Certified Project Manager IPMA Level C®

Získejte certifikát, kterým ověříte schopnost řídit projekty. Minimální praxe uchazeče 3 roky. Platnost certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ

Certified Project Manager Level IPMA LEVEL C®

Mám zájem o certifikaci

Chci prodloužit platnost certifikátu

Certified Project Manager Level IPMA LEVEL C®

Certifikace IPMA level C je nastavena tak, abyste díky ní získali znalosti a dovednosti, které potřebujete při řízení méně složitých projektů.

Výhody certifikace IPMA

 • Soustředíme se na měkké dovednosti potřebné pro řízení projektů (komunikace, spolupráce v týmu) i  na nástroje a techniky řemesla projektových manažerů (sestavení harmonogramu, práce s riziky atp.)
 • Zkouškou Vás provedou dva zkušení praktici - zkoušející, kteří vám dají na závěr zpětnou vazbu pro Váš další rozvoj.
 • Měkké dovednosti ověřujeme  v praxi – hlavní částí naší zkoušky je simulační workshop, kde si týmovou spolupráci a komunikaci vyzkoušíte živě na případové studii - IPMA zkouška rozhodně není ABCD test na počítači.
 • Součástí zkoušky je vždy to, co budete potřebovat pro budoucí úspěch – obsah zkoušky neustále ladíme tak, abyste díky ní získali znalosti a dovednosti potřebné pro řízení projektů dnes i v budoucnosti.
 • Vodopádový i agilní přístup – certifikace IPMA prokazuje, že jsou jeho držitelé či držitelky schopni univerzálního nasazení do pozice projektových manažerů bez ohledu na obor. Protože z našich zkušeností většina projektů je aktuálně řízena hybridním přístupem, tedy kombinací agilních a prediktivních technik, jsme přesvědčeni, že dobrý projektový manažer by měl znát oba světy, aby z nich vybral pro konkrétní projekt optimální přístup.

Seznam certifikovaných manažerů a agilních leaderů

JAK TO PROBÍHÁ?

Požadavky pro získání certifikátu

Jediným požadavkem pro stupeň C je praxe v řízení projektů. V přihlášce prokážete, že jste v posledních 6 letech řídil/a samostatně projekty nebo  jste působil/a jako asistent/ka manažera komplexního projektu v celkovém rozsahu alespoň 300 čld.

Pro certifikaci stupně C nemusíte být certifikován/a v nižším stupni.

IPMA ČR doporučuje uchazečům absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu uchazečů  na certifikaci IPMA.

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Doporučená literatura

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky uchazeč oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

 • Závaznou přihlášku k certifikaci, jejíž nedílnou součástí je:
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Prohlášení o nepodjatosti
  • Sebehodnotící test
  • Souhrnný seznam tří projektů a jejich referencí
 • Profesní životopis

02 Písemná zkouška

Cílem písemné zkoušky  je ověřit kandidátovy znalosti z projektového řízení podle standardu IPMA ® ICB4. Písemná zkouška trvá 3 hodiny a  je složena z případové studie a otevřených otázek.

Pro úspěch u písemné zkoušky potřebujete správně odpovědět na alespoň 65% otázek a úkolů.

Termín písemné zkoušky si můžete vybrat z možností uvedených na webu v sekci Kalendář akcí. S kanceláří IPMA ČR si můžete dohodnout i individuální termín písemné zkoušky.

Písemnou zkoušku můžete v případě neúspěchu jedenkrát opakovat, opakování zkoušky je zpoplatněno.

03 Simulační workshop

Simulační workshop, který testuje především behaviorální dovednosti, trvá 4,5 hodiny a probíhá formou případové studie. Ve skupině 3 – 6 kandidátů budete mít za úkol připravit a prezentovat klíčové informace o projektu top managementu, ten budou představovat 2 zkoušející, budete řešit vyjednávání, strategii prosazení změny a další úkoly.

Simulační workshop můžete v případě neúspěchu jedenkrát opakovat, opakování je zpoplatněno.

04 Pohovor

Pohovor probíhá ve stejný den jako simulační workshop (obvykle v odpoledních hodinách). Pro účast pohovoru musíte úspěšně absolvovat písemnou zkoušku i simulační workshop.

Pohovor trvá 1 hodinu. Při pohovoru jsou posuzovány Vaše zkušenosti z projektového řízení.

Pohovor můžete v případě neúspěchu jedenkrát opakovat, opakování je zpoplatněno.

05 Rozhodnutí

Tato fáze obsahuje celkové výsledné vyhodnocení Vašeho certifikačního procesu. V případě kladného vyhodnocení je Vám předán mezinárodní certifikát a etický kodex.

Součástí zhodnocení je zpětná vazba od dvou zkoušejících a doporučení pro  Váš další rozvoj v projektovém řízení

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 18 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 16 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Naše reference

A další...