Certifikace projektového manažera IPMA Level C

Certifikace projektového manažera IPMA Level C®

Získejte certifikát, kterým ověříte schopnost řídit projekty. Minimální praxe uchazeče 3 roky. Platnost certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ

Certifikace projektového manažera IPMA Level C

Mám zájem o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Lidé jsou klíč k úspěšným projektům

Schopný projektový manažer nejen dosahuje cílů, ale dbá také na to, aby se členové týmu cítili při práci dobře a dále se rozvíjeli. Proto je třetina zkoušených kompetencí IPMA věnovaná právě práci s lidmi.

Seznam certifikovaných manažerů

Ukažte, co umíte - zvyšte svoji cenu na trhu práce

Posuňte se v kariéře o úroveň výš. Získejte certifikát IPMA Level C®, který potvrzuje vaše kvality a schopnosti v oblasti projektového řízení.

Zkoušíme komplexně

Při certifikaci prověřujeme nejenom znalosti metod projektového řízení, ale také schopnosti a dovednosti projektového manažera. Proto je zkouška rozdělena do dvou částí:

 • Písemná zkouška s případovou studií, na které ověříme, zdali má kandidát znalosti a dovednosti potřebné ke splnění certifikace.
 • Osobní hodnocení kandidáta, při němž probíhá ověření jeho schopností na základě realizovaného projektu. Hodnocení vedou zkušení zkoušející, kteří jsou špičkami ve svých oborech.

Použití správných nástrojů ve vhodnou chvíli

Mezi důležité charakteristiky projektů patří jedinečnost a komplexnost. Proto není možné používat v různých projektech stále stejný přístup. Praxe ukazuje, že rozdílné typy projektů vyžadují specifické dovednosti projektových manažerů. Proto se při zkoušce ověřují nejen znalosti nástrojů a technik řízení, ale i jejich smysluplné použití na konkrétním projektu.

Hodnocení řídí zkoušející

Hodnocení kandidáta je řízeno zkušenými zkoušejícími. Díky tomu si můžete vyzkoušet, jak obstojíte při obhajování svého projektu. Zároveň můžete dostat zajímavou zpětnou vazbu a podněty pro váš další rozvoj.

Přizpůsobení certifikace českému prostředí

Zkouška probíhá dle mezinárodního standardu, ale její obsah je přizpůsoben českým podmínkám a zkoušející jsou z České republiky. Nemusíte se tak bát biflování přesného názvosloví, technik a postupů, které se v českém prostředí nepoužívají a/nebo nefungují.

Naše reference

A další...

JAK TO PROBÍHÁ?

_ Požadavky pro získání certifikátu

Zájemce o certifikaci IPMA ® level C prokazuje:

 •  že v posledních 6 letech řídil samostatně projekty nebo působil jako asistent manažera komplexního projektu v celkovém rozsahu alespoň 300 čld.

Žadateli doporučujeme  absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu kandidátů na certifikaci IPMA.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Zkouška je zaměřená na:

Doporučená literatura:

 • Základní zdroje:
 • Doplňkové zdroje:
  • On-line kurz  Agilní metodiky v praxi, autor Zuzana Šochová
  • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.
  • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.
  • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.
  • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.
   COVEY, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2016.
  • LUDWIG, P. Konec prokrastinace. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013.
  • ALLEN, D. Mít vše hotovo. Brno: Jan Melvil Publishing, 2016.

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky kandidát oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je: 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů 
  • Prohlášení o nepodjatosti 
  • Sebehodnotící test
  • Souhrnný seznam projektů a reference
 • Profesní životopis

Do 10 dnů od podání přihlášky k certifikaci obdrží kandidát pozvánku na písemnou zkoušku.

02 Písemná zkouška

První část zkoušky probíhá písemně - cílem je ověřit kandidátovy znalosti z projektového řízení podle standardu IPMA® ICB4. Písemná část je složena z  otevřených otázek a případové studie. Ke splnění písemné části zkoušky je potřeba správně zodpovědět v každé části alespoň 65% otázek.

V den konání zkoušky je s kandidátem domluven termín pohovoru.

Výsledek obdrží kandidát do 10 dní od konání písemné zkoušky.

03 Pohovor

Během pohovoru ověřují zkoušející zkušenosti a schopnosti kandidáta. Kandidát odpovídá na otázky, které se týkají projektů, které řídil.

04 Rozhodnutí

Zkoušející ověří, zda kandidát prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti v 80% klíčových indikátorů kompetencí a kandidátovi sdělí výsledné hodnocení. Kandidát dále získá zpětnou vazbu k jeho celkovému výkonu u zkoušky a doporučení dalšího zaměření v projektové oblasti.

V den konání pohovoru si v případě úspěšně složené zkoušky kandidát odnese i certifikát a etický kodex projektového manažera.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 16 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 14 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím