Akreditace vzdělávacích programů

Akreditace vzdělávacích programů

Akreditujte svoje vzdělávací programy a přidejte se mezi nejlepší vzdělávací firmy na trhu. Akreditace platí 3 roky.

Akreditace vzdělávacích programů

Vzdělávejte podle standardu IPMA

Zařaďte se mezi firmy, které školí projektové řízení podle standardu IPMA ICB4 a nechte akreditovat svůj vzdělávací proces. Akreditace je otevřena všem vzdělávacím subjektům - školícím firmám, univerzitám, jednotlivým lektorům nebo programům v rámci interního vzdělávání.

Zájemci o vzdělávání a certifikaci podle standardu IPMA často zohledňují, které kurzy IPMA CZ doporučuje pro přípravu k certifikaci.

Vyšší úspěšnost u certifikace IPMA

Z poslední statistiky IPMA CZ vyplývá, že akreditované vzdělávací organizace proškolily až 73% kandidátů na certifikaci podle IPMA. Tito kandidáti mají u certifikace vyšší úspěšnost, protože jsou na ni lépe připravení.

Pravidelná zpětná vazba

Akreditovaným organizacím je na akreditačních workshopech poskytována pravidelná zpětná vazba o úspěšnosti jejich kandidátů u certifikace. Jsou jim sdělovány novinky v oblasti certifikace i akreditace a předávány konkrétní zkušenosti z oblasti certifikace, které organizace mohou využít ke zkvalitnění svých vzdělávacích programů.

Označení Excellent pro ty nejlepší

Průběžně sledujeme úspěšnost kandidátů podle toho, kdo je školil. Díky tomu můžeme udělit nejlepším vzdělávacím společnostem označení Excellent, které získají jenom ti nejlepší.

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

Akademické centrum studenstských aktivit - EXCELLENT

Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) je vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá výukou projektového managementu a soft skills již od roku 2001. Na trhu proto nabízí jedny z nejkvalitnějších služeb v této oblasti. Akreditovaný vzdělávací program Akademie projektového řízení se skládá z několika kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě. Program nabízí komplexní přípravu pro práci projektového manažera z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů. Vybrané moduly jsou také vhodné pro zkušené manažery, kteří mají zájem se neustále vzdělávat nebo se recertifikovat.

Lektoři projektového řízení ACSA jsou mezinárodně certifikovanými projektovými manažery v několika standardech (IPMA®, PMI®, PRINCE2®) a zároveň jsou kvalifikovanými projektovými manažery dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V oblasti vzdělávání a přípravy na certifikace dle IPMA® je ACSA jednou z mála organizací v ČR, které získaly ocenění IPMA Česká republika "Excellent" za nadprůměrný počet úspěšných absolventů certifikace IPMA®.

Přidanou hodnotou kurzů jsou bezesporu zkušenosti lektorů získané několikaletou praxí v řízení projektů u nás i v zahraničí. ACSA vždy úspěšně realizovalo projekty a bylo důvěryhodným, spolehlivým a profesionálním partnerem při projektové spolupráci, což dokládá jeho častá spolupráce s univerzitami, Ministerstvem školství, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úřady a firmami (např. ALVAO, NUVIA, ABB). Pro svoji práci využívá tým ACSA metody procesního a projektového řízení a samozřejmostí je také odborný růst členů týmu a zvyšování jejich kvalifikace a znalostí.

ACSA již proškolilo více než 300 úředníků státní správy a samosprávy na certifikaci dle IPMA® a realizovalo otevřené kurzy, jichž se zúčastnilo přes 650 profesionálů z praxe (komerční firmy i NNO).

V oblasti projektového řízení nabízíme tyto služby:

PM Consulting, s.r.o - EXCELLENT

Žijeme projektovým řízením. Naším úsilím je být lídrem v oboru a přispívat k budování projektové kultury v ČR. Věříme, že kvalitní projektové řízení má smysl a pomáhá dosahovat stanovených cílů, proto:

Naše kurzy jsou akreditovány IPMA Česká republika a jsme držitelé značky EXCELLENT, což znamená, že absolventi našeho tréninku mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.

Kurzy vedou lektoři s bohatými praktickými zkušenostmi, mezinárodní profesní certifikací a znalostí světových standardů řízení projektu (IPMA, PMI, PRINCE2, SCRUM).

