Školení akreditovaných firem

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

24. 5. 2021 – 28. 5. 2021

Praha, Sokolovská č. p. 178 / č. o. 247, Praha 9, Školící centrum PM Consulting/ ONLINE

Připravíme Vás na úspěšné zdolání všech částí zkoušky, jak písemné části, tak simulačního workshopu. Pomůžeme Vám projít celým certifikačním procesem včetně zpracování přihlášky a dokumentace.

Tento kurz je sestaven tak, abyste získali právě takové znalosti a dovednosti, které jsou zkoušeny u certifikační zkoušky IPMA.

Pětidenní  kurz, který vás připraví na úspěšné zdolání certifikační zkoušky IPMA. Na případových studiích se naučíte používat nástroje a techniky, které jsou prověřovány u certifikační zkoušky.

Proč si vybrat přípravný kurz u PM Consulting?

 • Jsme lídr trhu - naším kurzem prochází od 2015 každoročně absolutně nejvíce kandidátů certifikace podle IPMA v ČR!
 • Lektoři jsou spolutvůrci zkušebních testů, zkoušející IPMA a autoři knihy Projektový management.
 • Poskytujeme garanci úspěchu u certifikační zkoušky.
 • Pomůžeme Vám s přípravou přihlášky k certifikaci a zpracováním potřebné dokumentace.

Co Vám kurz přinese?

 • Naučíte se používat metody, techniky a nástroje, které jsou zkoušeny při certifikaci IPMA.
 • Procvičíte si všechny typy příkladů, které jsou součástí písemné zkoušky.
 • Získáte knihu Projektový management.
 • Bezprostředně po kurzu můžete absolvovat písemnou část zkoušky IPMA.

Obsah kurzu:

V průběhu prvních čtyř dnů kurzu s lektorem projdete celý životní cyklus projektu a naučíte se používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována u certifikace. Důraz klademe na opakování a procvičování typových příkladů tak, abyste po absolvování našeho kurzu mohli bez další přípravy úspěšně zdolat písemný test.

Pátý  den kurzu je věnován tzv. "certifikaci nanečisto", kdy si budete moci vyzkoušet test typově obdobný tomu, jež vás bude čekat u ostré certifikační zkoušky i simulační workshop, který je nedílnu součástí zkoušky u stupňů C, B, A.

 • Den 1: Zahájení projektu: Projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, definice základních parametrů projektu s pomocí logického rámce (LRM), business case.
 • Den 2: Plánování a řízení realizace projektu: Plán řízení projektu, plánování rozsahu s využitím WBS, plánování času s využitím kritické cesty (CPM), Ganttovy diagramy, plánování zdrojů, plánování nákladů, analýza rizik, sledování a vyhodnocování projektu.
 • Den 3: Projekt jako změna: Agilní přístupy k řízení projektu, práce se zainteresovanými stranami, prosazení změny v organizaci.
 • Den 4: Měkké dovednosti projektového manažera: Komunikace, kreativita, motivace, pěstování týmu, řešení konfliktů a krizí.
 • Den 5: Certifikace nanečisto – písemná část (případová studie, otevřené otázky – dle typu certifikace), simulační workshop – nácvik testování měkkých dovedností, doporučení k absolvování zkoušky.

Přihlaste se na kurz