Kdo jsme

Výbor IPMA CZ

Výbor IPMA CZ má na starosti strategické řízení, provoz, reprezentaci, koordinaci marketingových aktivit, řízení portfólia projektů spolku a práci se členskou základnou.

Alena Pokorná Vejsadová

Prezidentka IPMA CZ, Certified Project Manager IPMA® Level C 

Alena se projektovému řízení se věnuje od roku 2008, od té doby se i aktivně zapojovala do činností IPMA Young Crew. Od roku 2016 je prezidentkou IPMA Česká republika. Ve výboru má na starost celkový rozvoj IPMA CZ, koordinaci činnosti výboru, práci se členskou základnou a Young Crew. Mimo to pracuje ve společnosti Fortuna Entertaiment Group, kde řídí strategické projekty.

Napište Aleně

Honza Slavík

Viceprezident IPMA CZ

Honza se zabývá oblastí projektového řízení zabývá 20 let. V roli projektového manažera si prošel řadou online i offline projektů. Pořádal festivaly pro vývojáře i lidi z byznysu. Nyní konzultuje, školí a mentoruje, taky se věnuje marketingu a byznys modelování. Ve výboru IPMA CZ je zodpovědný za PR, marketing, organizaci eventů a přinášení nových myšlenek a čerstvého větru do plachet IPMA flotily.

Napište Honzovi

Michal Beránek

Člen výkonného výboru IPMA, IPMA® Certified senior project manager Level B, ITIL foundation certified, Zkoušející IPMA pro úrovně B, C, D

Michal se věnuje oblasti projektového řízení více jak 20 let, řídil a stále řídí v logice projektového nebo programového manažera komplexní ICT projekty především v sektoru utility, státní správa a samospráva a telco. Kromě řízení projektů se věnuje i oblasti business a management consulting, v současnosti ve společnosti Janiga Labs, a jako externista přednáší na Ekonomické fakultě ZČU. V IPMA CZ se věnuje oblasti strategického směřování.

Napište Michalovi

Jiří Khun

Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner

Jiří se již  více než 15 let  pohybuje v oblasti návrhu a implementace komplexních informačních systémů a řízení komplexních programů rozvoje IS. V posledních 8 letech se úzce zaměřuje na agilní způsoby rozvoje produktů a s tím spojenou digitální transformaci. Jako lídr KPMG Agile CoE se účastnil řady implementačních projektů realizace agilních transformací ve velkých společnostech v ČR (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB) i v zahraničí. V IPMA CZ je zodpovědný za rozvoj a certifikaci Agile Leadership v České Republice.

Napište Jirkovi

Jana Česáková

Člen výkonného výboru IPMA, IPMA® Certified senior project manager Level B, Prince2® Practitioner Certification

Jana se více jak 15 let věnuje projektovému řízení v komerční i veřejné správě. Má praxi s projekty obsahující zavádění nového produktu, optimalizaci nebo změnu procesů, migraci, s řízením implementace změn do informačních systémů, metodiky, vnitřních předpisů, obchodních podmínek, s nastavením nové marketingové kampaně a školením prodejních kanálů. V současné době pracuje ve společnosti ICZ a.s. jako projektová manažerka a tým lídr. Řídí implementační a servisní projekty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. V IPMA CZ se věnuje marketingovému plánu IPMA a realizaci některých akcí pro posílení značky IPMA a šíření best practice IPMA metodiky v praxi.

Napište Janě

Certifikační rada IPMA CZ

Certifikační rada IPMA má na starosti produkt certifikací. Stará se o řízení procesů spojených s certifikací a další rozvoj certifikací. Certifikační rada ručí za soulad certifikačního procesu podle standardu a regulací od IPMA.

Jiří Krátký

Předseda Certifikační rady IPMA (od 2018), zkoušející IPMA pro úrovně D, C a B, Certified Project Management Consultant IPMA® PMC, Certified Project Manager IPMA® Level C, PMI® Project Management Professional.

