Certified Project Management Associate IPMA Level D®

Získejte certifikát, kterým prokážete, že máte znalosti v řízení projektů a můžete pracovat jako člen projektového týmu či jako koordinátor projektů.
Platností certifikátu 5 let. Slevy pro členy IPMA® CZ.

Certified Project Management Associate IPMA LEVEL D®

Mám zájem o certifikaci

Certified Project Management Associate IPMA LEVEL D®

Seznam certifikovaných manažerů a agilních leaderů

Certifikace IPMA level D je nastavena tak, abyste díky ní získali znalosti v řízení projektů a mohli  pracovat jako člen projektového týmu či jako koordinátor projektů.

Výhody certifikace IPMA

  • Soustředíme se na měkké dovednosti potřebné pro řízení projektů (komunikace, spolupráce v týmu) i  na nástroje a techniky řemesla projektových manažerů (sestavení harmonogramu, práce s riziky atp.)
  • Zkouškou Vás provedou zkušení praktici - zkoušející, kteří vám dají na závěr zpětnou vazbu pro Váš další rozvoj.
  • Součástí zkoušky je vždy aktuálně to, co budete potřebovat pro budoucí úspěch – obsah zkoušky neustále ladíme tak, abyste díky ní získali znalosti a dovednosti potřebné pro řízení projektů dnes i v budoucnosti.
  • Vodopádový i agilní přístup – certifikace IPMA prokazuje, že jsou jeho držitelé či držitelky schopni univerzálního nasazení do pozice projektových manažerů bez ohledu na obor. Protože z našich zkušeností většina projektů je aktuálně řízena hybridním přístupem, tedy kombinací agilních a prediktivních technik, jsme přesvědčeni, že dobrý projektový manažer by měl znát oba světy, aby z nich vybral pro konkrétní projekt optimální přístup

JAK TO PROBÍHÁ?

Požadavky pro získání certifikátu

Na uchazeče o  certifikaci IPMA ® level D nejsou požadovány žádné zkušenosti.

IPMA ČR doporučuje uchazečům absolvovat vzdělávání u společností s akreditovaným vzdělávacím programem pro přípravu uchazečů  na certifikaci IPMA.  

IPMA CZ provádí celý proces certifikace v českém jazyce. Proces certifikace je nestranný a spravedlivý bez ohledu na profesní zaměření uchazeče, pohlaví, národnost a zvláštních potřeb žadatele/kandidáta.

Doporučená literatura

01 Přihláška k certifikaci

Podáním přihlášky uchazeč oficiálně potvrzuje svůj zájem o certifikaci. Přihláška obsahuje:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Prohlášení o nepodjatosti
  • Sebehodnotící test

02 Písemná zkouška

Cílem písemné zkoušky  je ověřit kandidátovy znalosti z projektového řízení podle standardu IPMA ® ICB4. Písemná zkouška trvá 3 hodiny a  je složena z případové studie, uzavřených a otevřených otázek.

Pro úspěch v písemné zkoušce  potřebujete správně odpovědět na alespoň 65% otázek a úkolů.

Termín písemné zkoušky si můžete vybrat z možností uvedených na webu v sekci Kalendář akcí. S kanceláří IPMA ČR si můžete dohodnout i individuální termín písemné zkoušky.

Písemnou zkoušku můžete v případě neúspěchu jedenkrát opakovat, opakování zkoušky je zpoplatněno.

03 Rozhodnutí

Tato fáze obsahuje celkové výsledné vyhodnocení Vašeho certifikačního procesu.  V případě kladného vyhodnocení je Vám předán mezinárodní certifikát a etický kodex.

Součástí zhodnocení je zpětná vazba od jednoho zkoušejícího  a doporučení pro Váš další rozvoj v projektovém řízení.

Podrobné informace o certifikaci získáte po vyplnění nezávazné přihlášky k certifikaci.

Cena certifikátu je 9 900 Kč bez DPH.
Pro řádné členy je cena 8 900 Kč bez DPH.

Kompletní ceník

Mám zájem o certifikaci

Naše reference

A další...