V oblasti tréninků a profesního rozvoje dodáváme tato řešení:

 • Simulace: Učení se na realisticky simulovaném projektu, intenzivní prožitek a důkladná zpětná vazba. Tématy simulací je řízení 1 projektu, řízení portfolia projektů a agilní přístup SCRUM.
 • Hard skills: Plánování, řízení, sledování a vyhodnocování, SW podpora aj.
 • Soft skills: Sebeřízení, leadership, motivace, týmová spolupráce aj.
 • Přípravy k mezinárodním certifikacím: IPMA®, PMI®, Prince2®.

Zakládáme si na individuálním přístupu k našim zákazníkům, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy.

Více o nás se dozvíte na našich webových stránkách www.pmconsulting.cz.

SHINE Consulting, s. r. o.

Shine ConsultingPotřebujete v praxi realizovat zvolenou firemní strategii? Potřebujete kvalitně nastavit projektové řízení ve vaší organizaci? Chcete se připravit k mezinárodní certifikaci podle IPMA® nebo PMI®? Je před vámi náročný projekt? Nebo máte pocit, že je toho na vás moc a práce vás přestává bavit?

Jsme česká poradenská a vzdělávací společnost působící na trhu od roku 1996. Věříme, že projekty, změny a inovace lze dělat s radostí. Poskytujeme smysluplná, jednoduchá a praktická řešení, která zvyšují efektivitu a přispívají k osobní pohodě. 

Naše prakticky orientované tréninky v sobě kombinují ověřené, mezinárodně uznávané, standardy, vysoce interaktivní tréninkové metody, špičkovou kvalifikaci a inovativnost našeho týmu.

Naše kurzy mají jako jediné v ČR akreditaci od obou klíčových oborových komunit IPMA® a PMI®.

Absolvované kurzy je tak možné využít k prokázání povinných tréninkových hodin (PDU) pro certifikaci a recertifikaci IPMA® a PMI®.

JEDNODUCHOST - PRAKTIČNOST - SMYSLUPLNOST

IPMA CZ udělila společnosti SHINE Consulting akreditaci vzdělávacího programu ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V PRAXI, který připravuje na certifikace stupně D, C, B a A.

Vybrané otevřené akreditované programy:

Kompletní přehled otevřených programů najdete zde

 

Inspiraci pro svůj rozvoj na osobní i profesní rovině najdete na www.jaknazmenu.cz.

Shine Leadership s.r.o.

 

Žádná trvalá pozitivní změna ve vašem životě nepřijde zvenčí, ale musí přijít z vás. Protože jen to, co si uvědomujete, můžete opravdu řídit – Lead Yourself. Tvoříme a realizujeme na českém trhu unikátní programy, které vás zásadně posunou v hluboké proměně osobních postojů a vztahů, stejně jako v manažerských dovednostech.

Změny se ději jen " zevnitř ven". Zjistěte si o tom více. 

IPMA Česká republika udělila společnosti SHINE Leadership s.r.o.  akreditaci vzdělávacího programu Leadership projektů v praxi /Project Leadership in Practice,který připravuje na certifikace stupně D, C, B a A.

Vyberte si kurz, který vám bude vyhovovat.

 

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu „Řízení projektů – Příprava projektových manažerů“ je zprostředkovat znalosti a povědomí účastníků kurzu o kvalitním projektovém řízení dle zásad IPMA (International Project Management Association) v maximálním možném pokrytí jednotlivých elementů standardu ICB (IPMA Competence Baseline) a plně připravit účastníky na certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA, stupně D a C.

Vzdělávací program se skládá ze dvou kurzů, které je možné absolvovat nezávisle na sobě v rámci Celoživotního vzdělávání na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Výuka je uspořádána do čtyřhodinových bloků, které jsou vyučovány každý týden v rámci jednoho semestru (13 týdnů).

1. Projektový manažer

Cílem kurzu je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA z hlediska technických, behaviorálních i kontextových elementů, nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím plně připravit účastníky na mezinárodní certifikaci a případně recertifikaci dle IPMA stupně D a C. Vznik kurzu byl podpořen z projektu OP VK Vzdělávání v IT pro praxi.

2. Management projektů

Kurz je součástí magisterského studijního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Pro některé obory je kurz povinný.

Cílem kurzu je získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech procesního přístupu v deseti znalostních oblastech projektového řízení. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Detailně se seznámit se základními metodami a technikami řízení projektů a procvičit si tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení.

Kurz je vhodný zejména pro manažery projektů z oblasti Informačních technologií. Kurz přispívá k získání znalostí a dovedností pro certifikaci dle IPMA stupně D a C.

Popis obsahu vzdělávacícho programu Projektové řízení podle IPMA naleznete zde.

O2 Czech Republic a.s.

