Odvolací komise je jmenována Certifikační radou.

Náplň činnosti Odvolací komise

  • Odvolací komise se zabývá žádostí (odvolání) kandidáta nebo držitele certifikátu o přezkoumání rozhodnutí ze strany Certifikačního orgánu týkající se jeho certifikace.
  • Odvolání musí být řešena samostatně a nestranně.
  • Proti stanovisku Odvolací komise se již nelze odvolat.

Složení Odvolací komise

  • předseda Odvolací komise
  • Ing. Miroslava Buchbauerová – manažer kvality Certifikačního orgánu a certifikovaný projektový manažer (IPMA Level B®)
  • členové Odvolací komise
  • doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. – certifikovaný manažer projektů (IPMA Level C®)
  • druhý člen je jmenován vždy po přijetí žádosti (odvolání)