Školení akreditovaných firem

Kurz projektového řízení s podporou e-learningu

5. 3. 2018 – 20. 3. 2018

Brno, Údolní 53, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA

Pětidenní prezenční kurz projektového řízení kombinovaný se samostudiem formou e-learningu. Cílem kurzu je seznámení s projektovým řízením, s jeho terminologií, metodami, a to v souladu s mezinárodně uznávanou metodologií. Výuka je zaměřena na praktické využití jednotlivých metod projektového řízení. Kurz připravuje na složení certifikační zkoušky dle IPMA®.

Popis kurzu

Jedná se o prezenční pětidenní kurz projektového řízení s podporou moderních výukových metod. V rámci kombinovaného studia (40 hodin prezenční výuky, 16 hodin studia pomocí e-learningu) se účastníci dozvědí, co je to projektové řízení, seznámí se s jeho metodami a použitím v praxi. Kurz je vhodnou kombinací teoretických poznatků a praktických cvičení, kde si mohou účastníci nové dovednosti vyzkoušet na konkrétních případových studiích. Na konci intenzivního kurzu budou připraveni na mezinárodně uznávanou certifikaci IPMA® (International Project Manager Association) i na ověření profesní kvalifikace v PM dle zákona 179/2006 Sb. Tyto certifikáty jsou dokladem vzdělání a dosažených kompetencí, lze říci, že jsou druhým vysokoškolským diplomem otevírajícím cestu pro získání dobrého uplatnění. Certifikaci IPMA® uskutečňuje IPMA Česká republika, z. s., zkoušku pro ověření profesní kvalifikace Administrátor projektu, Manažer projektu či Manažer programů a komplexních projektů je možné podstoupit přímo u ACSA, které je pro tyto kvalifikace autorizovanou osobou (při absolvování tohoto kurzu za zvýhodněných podmínek). Účastníci kurzů ACSA mají kompletně zajištěnou studijní literaturu a obdrží osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného u Ministerstva vnitra i IPMA Česká republika, z. s..

Absolventi kurzu jsou schopni

 • Určit, kdy je efektivní využívat projektové řízení
 • Rozhodnout se, který projekt zahájit a který raději nerealizovat
 • Řídit projekty v souladu s mezinárodně uznávanými postupy
 • Lépe pracovat s lidmi v projektovém týmu
 • Udržet rizika projektů pod kontrolou
 • Řešit problémy spojené s projekty, správně volit priority a rozhodovat se
 • Vyhodnotit projekty tak, aby mohli získané zkušenosti využít na dalších projektech

Datum konání

 • 05.03. ... 9:00 - 17:00
 • 06.03. ... 8:00 - 16:00
 • 07.03. ... 8:00 - 16:00
 • 19.03. ... 9:00 - 17:00
 • 20.03. ... 8:00 - 16:00

Přihlaste se na kurz