Školení akreditovaných firem

Komunikace a argumentace I

pátek 20. 3. 2020, 9:00 – 17:00

Brno, Údolní 53, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA

Chcete zlepšit svou komunikaci s blízkými nebo se zaměstnanci? Máte pocit, že mluvíte řečí jiného kmene než všichni kolem Vás? Často se lidé ve Vaší blízkosti urazí? Rozčiluje Vás neustálé vysvětlování, jak jste tu či onu větu mysleli? Přijďte si doplnit informace a položit tak pevný základ pro smysluplnou komunikaci se svým okolím! Pochopte, že moc slov oslabuje moc slov...

Zaměření kurzu

Seminář je zaměřen na získání teoretických znalostí o mezilidské komunikaci, jejích pravidlech a zákonitostech; přibližuje různé oblasti řečnického umění - dialog, konverzaci a argumentaci. Během programu se seznámíte s filosofickým, sociologickým a politickým pozadím a s předpoklady zrození rétoriky v antickém Řecku, s nejčastějšími prohřešky či nedostatky při mluveném projevu, postupy řečníkovy přípravy, řečnickými ozdobami a základy asertivního jednání. Samostatným bodem programu je argumentace a její zákonitosti.

Naučíme vás

... tu nejpodstatnější teorii nutnou pro pochopení toho, jak funguje mezilidská komunikace.

Na navazujícím kurzu Komunikace a argumentace II Vám pak pomůžeme převést teorii do praxe a vyzkoušet si vše na vlastní kůži.

Pro lepší orientaci obdržíte komplexní skripta.

Přihlaste se na kurz