Školení akreditovaných firem

Komplexní příprava k certifikaci IPMA

11. 6. 2018 – 14. 6. 2018

Praha, Sokolovská č. p. 178 / č. o. 247, Praha 9, Školící centrum PM Consulting

Čtyřdenní kurz, který vás připraví na úspěšné zdolání certifikační zkoušky IPMA. Na případových studiích se naučíte používat nástroje a techniky, které jsou prověřovány u certifikační zkoušky.

Čtyřdenní kurz, který vás připraví na úspěšné zdolání certifikační zkoušky IPMA. Na případových studiích se naučíte používat nástroje a techniky, které jsou prověřovány u certifikační zkoušky.

Proč si vybrat přípravný kurz u PM Consulting?

 • Jsme lídr trhu - naším kurzem prošlo v roce 2015 i 2016 absolutně nejvíce kandidátů certifikace podle IPMA.
 • Naši lektoři jsou spolutvůrci certifikačních testů, zkoušející Certifikačního orgánu IPMA ČR a autoři knihy Projektový management, která je hlavní doporučenou literaturou.
 • Poskytujeme garanci úspěchu u certifikační zkoušky.
 • Pomůžeme Vám s přípravou přihlášky k certifikaci a zpracováním potřebné dokumentace.

Co Vám kurz přinese?

 • Naučíte se používat metody, techniky a nástroje, které jsou zkoušeny při certifikaci IPMA.
 • Procvičíte si všechny typy příkladů, které jsou součástí písemné zkoušky.
 • Získáte knihu Projektový management.
 • Bezprostředně po kurzu můžete absolvovat písemnou část zkoušky IPMA.

Přípravný kurz trvá čtyři dny (pondělí-čtvrtek). Hned následující den (pátek) můžete v našem školicím centru absolvovat písemnou část certifikační zkoušky. Zájemci o stupeň IPMA level D mohou již v den zkoušky získat platný certifikát.

Obsah kurzu:

V průběhu prvních tří dnů kurzu s lektorem projdete celý životní cyklus projektu a naučíte se používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována u certifikace. Důraz klademe na opakování a procvičování typových příkladů tak, abyste po absolvování našeho kurzu mohli bez další přípravy úspěšně zdolat písemný test.

Čtvrtý den kurzu je věnován tzv. "certifikaci nanečisto", kdy si budete moci vyzkoušet test typově obdobný tomu, jež vás bude čekat u ostré certifikační zkoušky.

 • Den 1: Základní pojmy projektového řízení pole IPMA, životní cyklus projektu, logický rámec (LRM), zainteresované strany, prvky plánování projektu.
 • Den 2: Plánování rozsahu (WBS - Work Breakdown Structure), plánování času s využitím kritické cesty (CPM), plánování zdrojů, plánování nákladů, agilní přístupy k řízení projektů.
 • Den 3: Řízení rizik projektu, sledování a vyhodnocování projektu, behaviorální kompetence.
 • Den 4: Behaviorální kompetence, certifikace nanečisto - případová studie, otevřené, uzavřené otázky, řešení všech typů příkladů podle zvoleného stupně certifikace (D, C nebo B).

Přihlaste se na kurz