Jiří žije projektovým řízením. Je hlavním autorem zkušebních testů certifikace podle IPMA Individual Competence Baseline verze 4, jako předseda Certifikační rady usiluje o to, aby certifikát od IPMA byl pomyslným “řidičským průkazem” projektového manažera, osvědčujícím jak znalosti, tak praktické dovednosti držitelů pro praxi. Jiří je spolumajitelem společnosti PM Consulting, zabývá se poradenstvím a rozvojem projektových manažerů s využitím simulačních her. Je autorem prvního českého on-line vzdělávacího programu na téma projektového řízení na www.seduo.cz a spoluautorem tří knih o projektovém řízení.

Napište Jirkovi

Pavel Máchal

Místopředseda Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

 Ve  Společnosti pro projektové řízení-nyní IPMA Česká republika se angažuje od roku 2003. V průběhu svého působení ve společnosti pracoval jak ve výboru společnosti tak v Certifkační radě. Kromě této činnosti pracuje jako vysokoškolský učitel – docent, kde vede oddělení Projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, kde kromě výuky aktivně publikuje v oblasti projektového řízení.

Napište Pavlovi

Iva Holmanová

Člen Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

Iva je členkou IPMA CZ již od roku 2012. Mnoho let řídila Centrum evropského projektování, které pomáhá připravovat a řídit projekty nejen pro Královehradecký kraj. Díky tomu je odbornicí na dotace a agendu s ní spojenou. Jako členka certifikační rady se věnuje rozvoji certifikačního procesu.

Napište Ivě

Jiří Mikulka

Člen Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level A, ITIL foundation certified, Zkoušející IPMA pro úrovně A, B, C, D 

Jirka od roku 1998 pracuje na pozici Projektového Manažera. Zkoušejícím IPMA je od roku 2007. V současnosti řídí komplexní Telco a IT projekty pro společnost O2. Od roku 2014 je garantem a hlavním školitelem Projektové Akademie O2.

Více

Michael Motal

Člen Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

Projektovému řízení se profesionálně věnuje od roku 1996. Ve Společnosti pro projektové řízení - nyní IPMA Česká republika se angažuje od roku 2003. Jako zkoušející, mezi lety 2010 až 2016 i jako prezident společnosti. Project Management Consultancy First Assessor pro ČR Většinu svého profesního života působí jako lead consultant projektů zavádění či zlepšování projektového řízení v organizacích. Lektor Executive MBA programu na Brno Business School (2003-2015) a lektor MBA studia SAMBA (od roku 2018). Dnes se nejvíce zajímá o využití poznatků z behaviorální ekonomie, kognitivní psychologie a neurověd při řízení projektových týmů.

Napište Michaelovi

Programová komise IPMA CZ

Programová komise je tu proto, aby naše zkušební otázky, testy i případové studie byly stále in. Tedy, aby byly aktuální, srozumitelné, kvalitní a z různých profesních oblastí.

Lenka Zubcová

Předsedkyně Programové komise, Certified Project Manager IPMA® Level C, Prince2 Practitioner, Certified Scrum Master, AgileSHIFT certified, Lean Six Sigma Yellow Belt

Lenka se zaměřuje na procesní a projektové řízení, s cílem dosáhnout jejich maximální efektivity. V oblasti leadershipu a týmových aktivit upřednostňuje agilní principy a snaží se
podporovat participaci jednotlivců i týmů. Sledovat ji můžete na blogu LeanáHR, blogu o projektovém řízení a agilních přístupech pro HR a všechny neajťáky.

Napište Lence

Petr Oplátek

Člen Programové komise IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

Petr je projektovým manažerem prakticky od ukončení studií, tj. téměř 3 desítky let. Řídil a stále řídí projekty nejen v komerčních společnostech – logistika, výrobní společnosti, ale zejména projekty pro státní správu a samosprávu. Jako manažer realizace v IT společnosti měl na starosti řízení programů a portfolií. V současné době působí jako PMO ve společnosti ICZ, kde se stará převážně o rozvoj projektových manažerů skupiny. V programové komisi pomáhá zejména svojí zkušeností k rozvoji certifikace a publikaci IPMA.

Napište Petrovi

Vratislav Paulík

Člen Programové komise, Certified Project Director IPMA® Level A, Prince 2

Vráťa je senior programový manažer a konzultant PMO, který má více než 20-letou zkušenost s řízením strategických změn v byznysu a IT v globálním prostředí. Pomáhá firmám s vytvořením projektové kanceláře i jejím vedením.  

Napište Vráťovi