderům

Jak probíhá hodnocení

Hodnocení je časově nenáročné, stačí odpovědět na 10 otázek a posoudit, jakou podobu vaše projektové řízení v daném kritériu má. Vyberete, který popis nejlépe odpovídá situaci ve vaší organizaci.

O autorovi

doc. Ing. Jana Košťálová, Ph.D.  má certifikace v projektovém řízení IPMA úroveň C, PRINCE2 Practitioner a Foundation. Od roku 2009 je členkou IPMA CZ a od roku 2022 členkou výboru.   Projektovému řízení se věnuje přes  25 let. Má zkušenosti ze soukromého a veřejného sektoru v pozici projektového manažera národních a mezinárodních projektů i odborného konzultanta zaměřeného na tuto oblast. Působí zároveň jako akademik na Univerzitě Pardubice. Oblast projektového řízení je oblastí jejího výzkumu. Zaměřuje se na hodnocení úrovně projektového řízení, hodnocení projektových týmů, udržitelné projektové řízení, řízení projektů výzkumu a vývoje a dotačních projektů. Účastní se národních a mezinárodních projektů zaměřených na projektové řízení např. projektu:

“A new academic path for EU Project managers: narrowing the gaps to enable better project design and management in Europe” z programu Erasmus.

Erasmus+ Projekt - Project Management | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Ing. Jana Košťálová, Ph.D. | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Zahájit hodnocení