Když se řekne O2, vybaví se většině z nás především telekomunikace. Pro řadu obchodních partnerů a zákazníků je společnost mimo poskytování telekomunikačních služeb i průkopníkem technologických novinek. To všechno díky dlouhodobé promyšlené strategii, což je další oblast, v níž může O2 významně inspirovat – a to nejen své zaměstnance.

V roce 2014 vznikla právě v souvislosti s podporou rozvoje projektového řízení Projektová akademie tvořená ucelenou sérií kurzů od těch základních až po specializované programy pro senior manažery. Zahrnuje mimo jiné i přípravu na certifikaci podle IPMA standardu, a to úroveň C i B.

Další část projektové akademie představují kurzy takzvaných měkkých dovedností (opět v souladu s kompetenčním modelem IPMA standardu), ale i úvod do technik procesního zlepšování a SIX SIGMA.

Popis obsahu vzdělávacícho programu O2 projektová akademie naleznete zde.

Tieto Czech s. r. o.

Tieto je největší severoevropská IT společnost poskytující komplexní IT servis. Zajišťuje také služby v oblasti vývoje produktů pro firmy působící v odvětví komunikací a integrovaných technologií. Na základě svých znalostí, technologických vizí a inovativního myšlení se společnost Tieto aktivně snaží inspirovat a zapojit své zákazníky do hledání nových způsobů, jak zefektivnit jejich podnikatelskou činnost.

Aby naše společnost zajistila nejvyšší standard služeb pro své zákazníky, pracujeme průběžně na vzdělávání svých zaměstnanců. V rámci těchto aktivit organizujeme i program pro doplňování a prohlubování odborných znalostí zaměstnanců v oblasti řízení projektů. Tento program připravuje zaměstnance na certifikaci a recertifikaci IPMA úrovně D,C a B.

Popis obsahu a struktury programu si máte možnost prohlédnout ZDE.

ČASTÉ OTÁZKY

Jak to probíhá?

Pokud máte zájem o akreditaci vzdělávacího programu, tak si, prosím,  prostudujte následující dokumenty:

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, ohledně akreditačního procesu, neváhejte se nám ozvat.

Jak se přihlásit k (re)akreditaci?

Pro přihlášení k akreditaci je potřeba vyplnit následující dokumenty:

Nevíte si rady, jak vyplnit Popis struktury a programu akreditace? Podívejte se na vyplněný příklad.

Pokud chcete svůj vzdělávací program reakreditovat, aktualizujte, prosím, všechny dokumenty a v Příloze k žádosti o reakreditaci uveďte nejdůležitější změny ve vzdělávacím programu.

Pro jaké typy certifikací se můžeme akreditovat?

Akreditovat se můžete pro certifikace IPMA:

 • IPMA Level A®, Certified Projects Director
 • IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager
 • IPMA Level C®, Certified Project Manager
 • IPMA Level D®, Certified Project Management Associate

Své vzdělávací programy můžete akreditovat pouze pro vybrané stupně certifikace. Při akreditaci pro více stupňů je cena výhodnější. Více informací najdete v kompletním ceníků.

Pro členy IPMA CZ nabízíme slevu za akreditaci vzdělávacích programů.

Jaké mají akreditované společnosti výhody?

Hlavní výhody akreditovaných společností jsou:

 • Potvrzení kvality výukových kurzů
 • Získání pravidelných informací o změnách v souvislosti s procesem certifikace
 • Získání zpětné vazby na připravenost kandidátů na certifikaci a návhy na zlepšení
 • Možnost propagace společnosti na webu IPMA CZ
 • Možnost propagace kurzů společnosti na webu IPMA CZ
 • Možnost publikování blogových příspěvků na webu IPMA CZ
 • Používání loga IPMA CZ

Jak získá firma označení Excellent?

Vzdělávacím společnostem, které mají nadprůměrnou úspěšnost při přípravě na certifikaci je uděleno označení Excellent. Jejich účastníci vzdělávání dosahuji u certifikace výrazně vyšší úspěšnosti než kandidáti jiných vzdělávacích společností.

Logo Excellent získá vzdělávací společnost, pokud je ve statistice za IPMA CZ min. 30 kandidátů akreditované společnosti a zároveň pokud je na za poslední tři roky úspěšnost kandidátů min. o 5% lepší než průměr trhu k datu kontroly.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se nám ozvat na email. Rádi vám odpovíme.

Cena akreditace stupňů A, B, C a D je 17 000 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena akreditaci A, B, C a D 8 000 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o akreditaci

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím