Certifikace associate projektového manažera IPMA Level D®

Získejte certifikát, kterým prokážete, že máte znalosti v řízení projektů a můžete pracovat jako člen projektového týmu či jako koordinátor projektů.
Platností certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ.

Certifikace associate projektového manažera IPMA Level D

Mám zájem o certifikaci

Certifikace associate projektového manažera IPMA Level D

Lidé jsou klíč k úspěšným projektům

Pro úspěch při řízení projektů je dobré znát procesy, postupy, ale je klíčové umět komunikovat s týmem, vycházet s členy tymů, řešit konflikty. Proto se IPMA jako jediná mezinárodní certifikace věnuje ověření měkkých dovedností. 

Seznam certifikovaných manažerů

Ukažte, co znáte - zvyšte svoji cenu na trhu práce

Posuňte se v kariéře o úroveň výš. Získejte certifikát IPMA Level D®, který potvrzuje, že máte znalosti v oblasti řízení projektů a dokážete být silná odborná opora projektového týmu.

Umět znalosti aplikovat v praxi

Při certifikaci prověřujeme znalosti v praxi používaných nástrojů a technik projektového řízení, ale také schopnosti člena tyto nástroje použít. Proto je zkouška rozdělena do dvou částí:

 • Písemná část složená z testových a otevřených otázek, jež ověří, že má kandidát znalosti potřebné pro práci na projektech.
 • Písemná část složená z případové studie, jež ověří, že má kandidát schopnost použít a pracovat s praxi používanými nástroji projektového řízení. 

Vodopád i agilní přístupy

Každý projekt je jedinečný. Dobrý člen týmu ví, že v různých projektech i situacích je třeba používat různé přístupy, nástroje a techniky řízení. V certifikaci IPMA proto mimo jiné ověřujeme znalosti jak „tradičních“, tak agilních přístupů k řízení projektů.

Hodnocení řídí zkoušející

Kandidáta hodnotí zkušený zkoušející a po zkoušce obdrží kandidát zpětnou vazbu ke zkoušce a podněty na další rozvoj.

Přizpůsobení českému prostředí

Zkouška probíhá dle mezinárodního standardu, ale její obsah je přizpůsoben vychází z domácího kontextu a zkoušející jsou z České republiky.  

Naše reference

A další...

JAK TO PROBÍHÁ?

_ Požadavky pro získání certifikátu

Nemáme žádné požadavky na zájemce o certifikaci IPMA ® level D, pouze doporučujeme vyplnění sebehodnotícího dotazníku kompetencí projektového řízení.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Zkouška je zaměřená na:

Doporučená literatura:

 • Základní zdroje:
 • Doplňkové zdroje:
  • On-line kurz  Agilní metodiky v praxi, autor Zuzana Šochová
  • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.
  • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.
  • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.
  • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.
   COVEY, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2016.
  • LUDWIG, P. Konec prokrastinace. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013.
  • ALLEN, D. Mít vše hotovo. Brno: Jan Melvil Publishing, 2016.

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky kandidát oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je: 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů 
  • Prohlášení o nepodjatosti 
  • Sebehodnotící test znalostí v projektovém řízení

Do 10 dnů od podání přihlášky k certifikaci obdrží kandidát pozvánku na písemnou zkoušku.

02 Písemná zkouška

Cílem je ověřit kandidátovy znalosti z projektového řízení podle standardu IPMA ® ICB4. Písemná část je složena z testových otázek, otevřených otázek a případové studie. Ke splnění písemné části zkoušky je potřeba správně zodpovědět v každé části alespoň 65% otázek.

03 Rozhodnutí

Zkoušející ověří, zda kandidát prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti v 80% klíčových indikátorů kompetencí a kandidátovi sdělí výsledné hodnocení. Kandidát dále získá zpětnou vazbu k jeho celkovému výkonu u zkoušky a doporučení dalšího zaměření v projektové oblasti.

V den konání písemné zkoušky se kandidát dozví výsledek zkoušky a v případě úspěšně složené zkoušky kandidát odnese i certifikát a etický kodex projektového manažera.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 8 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 7 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím