Školení akreditovaných firem

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

30. 11. 2020 – 4. 12. 2020

Praha, Sokolovská č. p. 178 / č. o. 247, Praha 9, Školící centrum PM Consulting

Určeno všem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v projektovém řízení a chtějí si ověřit své schopnosti certifikací u IPMA (International Project Management Association). Připravíme vás na úspěšné složení nové zkoušky IPMA verze 4.1 na stupně A, B, C nebo D.

Pětidenní kurz, který vás připraví na úspěšné zdolání certifikační zkoušky IPMA. Na případových studiích se naučíte používat nástroje a techniky, které jsou prověřovány u certifikační zkoušky.

Proč si vybrat přípravný kurz u PM Consulting?

  • Kurz je akreditován IPMA Česká republika v úrovni Excellent, což znamená že absolventi kurzu mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.
  • Jsme lídr trhu - naším kurzem prochází od 2015 každoročně absolutně nejvíce kandidátů certifikace podle IPMA v ČR!
  • Lektoři jsou spolutvůrci zkušebních testů, zkoušející certifikačního orgánu IPMA a autoři knihy Projektový management.
  • Garantujeme Váš úspěch u zkoušky!

Co Vám kurz přinese?

Připravíme Vás na úspěšné zdolání všech částí zkoušky, jak písemné části, tak simulačního workshopu. Pomůžeme Vám projít celým certifikačním procesem včetně zpracování přihlášky a dokumentace. Kurz je sestaven tak, abyste získali právě takové znalosti a dovednosti, které jsou zkoušeny u certifikační zkoušky IPMA.

Obsah kurzu:

V průběhu kurzu s lektorem projdete celý životní cyklus projektu a naučíte se používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována v písemném testu. Důraz klademe na procvičování případových studií tak, abyste ihned po absolvování našeho kurzu mohli bez další přípravy úspěšně zdolat písemný test.

Program kurzu:
  • Den 1: Zahájení projektu: Projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, definice základních parametrů projektu s pomocí logického rámce (LRM), business case.
  • Den 2: Plánování a řízení realizace projektu: Plán řízení projektu, plánování rozsahu s využitím WBS, plánování času s využitím kritické cesty (CPM), Ganttovy diagramy, plánování zdrojů, plánování nákladů, analýza rizik, sledování a vyhodnocování projektu.
  • Den 3: Projekt jako změna: Agilní přístupy k řízení projektu, práce se zainteresovanými stranami, prosazení změny v organizaci.
  • Den 4: Měkké dovednosti projektového manažera: Komunikace, kreativita, motivace, pěstování týmu, řešení konfliktů a krizí.
  • Den 5: Certifikace nanečisto – písemná část (případová studie, otevřené otázky – dle typu certifikace), simulační workshop – nácvik testování měkkých dovedností, doporučení k absolvování zkoušky.

Pokud úspěšně zvládnete náš kurz, ručíme za Váš úspěch u písemné části zkoušky!

Přihlaste se na kurz