Konference a semináře

Agilita - Jak nastavit prostředí pro skutečnou spolupráci

středa 17. 4. 2019, 17:30 – 19:30

IBM Global Services Delivery Center, Technická 2995/21, Brno

Zveme vás na přednášku pro projektové manažery a týmové leadery v Brně. Tentokrát se podíváme na populární téma agility z praktického hlediska.
Přednášku povedou uznávaní odborníci Josef Hajkr (SHINE Consulting) a Tomáš Šetina (Šetina, Komendová & Partners). Přijďte se inspirovat, jak vytvořit firemní kulturu a motivovat členy agilních týmů.

Agilita je aktuální trend nejenom v projektovém řízení, ale i v managementu. Mnoho firem a týmů s ní experimentuje s různými úspěchy. Jednou z výzev je motivační odměňování lidí a smluvní uspořádání. Běžné způsoby odměňování a motivace nestačí. Klasické pevné nebo rámcové smlouvy jdou proti principům agility. Agilita je o neustálém dialogu partnerů, nikoli o tvrdě nastavených mantinelech. Cestou je propojení práva a zásad projektového řízení. Klíčové je chování partnerů v dialogu.

Co se účastníci dozví?

  • Jak pomocí trojúhelníka změny vybudovat agilní a inovativní kulturu, kde lidé skutečně spolupracují.
  • Jak ve firmě nastavit prostředí pro agilní projekty s ohledem na odměňování a motivaci lidí.
  • Jak správně nastavit smluvní vztahy na podporu dialogu partnerů a jak definovat a ošetřit rizika a odpovědnost.
  • Jak podpořit motivaci lidí (interních i externích) spravedlivým podílem na úspěchu projektu.
  • Ukázka inovativního cloudového nástroje MOTIV-ACE na podporu motivace při agilním vývoji.

Více o akci