Zkoušející Certifikačního orgánu jsou vybíráni a jmenováni Certifikační radou.

Skupinu zkoušejících tvoří certifikovaní certifikovaní ředitelé projektů (IPMA Level A®), projektoví senior manažeři (IPMA level B®) nebo projektoví manažeři (IPMA level C®) s odpovídající praxí a znalostmi v projektovém řízení. Tzv. první zkoušející (First Assessors), kteří jsou jmenování Certification Validation Board IPMA®, jsou garanty certifikačního procesu dle IPMA® 4-L-C a jsou oprávněni hodnotit kandidáty všech stupňů (D – A).

Odpovědnost zkoušejících

Zkoušející odpovídají za nestranné hodnocení kandidátů v průběhu certifikačního procesu v souladu s IPMA Competence Baseline (ICB), Národním standardem kompetencí projektového řízení (NCB), Informacemi pro žadatele, dokumentací a směrnicemi CO IPMA ČR.

Zkoušející

První zkoušející (First Assessors)

 • Ing. Petr CHLUPATÝ

Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®)

 • Ing. Michal BERÁNEK
 • Ing. Jan DOLEŽAL, Ph.D.
 • Ing. Jan GRUNA
 • Ing. Josef HAJKR, Ph.D., MBA
 • Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ
 • Ing. Zbyněk KREBS
 • Ing. Iva KRUNČÍKOVÁ
 • Mgr. Jiří MIKULKA
 • Ing. Michael MOTAL
 • Ing. Marcela NOVÁKOVÁ
 • Ing. Jaromír PITAŠ, Ph.D.
 • Ing. Jan POCHOBRADSKÝ
 • Mgr. Martin SLÍVA
 • Ing. Štěpán SVOBODA
 • Ing. Jaroslav ŠVEC
 • Ing. Pavla ŽÁKOVÁ

Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®)

 • Ing. Jiří KRÁTKÝ
 • Ing. Radek POHORSKÝ