Školení akreditovaných firem

Management distribuovaných týmů

pátek 24. 4. 2020

Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6

Spolupráce “na dálku” – čili situace, kdy se jednotliví účastníci týmové práce nenachází ve stejné kanceláři, městě, zemi či časovém pásmu – v současnosti probíhá ve všech typech a velikostech organizací. Aby byla úspěšná, je nutné upravit styl řízení práce a týmu, jinak nastavit týmové procesy a kulturu spolupráce, umět pracovat s interkulturními rozdíly a dokázat správně využít komunikační média

Komu je určen

 • Manažerům a členům týmů, spolupracujících na dálku
 • Komukoli, kdo na dálku pracuje s externími klienty či dodavateli
 • Personalistům a seniornímu managementu se zájmem o přípravu firemní kultury a procesů pro spolupráci na dálku

Témata programu

Workshop se zaměří na následující témata vzhledem ke spolupráci na dálku:

Úprava role manažera a systému organizace práce

 • Základní předpoklady úspěšné spolupráce na dálku, osobní předpoklady manažera i členů týmu
 • Posuny v roli manažera směrem k větší autonomii a odpovědnosti členů týmu
 • Nastavení systému plánování, hodnocení a předávání práce nevyžadujícího manažerskou přítomnost

Úpravy v kultuře spolupráce a týmů

 • Týmová kultura jako základní pilíř spolupráce na dálku, její budování
 • Charakteristika úspěšných týmů pro vzdálenou spolupráci
 • Využití interkulturních rozdílů a diverzity jak mezi lidmi z různých národních kultur, tak z různých demografických vrstev

Rozvoj motivace a týmového ducha

 • Rozvoj týmového ducha a vzájemných vazeb i při absenci fyzického kontaktu
 • Udržení motivace
 • Míra a role fyzických setkání

Projekty na dálku

 • Rozjezd projektu, jeho průběh a ukončení
 • Zajištění vzájemné dostupnosti a informovanosti
 • Týmové dohody ke spolupráci a komunikaci na dálku

Další informace o workshopu

 • Délka workshopu: 1 den
 • Cena: 8 000 Kč

Daniel Franc

Daniel Franc

Senior lektor a konzultant
Global Program Manager, Google

Daniel Franc, MSA v Google vede s globáním týmem jeden z nejrozsáhlejších světových programů pro komunitní spolupráci v IT, který v ČR před 10 lety spoluzakládal. Původně HR manager a sociolog, zároveň v USA a ČR vytvořil několik menších technologických projektů a firem, působil i jako technický ředitel. Coby dlouholetý konzultant globální spolupráce pracoval s desítkami společností z Fortune 50 až po začínající startupy a zabývá se aktivně i vzděláváním, o němž mezinárodně publikoval. Kus života strávil v USA, Austrálii a JAR a pracoval v desítkách dalších zemích. Základnu má v Praze, ale významnou část svého času tráví i nadále ve světě.