Certifikace projektového manažera IPMA Level D

Certifikace projektového manažera IPMA Level D®

Získejte certifikát, kterým prokážete, že máte znalosti v řízení projektů a můžete pracovat jako člen projektového týmu či jako koordinátor projektů.
Platností certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ.

Certifikace projektového manažera IPMA Level D

Mám zájem o certifikaci

Lidé jsou klíč k úspěšným projektům

Pro úspěch při řízení projektů je dobré znát procesy, postupy, ale je klíčové umět komunikovat s týmem, vycházet s členy tymů, řešit konflikty. Proto se IPMA jako jediná mezinárodní certifikace věnuje ověření měkkých dovedností. 

Seznam certifikovaných manažerů

Ukažte, co znáte - zvyšte svoji cenu na trhu práce

Posuňte se v kariéře o úroveň výš. Získejte certifikát IPMA Level D®, který potvrzuje, že máte znalosti v oblasti řízení projektů a dokážete být silná odborná opora projektového týmu.

Umět znalosti aplikovat v praxi

Při certifikaci prověřujeme znalosti v praxi používaných nástrojů a technik projektového řízení, ale také schopnosti člena tyto nástroje použít. Proto je zkouška rozdělena do dvou částí:

  • Písemná část složená z testových a otevřených otázek, jež ověří, že má kandidát znalosti potřebné pro práci na projektech.
  • Písemná část složená z případové studie, jež ověří, že má kandidát schopnost použít a pracovat s praxi používanými nástroji projektového řízení. 

Vodopád i agilní přístupy

Každý projekt je jedinečný. Dobrý člen týmu ví, že v různých projektech i situacích je třeba používat různé přístupy, nástroje a techniky řízení. V certifikaci IPMA proto mimo jiné ověřujeme znalosti jak „tradičních“, tak agilních přístupů k řízení projektů.

Hodnocení řídí zkoušející

Kandidáta hodnotí zkušený zkoušející a po zkoušce obdrží kandidát zpětnou vazbu ke zkoušce a podněty na další rozvoj.

Přizpůsobení českému prostředí

Zkouška probíhá dle mezinárodního standardu, ale její obsah je přizpůsoben vychází z domácího kontextu a zkoušející jsou z České republiky.  

JAK TO PROBÍHÁ?

_ Požadavky pro získání certifikátu

Nemáme žádné požadavky na zájemce o certifikaci IPMA ® level D, pouze doporučujeme vyplnění sebehodnotícího dotazníku kompetencí projektového řízení.

Zkouška je zaměřená na:

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky kandidát oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

  • Přihlášku k certifikaci
  • Sebehodnotící test znalostí projektového řízení

Do 10 dnů od podání přihlášky k certifikaci obdrží kandidát pozvánku na písemnou zkoušku.

02 Písemná zkouška

Cílem je ověřit kandidátovi znalosti z projektového řízení podle standardu IPMA ® ICB4. Písemná část je složena z testových otázek, otevřených otázek a případové studie. Ke splnění písemné části zkoušky je potřeba správně zodpovědět v každé části alespoň 60% otázek.

03 Rozhodnutí

Zkoušející ověří, zda kandidát prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti v 80% klíčových indikátorů kompetencí a kandidátovi sdělí výsledné hodnocení. Kandidát dále získá zpětnou vazbu k jeho celkovému výkonu u zkoušky a doporučení dalšího zaměření v projektové oblasti.

V den konání písemné zkoušky se kandidát dozví výsledek zkoušky a v případě úspěšně složené zkoušky kandidát odnese i certifikát a etický kodex projektového manažera.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 6 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 5 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím