Afterwork Moje talenty a silné stránky

Nestihli jste náš AW s Martinem Skaličkou na téma Moje talenty a silné stránky? Zkusíme vám ho připomenout.

Talenty a silné stránky

Minulý týden, po delší odmlce, proběhl další afterwork, který jsme uspořádali v rámci Young Crew IPMA, sítě mladých projektových manažerů do 35 let. Vzhledem k situaci stávajících dnů jsme se bohužel nemohli sejít osobně, a tak afterwork proběhl jak jinak než online. Tentokrát byl na téma Moje talenty a silné stránky a přednášejícím byl kouč, školitel a poradce Martin Skalička.

Přijde Vám, že mezi talenty a silnými stránkami nevidíte žádný rozdíl, nebo možná ano, ale neumíte ho pojmenovat? Právě k rozlišení těchto dvou základních pojmů byla výborná Martinova úvodní přednáška, která pomohla pochopit zásadní rozdíl mezi talentem a silnou stránkou. V průběhu afterworku jsme si dále objasnili, že jedna z možností, jak dělit talenty je na strategické, ovlivňující, vztahové a realizační. To, kým jsme a jak se projevují naše talenty je do určité míry ovlivněno i našimi hodnotami a životním přesvědčením.

Na přednášku pak Martin plynule navázal workshopem, kde jsme všichni pracovali samostatně a za pomocí projekce zvenku dovnitř jsme sami pro sebe začali rozpoznávat nejen své talenty a silné stránky, ale i talenty a silné stránky ostatních, což je nezbytným krokem pro komunikaci a fungování v jakýchkoliv týmech. Naším úkolem bylo objevit a popsat silné vlastnosti námi vybrané osoby, která nás inspiruje v tom, co dělá. Jakmile jsme jich několik identifikovali, byli jsme schopni se jim dále věnovat a rozpracovat je do většího detailu. Po tomto úkolu mohlo spoustu z nás překvapit, že naše talenty vidíme i v lidech okolo nás. To, že jsme talenty byli schopni identifikovat v námi vybrané osobě znamená, že talenty tohoto člověka do určité míry rezonují s těmi našimi, a proto jsme schopni je vidět a ocenit. Takto si spousta účastníků prošla „aha momentem“, kdy s Martinovu pomocí v sobě objevili talenty, o kterých vědomě nevěděli.

Martin Skalička:

patnáct let pracuje jako kouč, školitel, průvodce a poradce. Hledání talentů a silných stránek jednotlivců i týmů je jednou z jeho vášní. Má za sebou výcviky s touto tématikou (CliftonStrengths od společnosti Gallup®, výcvik NLP, talentový výcvik Essencial Life Qualities) a svůj přístup nazývá TALENT BASED COACHING. Před tím, než začal koučovat pracoval mnoho let na obchodních, manažerských a nakonec ředitelských pozicích v IT firmách. Více o Martinovi zde.