Kdo jsme

Výbor IPMA CZ

Výbor IPMA CZ má na starosti strategické řízení, provoz, reprezentaci, koordinaci marketingových aktivit, řízení portfólia projektů spolku a práci se členskou základnou.

Alena Vejsadová

Prezidentka IPMA CZ, Certified Project Manager IPMA® Level C 

Projektovému řízení se věnuje od roku 2008, od té doby je se i aktivně zapojovala do činností IPMA Young Crew. Od roku 2016 je prezidentkou IPMA Česká republika. Ve výboru má na starost celkový rozvoj IPMA CZ, koordinaci činnosti výboru, práci se členskou základnou a Young Crew. Mimo to pracuje ve společnosti Foccus Design, kde pomáhá stavět startupy.

Napište Aleně

Stanislav Bohačík

Viceprezident IPMA CZ

Projektům a jejich řízení se věnuje od roku 2005. Od roku 2008 se na různých pozicích aktivně zapojoval do činnosti předchůdce dnešního Young Crew, které v roce 2012 v ČR společně s Alenou Vejsadovou zakládal. V roce 2019 byl největším počtem hlasů zvolen za člena výboru IPMA ČR, od stejného roku zastává post víceprezidenta. Profesně se věnuje dlouhodobě finančnímu řízení. 

Ve výboru je odpovědný za oblast financí a legalu. V současné době dokončuje studium práv. Žije střídavě v České republice a Švýcarsku.

Napište Standovi

Michal Beránek

Člen výkonného výboru IPMA, IPMA® Certified senior project manager Level B, ITIL foundation certified, Zkoušející IPMA pro úrovně B, C, D

Michal se věnuje oblasti projektového řízení více jak 20 let, řídil a stále řídí v logice projektového nebo programového manažera komplexní ICT projekty především v sektoru utility, státní správa a samospráva a telco. Kromě řízení projektů se věnuje i oblasti business a management consulting, v současnosti ve společnosti Janiga Labs, a jako externista přednáší na Ekonomické fakultě ZČU. V IPMA CZ se věnuje oblasti strategického směřování.

Napište Michalovi

Jiří Khun

Člen výkonného výboru IPMA, Project Management Professional, Certified Scrum Master, SAFe® 4 Program Consultant (SPC), ITIL Practitioner

Jiří se zabývá oblastí projektového řízení více než 15 let, kdy v roli projektového či programového manažera řídil komplexní projekty v oblasti bankovnictví v Čechách i v zahraničí. V současné době působí v oblasti management consultingu v poradenské společnosti KPMG. V IPMA CZ je zodpovědný za oblast agilního managementu a vybudování nové certifikace IPMA Agile leadership. 

Napište Jirkovi

Honza Slavík

Člen výkonného výboru IPMA

Honza se zabývá oblastí projektového řízení zabývá 20 let. V roli projektového manažera si prošel řadou online i offline projektů. Pořádal festivaly pro vývojáře i lidi z byznysu. Nyní konzultuje, školí a mentoruje, taky se věnuje marketingu a byznys modelování. Ve výboru IPMA CZ je zodpovědný za PR, marketing, organizaci eventů a přinášení nových myšlenek a čerstvého větru do plachet IPMA flotily.

Napište Honzovi

Certifikační rada IPMA CZ

Certifikační rada IPMA má na starosti produkt certifikací. Stará se o řízení procesů spojených s certifikací a další rozvoj certifikací. Certifikační rada ručí za soulad certifikačního procesu podle standardu a regulací od IPMA.

Jiří Krátký

Předseda Certifikační rady IPMA (od 2018), zkoušející IPMA pro úrovně D, C a B, Certified Project Management Consultant IPMA® PMC, Certified Project Manager IPMA® Level C, PMI® Project Management Professional.

Jiří žije projektovým řízením. Je hlavním autorem zkušebních testů certifikace podle IPMA Individual Competence Baseline verze 4, jako předseda Certifikační rady usiluje o to, aby certifikát od IPMA byl pomyslným “řidičským průkazem” projektového manažera, osvědčujícím jak znalosti, tak praktické dovednosti držitelů pro praxi. Jiří je spolumajitelem společnosti PM Consulting, zabývá se poradenstvím a rozvojem projektových manažerů s využitím simulačních her. Je autorem prvního českého on-line vzdělávacího programu na téma projektového řízení na www.seduo.cz a spoluautorem tří knih o projektovém řízení.

Napište Jirkovi

Pavel Máchal

Místopředseda Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

 Ve  Společnosti pro projektové řízení-nyní IPMA Česká republika se angažuje od roku 2003. V průběhu svého působení ve společnosti pracoval jak ve výboru společnosti tak v Certifkační radě. Kromě této činnosti pracuje jako vysokoškolský učitel – docent, kde vede oddělení Projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, kde kromě výuky aktivně publikuje v oblasti projektového řízení.

Napište Pavlovi

Iva Holmanová

Člen Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

Iva je členkou IPMA CZ již od roku 2012. Mnoho let řídila Centrum evropského projektování, které pomáhá připravovat a řídit projekty nejen pro Královehradecký kraj. Díky tomu je odbornicí na dotace a agendu s ní spojenou. Jako členka certifikační rady se věnuje rozvoji certifikačního procesu.

Napište Ivě

Jiří Mikulka

Člen Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level A, ITIL foundation certified, Zkoušející IPMA pro úrovně A, B, C, D 

Jirka od roku 1998 pracuje na pozici Projektového Manažera. Zkoušejícím IPMA je od roku 2007. V současnosti řídí komplexní Telco a IT projekty pro společnost O2. Od roku 2014 je garantem a hlavním školitelem Projektové Akademie O2.

 

Více

Michael Motal

Člen Certifikační rady IPMA CZ, Certified Senior Project Manager IPMA® Level B

Projektovému řízení se profesionálně věnuje od roku 1996. Ve Společnosti pro projektové řízení - nyní IPMA Česká republika se angažuje od roku 2003. Jako zkoušející, mezi lety 2010 až 2016 i jako prezident společnosti. Project Management Consultancy First Assessor pro ČR Většinu svého profesního života působí jako lead consultant projektů zavádění či zlepšování projektového řízení v organizacích. Lektor Executive MBA programu na Brno Business School (2003-2015) a lektor MBA studia SAMBA (od roku 2018). Dnes se nejvíce zajímá o využití poznatků z behaviorální ekonomie, kognitivní psychologie a neurověd při řízení projektových týmů.

Napište Michaelovi

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím