Programová komise je jmenována Certifikační radou.

Náplň činnosti Programové komise

 • Programová komise dává doporučení CR pro rozvoj a údržbu systému certifikace.
 • Zajišťuje výměnu zkušeností v oblasti projektového řízení v rámci ČR i na mezinárodní úrovni.
 • Pro každou úroveň certifikace Programová komise:
  • vyhledává zainteresované strany a osoby, jejichž názory mohou pozitivně ovlivnit program certifikace
  • v souladu ISO/IEC 17024 pravidelně vyhodnocuje a analyzuje praktickou použitelnost NCB
  • vytváří analýzy a návrhy na zlepšení certifikačního systému předkládá certifikační radě k posouzení
  • podporuje CO v aktivní údržbě a rozvoji NCB
  • předkládá roční plán činnosti Programové komise Certifikační radě a realizuje jej.
 • Programová komise iniciuje procesy údržby a rozvoje sad zkušebních otázek a příkladů z různých profesních oblastí. Dbá na jejich srozumitelnost a kvalitu.
 • Programová komise úzce spolupracuje s delegátem IPMA z důvodu sledování dění v IPMA a dalšího směru vývoje v projektovém řízení na mezinárodní úrovni. Mezinárodní zkušenosti předkládá k diskuzi v rámci CO.

Složení Programové komise

 • předseda Programové komise 

    Ing. Přemysl Soldán, CSc. – certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®)

 • místopředseda Programové komise 

    Ing. Michal Beránek – certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®)

 • členové Programové komise
 • Ing. Radek Pohorský – certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®)
 • Ing. Jan Havlík – certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®)
 • Ing. Jan Pochobradský – certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®)