Certifikace senior projektového manažera IPMA Level B®

Získejte certifikát, kterým prokážete, že umíte řídit komplexní projekty.
Minimální praxe uchazeče 5 let. Platnost certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ.

Certifikace senior projektového manažera IPMA Level B

Mám zájem o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Certifikace senior projektového manažera IPMA Level B

Lidé jsou klíč k úspěšným projektům

Pro úspěch při řízení projektů je dobré znát procesy, postupy, ale je klíčové umět vést projektový tým. Schopný projektový manažer umí komunikovat, motivovat, řešit konflikty a krize. Proto se IPMA jako jediná mezinárodní certifikace věnuje ověření měkkých dovedností.

Seznam certifikovaných manažerů

Ukažte, co umíte - zvyšte svoji cenu na trhu práce

Posuňte se v kariéře o úroveň výš. Získejte certifikát IPMA Level B®, který potvrzuje, že máte znalosti i schopnost řídit komplexní projekty v praxi.

Zkouška je postavená na praxi projektového řízení

Při certifikaci prověřujeme nejenom znalosti v praxi používaných nástrojů a technik projektového řízení, ale také schopnosti a dovednosti projektového manažera tyto nástroje použít. Proto je zkouška rozdělena do dvou částí:

 • Písemná část složená z případové studie, jež ověří, že má kandidát potřebné dovednosti pro řízení komplexních projektů.
 • Osobní hodnocení kandidáta, při němž probíhá ověření jeho schopností zvládat projektové řízení. Hodnotitelé, kteří jsou špičkami ve svých oborech, s kandidátem vedou pohovor o projektech, které řídil.

Vodopád i agilní přístupy

Každý projekt je jedinečný. Dobrý projektový manažer ví, že v různých projektech i situacích je třeba používat různé přístupy, nástroje a techniky řízení. V certifikaci IPMA proto mimo jiné ověřujeme znalosti jak „tradičních“, tak agilních přístupů k řízení projektů.

Hodnocení řídí zkoušející

Hodnocení kandidáta je řízeno zkušenými zkoušejícími. Díky tomu si můžete vyzkoušet, jak obstojíte při obhajování svého projektu. Zároveň můžete dostat zajímavou zpětnou vazbu a podněty pro váš další rozvoj.

Přizpůsobení českému prostředí

Zkouška probíhá dle mezinárodního standardu, ale její obsah je přizpůsoben vychází z domácího kontextu a zkoušející jsou z České republiky.

Naše reference

A další...

JAK TO PROBÍHÁ?

_ Požadavky pro získání certifikátu

Zájemce o certifikaci IPMA ® level B prokazuje:

 • že v posledních 8 letech řídil projekty v celkovém rozsahu alespoň 500 čld, z toho alespoň 300 čld činily komplexní projekty.
 • Časové rozpětí do 8 let může být rozšířeno o 4 roky, tj. až na 12 let s náležitým odůvodněním.

Žadateli doporučujeme absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu kandidátů na certifikaci IPMA.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Zkouška je zaměřená na:

Doporučená literatura:

 • Základní zdroje:
 • Doplňkové zdroje:
  • On-line kurz  Agilní metodiky v praxi, autor Zuzana Šochová
  • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.
  • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.
  • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.
  • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.
   COVEY, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2016.
  • LUDWIG, P. Konec prokrastinace. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013.
  • ALLEN, D. Mít vše hotovo. Brno: Jan Melvil Publishing, 2016.

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky kandidát oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je: 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů 
  • Prohlášení o nepodjatosti 
  • Sebehodnotící test
  • Souhrnný seznam projektů a reference
  • Posouzení komplexity
 • Profesní životopis

Do 10 dnů od podání přihlášky k certifikaci obdrží kandidát pozvánku na písemnou zkoušku.

02 Písemná zkouška

První část zkoušky probíhá písemně - cílem je ověřit kandidátovy znalosti a schopnosti podle standardu IPMA® ICB4. Písemná část obsahuje 11 otázek k případové studii. Ke splnění písemné části zkoušky je potřeba správně zodpovědět 65% otázek.

V den konání zkoušky je s kandidátem domluven termín pohovoru.

Výsledek obdrží kandidát do 10 dní od konání písemné zkoušky.

03 Zpráva o projektu

Po úspěšném absolvování písemné zkoušky zpracujete Zprávu o projektu, ve které popíšete, jak jste řídil/a konkrétní projekt.

04 Pohovor

Během pohovoru ověřují zkoušející zkušenosti a schopnosti kandidáta. Kandidát odpovídá na otázky, které se týkají projektů, které řídil.

05 Rozhodnutí

Zkoušející ověří, zda kandidát prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti v 80% klíčových indikátorů kompetencí a kandidátovi sdělí výsledné hodnocení. Kandidát dále získá zpětnou vazbu k jeho celkovému výkonu u zkoušky a doporučení dalšího zaměření v projektové oblasti.

V den konání pohovoru si v případě úspěšně složené zkoušky kandidát odnese i certifikát a etický kodex projektového manažera.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 19 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 17 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím