Kompetence podle ICB4

Kompetenční model IPMA představuje souhrn schopností projektových manažerů, které uplatní při každodenním řízení projektů. Na kompetencích je postavena i certifikace projektových manažerů, která ověřuje schopnosti kandidátů u zkoušky.

Připravili jsme pro vás výtah toho nejdůležitějšího z kompetencí IPMA. Celý standard si můžete stáhnout zde.

KontextLidé, vztahyPraxe

Kontext - Kontextové kompetence

Lidé, organizace a společnosti poptávají věci, které se výrazně liší a někdy je tak obtížné pochopit, co lidé chtějí. Proto jsou jejich požadavky raději řešeny jako projekty či programy. Hnací síly každého projektu nebo programu lze zhruba rozdělit podle cílů a potřeb organizace a/nebo společnosti.

1. Strategie

Kompetence Strategie popisuje, jak je strategie organizace chápána a transformována do řiditelných prvků pomocí projektů. Tato kompetence tedy nastavuje systém řízení výkonnosti, v němž jsou projekty nahlíženy a řízeny v souvislosti s jejich propojením se strategií organizace a její vizí.

Více o kompetenci

2. Systém řízení, struktura  a procesy

2. Systém řízení, struktura a procesy

3. Soulad se standardy a předpisy

3. Soulad se standardy a předpisy

4. Vliv a zájmy

4. Vliv a zájmy

5. Kultura a hodnoty

5. Kultura a hodnoty

Lidé, vztahy - Behaviorální kompetence

Tato oblast kompetencí obsahuje osobní a sociální kompetence, kterými musí projektový manažer pracující na projektu, programu či portfoliu disponovat, aby byl schopen dosáhnout úspěchu. Všechny osobní kompetence začínají u schopnosti sebereflexe. Kompetence jednolivce je prokázaná úspěšnou realizací dohodnutných úkolů, a to ke spokojenosti zainteresovaných stran. Behaviorální kompetence obsahují 8 elementů kompetencí.

1. Sebereflexce a sebeřízení

1. Sebereflexce a sebeřízení

2. Osobní integrita a spolehlivost

2. Osobní integrita a spolehlivost

3. Komunikační dovednost

3. Komunikační dovednost

4. Zainteresovanost a vztahy

4. Zainteresovanost a vztahy

5. Vůdcovství

5. Vůdcovství

6. Týmová práce

6. Týmová práce

7. Konflikty a krize

7. Konflikty a krize

8. Kreativita, vynalézavost a důvtip

8. Kreativita, vynalézavost a důvtip

9. Vyjednávání

9. Vyjednávání

10. Orientace na výsledky

10. Orientace na výsledky

Praxe - Technické kompetence

V okamžiku, kdy organizace zahajuje nový projekt, program či portfolio se všechny vlivy a požadavky okolí prolnou a projektový manažer, který na projektu, programu či portfoliu pracuje, musí vzít tyto vlivy a požadavky okolí v úvahu. Projektový manažer všechny tyto aspekty prioritizuje a převede do Návrhu projektu, programu nebo portfolia (Kontextová kompetence 1). Návrh projektu, programu nebo portfolia představuje rámec, který pro ně definuje klíčové otázky (tj. vyrobit nebo koupit, lineární nebo opakovatelný, možné zdroje financování nebo různé druhy zdrojů, jak řídit projekt, program nebo portfolio). Rozhodnutí o všech těchto aspektech bude specifikováno, implementováno a řízeno ve všech ostatních elementech technických kompetencí.

1. Návrh projektu

1. Návrh projektu

2. Požadavky a cíle

2. Požadavky a cíle

3. Scope (obsah, rozsah, rámec)

3. Scope (obsah, rozsah, rámec)

4. Čas

4. Čas

5. Organizace projektu a práce s informacemi

5. Organizace projektu a práce s informacemi

6. Kvalita

6. Kvalita

7. Finance

7. Finance

8. Zdroje

8. Zdroje

9. Obstarávání

9. Obstarávání

10. Plánování a operativní řízení projektu

10. Plánování a operativní řízení projektu

11. Rizika a příležitosti

11. Rizika a příležitosti

12. Zainteresované strany

12. Zainteresované strany

13. Transformace a organizační změny

13. Transformace a organizační změny

Ověřte svoje kompetence certifikací

Zahrajte si hru Sea Wolf

izualizace je použita se souhlasem autora competent.pm.

Standard IPMA ICB4

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím